AAU logo

Aalborg Universitets organisation

Aalborg Universitets øverste myndighed er AAU-bestyrelsen, mens rektor varetager den daglige ledelse. Rektor er leder af AAU's direktion og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer. Læs mere om AAU's vigtigste organisatoriske enheder og ledelse nedenfor. 

Organisationsdiagram over Aalborg Universitet

Organisationsdiagram over Aalborg Universitet

Diagram over Aalborg Universitets ledelse

Diagram over Aalborg Universitets ledelse

 

Styrelsesforhold på aalborg universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet
Vedtægten beskriver Aalborg Universitets overordnede formål og fastlægger strukturen for universitetets ledelse og øvrige organisation. Vedtægten fastlægger desuden regler for valg til bestyrelse, akademisk råd, studienævn samt overordnede regler for regnskab.

Delegationsinstruks for rektor på Aalborg Universitet
Delegationsinstruksen fastlægger, hvilke af rektors beføjelser efter universitetsloven, som på generel basis overlades til dekanerne og andre ledere på Aalborg Universitet.

Yderligere information

Har du generelle spørgsmål til Aalborg Universitets organisation, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940