AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Fra gymnasiet til universitetet

 • +

  Fra elev til studerende

  Der er meget nyt at forholde sig til, når man starter som studerende på universitetet! Fagligt er du kvalificeret, for du opfylder adgangskravene til den uddannelse, du er blevet optaget på. Men der er stadig rigtig meget at lære, og det er en stor omvæltning at gå fra at være elev til at være studerende. En omvæltning, der kræver meget af dig.

  For at hjælpe dig godt på vej med din nye rolle som studerende har vi her samlet det, man kan kalde ”det, der står med småt, når man starter på studiet”. Det vil sige alt det, der er godt at være opmærksom på som ny studerende.

 • +

  To forskellige måder at lære på

  På gymnasiet:

  • Læreren har ansvaret – der bliver givet lektier for, tekster bliver gennemgået, og læreren laver en slags kontrol af, om eleverne har forstået teksten.
  • Der koordineres i et vist omfang på tværs af fagene, lærerne snakker, og man prøver at undgå arbejdsmæssigt sammenfald som f.eks. skriftlige afleveringer i flere fag i samme uge.
  • Hele pensum er vigtigt, og man forventer ofte af sig selv, at man skal kunne hele pensum – også for at vise læreren, at man kan, og for at opnå så høj en karakter som muligt.

  På universitetet:

  • Som studerende har du selv ansvaret for, hvad du lærer. Dine undervisere vil ofte have mere fokus på faglighed end på pædagogik.
  • Kun udvalgte dele af pensum bliver gennemgået, og du er nødt til at lære at prioritere: hvilke tekster vil du læse grundigt, og hvad er bedst at bruge tid på?
  • Du skal lære at have en kritisk tilgang til de tekster, du læser, og at du kommer så dybt ned i emnerne, at du kan forholde dig til ”hvorfor” mere end til ”hvordan”.
  • Du får brug for at kunne planlægge din tid selvstændigt. Der vil i perioder være store arbejdsmængder (f.eks. ved projektskrivning), og det er ikke sikkert, at dine medstuderende arbejder på samme måde, som du gør.

  Disse meget forskellige forventninger til rollen som henholdsvis elev og studerende siger noget om, at det er helt okay, at det kan tage lidt tid og koste energi at flytte sig fra den ene rolle til den anden. Med øvelsen "Er du i tvivl?" kan du gøre dig nogle overvejelser om dit studieforløb.

  er du i tvivl?

 • +

  Fem gode råd

  Studerende er forskellige, og vi har alle hver vores måde at gå til forandringer på. Alligevel har vi samlet fem gode råd, som vi mener, at langt de fleste nye studerende kan have gavn af.

  Fem fif til en god studietid på AAU

 • +

  1. Lær de nye rammer at kende

  Undersøg de fysiske rammer på dit studie – hvor er biblioteket, hvor sidder sekretæren, hvor stopper bussen?

  Men undersøg også de formelle rammer. Særligt skal du sætte dig ind i studieordningen for din uddannelse. I studieordningen står der nemlig mange helt centrale ting som f.eks. fagbeskrivelser, studiets opbygning, valgmuligheder undervejs, eksamensformer, de kompetencer du som studerende forventes at opnå gennem kurserne osv.

  Find din studieordning herDu bør også kende din studenterstudievejleder – en studerende, der er ansat til at tilbyde vejledning om uddannelsen – og den vejledning kan være guld værd i starten af uddannelsen, men også undervejs.

  Find din studenterstudievejleder herDesuden skal du sætte dig ind i eksamensregler, aktivitetskrav osv., som kan findes på dit fakultets hjemmeside. En del information vil du også få via moodle.


  Er du i tvivl om noget, er vi mange, som kan hjælpe.

 • +

  2. Forvent forvirring og nye krav

  Din studiestart vil du forhåbentlig opleve som spændende og med en helt særlig stemning og begejstring – men det kan næsten ikke undgås, at du samtidig vil opleve, at du bliver forvirret. Forvent det, i stedet for at blive overrasket og skuffet over dig selv.

  Forvent dertil en overvældende strøm af informationer, som du til at begynde med måske ikke kan håndtere, men efterhånden vil tingene falde på plads i takt med, at du får universitetslivet ind under huden.

  Du vil blive mødt med krav om selvstændighed og ansvar for egen læring. Dette tager tid at vænne sig til.

  Du vil også blive mødt med en forventning om, at du betragter dit studium som et fuldtidsjob samtidig med, at du vil blive fristet af den frihed, som et universitetsstudie også rummer.

  Sørg for, at du i starten prioriterer dit studie og bruger meget tid på det.

  Hvis det er svært for dig at få tid til det hele, kan du med fordel arbejde med dine forventninger til dig selv og den tid du bruger på forskellige dele af dit nye studieliv (studie, venner, sport m.m.). Har du for meget om ørene kan det være en rigtig vigtig ting også at prioritere mellem dine mange forskellige gøremål. Her får du et par redskaber der kan hjælpe dig lidt i gang:

   

  Forventninger til dit tidsforbruG

  Livshjul

  Prioritering af dine opgaver

 • +

  3. Vær social

  Samtidig med at du skal bruge meget tid på dit studie, opfordrer vi dig også til at bruge tid på dit sociale liv!

  Som studerende kan det være svært at slippe studierne og holde fri. Der er altid en tekst mere at læse, altid en artikel som er relevant for dit fag. Dette store univers af fagligt nyt er med til at gøre din studietid spændende. Samtidig vil du forhåbentlig også opleve, at dit sociale liv under studiet trækker i dig. Ofte vil det sociale være netop det, der giver dig ny energi. I det gode studieliv er der balance mellem det faglige og det sociale, så du behøver ikke få dårlig samvittighed, hvis du prioriterer det sociale sammen med det faglige.

  Ensomhed og studiestress er hyppige årsager til frafald. Så luk bogen, sluk skærmen og kom ud blandt dine medstuderende.

  Snak med nogen allerede den første dag og deltag i sociale aktiviteter på studiet. Meld dig f.eks. ind i et udvalg og vær i det hele taget åben og opsøgende.

  Udfyld "Livshjulet" og overvej, om du kan gøre noget for at øge din tilfredshed med et eller flere områder. 

  Livshjulet

 • +

  4. Øv dig

  At blive en kompetent studerende handler om at sørge for, at du har de rette redskaber. F.eks. en pc, der kan det, du skal bruge på studiet. Men det er lige så vigtigt, at du øver dig i studiefærdigheder som f.eks. læseteknik. Informationssøgning er en anden vigtig færdighed, og her kan AUB hjælpe.

 • +

  5. Husk- de fleste har det ligesom dig!

  Det kan se ud, som om alle de andre har helt styr på studielivet. Det har de muligvis. Men langt de fleste oplever tvivl og usikkerhed. Også de studerende, der umiddelbart markerer sig meget fagligt. Snak med dine medstuderende om usikkerheden.

  Det kan være de små ting som at finde rundt på campus, men også den lidt større tvivl om den dybere mening med fagene, og om man har valgt det rette studie.

  Ved at være ærlig finder du ofte en ny tryghed og motivation. De fleste vil kunne genkende frygten for ikke at være en del af fællesskabet, både socialt og fagligt. Find derfor modet til at sætte gang i en snak om, hvor forvirrende studiestart på universitetet kan virke.