Spring til indhold
ForsideUddannelseSidefag og tilvalgsfag

Sidefag

Kulturforståelse (BA-sidefaget i Kulturforståelse er lukket for nye studerende fra 1. september 2024)

Sidefaget i Kulturforståelse er for dig, der vil perspektivere dit centrale fag i en kulturel kontekst. Faget giver dig mulighed for at arbejde med kulturanalytiske problemstillinger som fx identitetsdannelse, etik og globalisering og til at analysere æstetiske udtryk som fx musik, litteratur og film inden for en kulturel forståelsesramme.

Søg optagelse

Sidefag

Kulturforståelse (BA-sidefaget i Kulturforståelse er lukket for nye studerende fra 1. september 2024)

Sidefaget i Kulturforståelse er for dig, der vil perspektivere dit centrale fag i en kulturel kontekst. Faget giver dig mulighed for at arbejde med kulturanalytiske problemstillinger som fx identitetsdannelse, etik og globalisering og til at analysere æstetiske udtryk som fx musik, litteratur og film inden for en kulturel forståelsesramme.

Søg optagelse

Fakta

Kulturforståelse som sidefag
By
Aalborg
Sprog
Dansk
Ansøgningsfrist
1. marts med studiestart 1. september

Sidefaget i Kulturforståelse er for dig, der vil perspektivere dit centrale fag i en kulturel kontekst. Faget giver dig mulighed for at arbejde med kulturanalytiske problemstillinger som fx identitetsdannelse, etik og globalisering og til at analysere æstetiske udtryk som fx musik, litteratur og film inden for en kulturel forståelsesramme.

Sidefaget Kulturforståelse har en central formidlingsdimension, så du kommer til at arbejde med, hvordan kultur, kulturanalytiske problemstillinger og kulturprodukter kan formidles i forskellige sammenhænge.

Sidefaget består af et bachelor- og et kandidatsidefag på hver 45 ECTS point. Bemærk, at bachelorsidefaget i Kulturforståelse er lukket for optag for nye studerende fra den 1. september 2024.

Det samlede 1½-årige sidefag er et af undervisningsfagene i gymnasiet, og du kan derfor opnå undervisningskompetence ved at kombinere Kulturforståelse med et andet fag fra gymnasiets fagrække. Men faget kan også tilføje en kultur- og kulturformidlingsdimension til dit centrale fag, som gør dig velegnet til at arbejde med kulturformidling i fx kommuner, kulturinstitutioner og virksomheder.

Sidefagets opbygning

Det gennemgående arbejde på Kulturforståelse er forskellige kulturbegreber, kulturens rolle i forhold til bestemte problemstillinger, samt brugen af formidling i kulturelle sammenhænge på den ene side og kultur i formidlingsmæssige sammenhænge på den anden. Dermed former et samlet bachelor- og kandidatsidefag i Kulturforståelse sig omkring tre grundlæggende elementer inden for:

 • kulturelt indhold
 • formmæssige udtryk
 • kulturhistorie og kulturformidling

Som studerende vil du komme til at arbejde med disse grundelementer i såvel undervisning, projekter som valgfag undervejs. Du vil blive introduceret til centrale kulturbegreber i forhold til forskellige analytiske problemstillinger, såsom national og global kultur, medier i kulturhistorien og centrale spørgsmål om identitet og etik.

Bachelorsidefaget (lukket for nye studerende fra 1. september 2024)

Kandidatsidefaget

I modulet "Kulturelle blandingsformer" kommer du til at arbejde med kulturelle former og udtryk, som kan være forskellige emner lige fra sociale og merkantile til æstetiske udtryksformer.

I modulet "Kultur i tid og rum" arbejder du med de institutionelle, historiske og kommunikative rammer, som kultur skabes og formidles under. Kulturforståelse har således også en række moduler, der beskæftiger sig med, hvordan kultur kan bruges i og til formidling, og hvordan du som formidler skal tage stilling til og forstå kulturelle mekanismer, når du skal kommunikere.

Modulerne "Kulturdidaktik" og "Kulturformidling og værdier" gør dig i stand til at imødegå problemstillinger af kulturel art og til at undervise i kulturmøder og -sammenstød. Det afsluttende svendestykke - modulet "Kultur og formidling" - er derfor centreret omkring forholdet mellem kulturelle udtryk og formidlingen af og om disse.

Jobmuligheder

Som typiske ansættelsesområder med bachelor- og kandidatsidefag i Kulturforståelse og et andet fag kan nævnes:

 • undervisning på gymnasiale uddannelser
 • medarbejder ved kulturinstitutionelle virksomheder (såvel nationalt som internationalt)
 • offentlige kulturinstitutioner
 • informations- og kommunikationsarbejde
 • kulturformidling og forlagsvirksomhed
 • forskningsarbejde, herunder ph.d.

Adgangskrav

Du skal opfylde nedenstående krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

 • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
 • Specifikke adgangskrav: Ingen.

Det er ikke muligt at søge om dispensation fra de fagspecifikke adgangskrav. Se studieordningens §7. Her vil det fremgå om uddannelsen tilbyder dispensationsmulighed for de generelle adgangskrav.

Studievejledning og kontakt