Forskning
Samarbejde

Idræt (sidefag)

Idræt

Idræt

En uddannelse inden for idræt giver dig gode kort på hånden, hvis du gerne vil beskæftige dig med bevægelse. I de kommende år vil der i udvalgte regioner blive et meget stort behov for universitetsuddannede idrætslærere på grund af alderssammensætningen af lærerkorpset i de nuværende gymnasieskoler.

Vil du undervise på stx, hf, htx eller hhx, sammensætter du dit uddannelsesforløb, så du får faglig kompetence inden for to fag: Det centrale fag og sidefag.

I de første år af bacheloruddannelsen vil du koncentrere dig om dit centrale fag. På 3. år af bacheloruddannelsen starter du på dit sidefag, mens du sideløbende skriver bachelorprojekt i dit centrale fag. Herefter fortsætter du på den 2-årige kandidatuddannelse med sidefaget og det centrale fag. Det centrale fag vægter mest i uddannelsen, og det er også dette fag, du primært skal basere dit afsluttende speciale på.

Du kan vælge idræt som centralt fag og vælge et andet fag som f.eks. biologi, matematik, psykologi eller samfundsfag som sidefag. Du kan også vælge at læse idræt som sidefag, dvs. at du starter din uddannelse med f.eks. biologi, historie, samfundsfag eller lignende og så efter to års studier påbegynder dit sidefag i idræt.

Vælger du at læse centralt fag og sidefag på AAU, får du foruden viden inden for to fag en ekstra gevinst i form af kompetencer inden for problemorienteret projektarbejde - en arbejdsform, der nu bruges i de gymnasiale uddannelser.

Du finder studieordningerne for idræt sidefag her:

Idræt, bachelor, sidefag

Idræt kandidat, sidefag

____________

”Jeg vil rigtig gerne arbejde som underviser på en højskole
eller efterskole når jeg er færdig med min uddannelse.
Vores kursus i læringsteori har givet mig nogle rigtig
gode værktøjer i forhold til at undervise”


Morten Ib Juul Madsen,
studerende på Idræt

Forlængelse af din studietid

Studietidsforlængelse  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder
Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse. 

Gymnasielærer

For at blive gymnasielærer skal du ud over din kandidateksamen have gennemført pædagogikum, for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får du undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser. Det er gymnasierne der udbyder pædagogikum.
Se evt. mere på GL´s hjemmeside

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Idræt, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
  • Specifikke adgangskrav: Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Fysik B eller Geovidenskab A eller Biologi A og Fysik C samt bestået adgangsprøve

Tilmeld dig sidefag her

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere gymnasiale suppleringskurser

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU studie- og trivselsvejledning

Kontakt studiet

Kontakt studiet

 

SUND Studievejledning


STUDERENDE FOR EN DAG? MØD OS! BOOK ET ONLINE MØDE MED OS

Hvis du er interesseret i at møde os, så tilbyder vi online møder, hvor vi tager en snak om livet som studerende på AAU. Du er velkommen til at spørge om alt. Intet spørgsmål er for stort eller småt, og vi svarer gerne på alt lige fra studiets indhold over studiejobs til hvordan vores kantine ser ud og fungerer.

For os er det vigtigt, at du føler dig godt klædt på til at træffe det rigtige studievalg for dig.

Rent praktisk gør vi det sådan, at du skriver til studievejledning@hst.aau.dk, og så kontakter vi dig for at aftale nærmere.

 

 

Mød SUND Studievejledning til Åbent Hus