Forskning
Samarbejde

Engelsk (sidefag)

Rød telefonboks i engelsk stil

Engelsk

Harry Potter, Facebook, YouTube, CNN, Barack Obama, James Bond, The Daily Show, Mad Men, MTV, Michael Moore, Ground Zero, Vampires and Zombies, Salman Rushdie, Disney, Lord of the Rings, Rock og Rap, Batman, Shakespeare... tv, musik, internet, film, bøger – overalt er vi omgivet af kulturprodukter og samfundsspørgsmål fra den engelsktalende verden, og det engelske sprog er udbredt i det danske samfund og omkring os, bl.a. som arbejdssprog i internationale virksomheder i Danmark.

Du kan læse Engelsk som sidefag i en bacheloruddannelse med et andet fag som grundfag. Sidefaget i Engelsk er tilrettelagt, så du opnår et højt niveau først og fremmest i sprogfærdighed og en bred viden om britiske og amerikanske forhold - herunder de engelsktalende landes sprog, historie, kultur og litteratur.

Hovedområder på uddannelsen

Sidefaget består af følgende hovedområder samt de teorier og analysemetoder, der bruges og diskuteres inden for disse områder:

  • Praktisk sprog
  • Sprogvidenskab
  • Samfundsvidenskabelige og historiske forhold
  • Litteratur- og tekstvidenskab
  • Kulturvidenskab.

sidefagets opbygning

Sidefaget i Engelsk er opdelt i et bachelor- og et kandidatsidefag, som hvert fylder 45 ECTS-point. Sidefagets første semester (dit 5. semester) studeres samtidig med, at du udarbejder dit bachelorprojekt inden for dit grundfag. På dit 6. semester er du udelukkende på Engelsk. Hvis du vælger at fortsætte på kandidatuddannelsen i dit grundfag og sidefaget i Engelsk, læser du på 7. semester videre på kandidatsidefaget i Engelsk. 8. semester er delt mellem dit grundfag og engelsk. Herefter er du færdig med det samlede sidefag, og det resterende år af din kandidatuddannelse læser du på dit grundfag.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Hvis du kombinerer to fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over de fagkombinationer, som medfører studietidsforlængelse.

 

Jobmuligheder

Alt tyder på, at der også i fremtiden vil blive større og større brug for folk, der ikke bare passivt indoptager britisk og amerikansk kultur, men som er i stand til aktivt at formidle disse kulturers væsen og historie. Dette gælder både i offentligt og privat regi, inden for undervisningssektoren og den hastigt voksende informations- og kulturformidlingsindustri.

En uddannelse i Engelsk kvalificerer dig til en række forskellige jobtyper. Du får via sidefaget i Engelsk faglig kompetence til at undervise Engelsk, men ikke pædagogisk kompetence. Overordnet skal man for at blive gymnasielærer have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser.

Se mere om pædagogikum på Gymnasieskolernes Lærerforenings hjemmeside på https://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/paedagogikum/Sider/Hjem.aspx

Kandidatundersøgelsen viser, at 51 % får arbejde inden for undervisningssektoren, mens resten får job, hvor der kræves sproglig, kommunikativ og analytisk kompetence på et højt niveau, fx informationsarbejde (marketing, kulturformidling, oversættelse), planlægning, administration og projektledelse.

Se uddannelsens studieordning

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Engelsk, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
  • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

BEMÆRK! Fra optaget 2023 vil der være krav om bestået adgangsgivende eksamen med en kvotient på minimum 4,0.

Det er ikke muligt at søge om dispensation fra de fagspecifikke adgangskrav. Se studieordningens §7. Her vil det fremgå om uddannelsen tilbyder dispensationsmulighed for de generelle adgangskrav.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere gymnasiale suppleringskurser

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU studie- og trivselsvejledning

Studiets vejleder

De decentrale studievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
Silke Wadskjær Mølgaard
Kroghstræde 3, lok. 3.123
9220 Aalborg Ø.

Kontortid

Torsdag fra 9-11.

studvejl-etk@hum.aau.dk


Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.