Spring til indhold

Sidefag

Engelsk

Du kan læse Engelsk som sidefag i en bacheloruddannelse med et andet fag som centralt fag. Sidefaget i Engelsk er tilrettelagt, så du opnår et højt niveau først og fremmest i sprogfærdighed og en bred viden om britiske og amerikanske forhold - herunder de engelsktalende landes sprog, historie, kultur og litteratur.

Søg optagelse

Sidefag

Engelsk

Du kan læse Engelsk som sidefag i en bacheloruddannelse med et andet fag som centralt fag. Sidefaget i Engelsk er tilrettelagt, så du opnår et højt niveau først og fremmest i sprogfærdighed og en bred viden om britiske og amerikanske forhold - herunder de engelsktalende landes sprog, historie, kultur og litteratur.

Søg optagelse

Fakta

Engelsk som sidefag
Sprog
Dansk
By
Aalborg
Ansøgningsfrist
1. marts med studiestart 1. september

AI og Chatbots, Disney, Lord of the Rings, Rock og Rap, Marvel film, TikTok, YouTube, CNN, Donald J. Trump, Salman Rushdie, James Bond, Brexit, Vampires and Zombies, Shakespeare... tv og streaming, musik, internet, film, bøger – overalt er vi omgivet af kulturprodukter og samfundsspørgsmål fra den engelsktalende verden, og det engelske sprog er udbredt i det danske samfund. Der bruges engelsk slang i daglig tale, og det engelske sprog bruges hyppigere bl.a. som arbejdssprog i internationale virksomheder i Danmark.

Du kan læse Engelsk som sidefag i en bacheloruddannelse med et andet fag som det centrale fag. Sidefaget i Engelsk er tilrettelagt, så du opnår et højt niveau først og fremmest i sprogfærdighed og en bred viden om britiske og amerikanske forhold - herunder de engelsktalende landes sprog, historie, kultur og litteratur.

Hovedområder på uddannelsen

Sidefaget består af følgende hovedområder samt de teorier og analysemetoder, der bruges og diskuteres inden for disse områder:

  • Praktisk sprog
  • Sprogvidenskab
  • Samfundsvidenskabelige og historiske forhold
  • Litteratur- og tekstvidenskab
  • Kulturvidenskab.

Sidefagets opbygning

Sidefaget i Engelsk er opdelt i et bachelor- og et kandidatsidefag, som hvert fylder 45 ECTS-point. Sidefagets første semester (dit 5. semester) studeres samtidig med, at du udarbejder dit bachelorprojekt inden for dit centrale fag. På dit 6. semester er du udelukkende på Engelsk. Hvis du vælger at fortsætte på kandidatuddannelsen i dit centrale fag og sidefaget i Engelsk, læser du på 7. semester videre på kandidatsidefaget i Engelsk. 8. semester er delt mellem dit centrale fag og engelsk. Herefter er du færdig med det samlede sidefag, og det resterende år af din kandidatuddannelse læser du på dit centrale fag.

Jobmuligheder

Alt tyder på, at der også i fremtiden vil blive større og større brug for folk, der ikke bare passivt indoptager britisk og amerikansk kultur, men som er i stand til aktivt at formidle disse kulturers væsen og historie. Dette gælder både i offentligt og privat regi, inden for undervisningssektoren og den hastigt voksende informations- og kulturformidlingsindustri.

En uddannelse i Engelsk kvalificerer dig til en række forskellige jobtyper. Du får via sidefaget i Engelsk faglig kompetence til at undervise Engelsk, men ikke pædagogisk kompetence. Overordnet skal man for at blive gymnasielærer have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser.

Kandidatundersøgelsen viser, at 51 % får arbejde inden for undervisningssektoren, mens resten får job, hvor der kræves sproglig, kommunikativ og analytisk kompetence på et højt niveau, fx informationsarbejde (marketing, kulturformidling, oversættelse), planlægning, administration og projektledelse.

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Engelsk, skal du opfylder visse krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

Du kan finde kravene i studieordningens §7.

Find studieordningen her

Det er ikke muligt at søge om dispensation fra de fagspecifikke adgangskrav. Hvis studiet tilbyder tilbyder dispensationsmulighed for de generelle adgangskrav, vil dette fremgå af studieordningens §7.

Kontakt og studievejledning