Sidefag

Dansk

På sidefagsuddannelsen i Dansk får du en bred faglig indsigt i områderne: Litteraturhistorie og litterær tekstanalyse, Mediekultur og medievidenskab, Sprogteori og sproganalyse

Søg optagelse

Sidefag

Dansk

På sidefagsuddannelsen i Dansk får du en bred faglig indsigt i områderne: Litteraturhistorie og litterær tekstanalyse, Mediekultur og medievidenskab, Sprogteori og sproganalyse

Søg optagelse

Fakta

Dansk som sidefag
Sprog
Dansk
By
Aalborg
Ansøgningsfrist
1. marts med studiestart 1. september

Du læser Dansk som sidefag i kombination med dit centrale fag. Sidefaget er opdelt i et bachelor- og et kandidatsidefag, som hvert fylder 45 ECTS-point.

 • På dit 5. semester starter du på bachelorsidefaget i Dansk samtidig med, at du skriver dit bachelorprojekt på dit centrale fag.
 • På dit 6. semester færdiggør du dit følger du bachelorsidefaget.
  Hvis du vil fortsætte på kandidatuddannelsen i dit centrale fag og sidefaget i Dansk, fortsætter du på 7. semester på kandidatsidefaget i Dansk.
 • På 8. semester færdiggør du dit kandidatsidefag i Dansk samtidig med at du starter på kandidatuddannelsen i dit centrale fag. Herefter er du færdig med dit sidefag, og det resterende år af din kandidatuddannelse læser du på dit centrale fag.

Sidefagets indhold

Jobmuligheder

Uddannelsen i Dansk giver dig en stor vifte af jobmuligheder. På studiet kommer du til at arbejde sammen med andre om projekter, som I selv definerer. Det gør dig attraktiv på arbejdsmarkedet, fordi det giver dig kompetencer til:

 • at tænke selvstændigt
 • hurtigt at sætte dig ind i nye problemstillinger
 • at samarbejde med fokus på at få mest ud af hinandens kompetencer

Mange, der studerer Dansk, får arbejde som undervisere. Ofte i gymnasiet, men det kan også være på højskoler eller på andre voksenuddannelser.

Men lige så mange får arbejde inden for kommunikation og formidling, fx som:

 • Social Media manager, Dansk Røde Kors
 • Journalist, TV2 Nord
 • Kulturformidler, Frederikshavn Kommune
 • Tekstforfatter, reklamebureauet Weltklasse

Undervisning i gymnasieskolen kræver pædagogikum

Du får via uddannelsen faglig kompetence til at undervise i Dansk, men ikke pædagogisk kompetence. Overordnet skal man for at blive gymnasielærer have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser. Læs mere om pædagogikum på Gymnasieskolernes Lærerforenings hjemmeside

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Dansk, skal du opfylder visse krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

Du kan finde kravene i studieordningens §7. 

Find studieordningen her

Det er ikke muligt at søge om dispensation fra de fagspecifikke adgangskrav. Hvis studiet tilbyder tilbyder dispensationsmulighed for de generelle adgangskrav, vil dette fremgå af studieordningens §7.

Kontakt og studievejledning