AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Anvendt filosofi (sidefag)

Anvendt filosofi

Anvendt filosofi


Klik på YouTube videoen og hør om perspektiverne i at læse Anvendt Filosofi.

 

Anvendt filosofi som sidefag

Du kan læse Anvendt Filosofi som sidefag. Sidefaget i Anvendt Filosofi er modulopbygget og læses altid i kombination med et centralt fag. Det centrale fag er et andet fag end Anvendt Filosofi, og faget skal ligge inden for den gymnasiale fagrække.

Sidefaget er opdelt i et bachelor- og et kandidatsidefag, og hver del vægter 45 ECTS-point. Med både et BA- og et KA-sidefag i Anvendt Filosofi kvalificeres du blandt andet til at kunne undervise i faget filosofi i gymnasiet og på hf.

Dit sidefag ligger på 5.-6.-7.-8. semester.

 

BA-sidefaget i Anvendt filosofi

Du starter med at læse dit centrale fag på bacheloruddannelsens 1.-4. semester. Først på dit 5. semester kommer dit sidefag ind i billedet. Her studerer du så 'halv tid' på dit centrale fag samt 'halv tid' på sidefaget i Anvendt Filosofi. Du starter altså dit sidefag sideløbende med, at du udarbejder dit bachelorprojekt inden for dit centrale fag. Herefter forlader du dit centrale fag og læser på 6. semester udelukkende på dit sidefag i Anvendt Filosofi.
 

KA-sidefaget i Anvendt filosofi

Hvis du går efter at blive gymnasielærer, fortsætter du efter at have bestået BA-sidefaget på KA-sidefaget. Du studerer 'fuld tid' på sidefaget Anvendt Filosofi på dit 7. semester. På 8. semester går du igen over til at studere på 'halv tid' på dit centrale fag og 'halv tid' på sidefaget i Anvendt Filosofi. Herefter afslutter du din cand.mag.-uddannelse med at læse 'fuld tid' på dit centrale fag på hele 9. og 10. semester.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i nogle tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde en oversigt over kombinationer med studietidsforlængelse.

Bliv gymnasielærer

Læs mere om jobbet som gymnasielærer
Vær opmærksom på at man for at blive gymnasielærer skal have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser. Se evt. mere på GL´s hjemmeside på her

Sidefagets opbygning og indhold

5. SEMESTER

Obligatoriske modul, BA-sidefag

Modul 1: Filosofihistorie                                                   5. sem.                   15 ECTS-point                  


6. SEMESTER

Obligatoriske moduler, BA-sidefag

Modul 2: Politisk filosofi 6. sem. 10 ECTS-point
Modul 3: Filosofi i anvendelse 6. sem. 5 ECTS-point 
Modul 4: Erkendelsesteori og metafysik 6. sem. 10 ECTS-point
Modul 5: Argumentationsteori                                   6. sem.                5 ECTS-point                 

 

7. SEMESTER

Obligatoriske moduler, KA-sidefag:

Modul 1: Akademisk formidling 7. sem.  5 ECTS-point
Modul 4: Sprogfilosofi 7. sem. 15 ECTS-point

Valgfrie moduler, KA-sidefag. Der vælges ét ud af to:

Modul 2: Filosofihistorisk oversigt                7. sem. 10 ECTS-point          
Modul 3: Værklæsning                                                          7. Sem.                               10 ECTS-point


8. SEMESTER

Obligatoriske moduler, KA-sidefag : 

Modul 5: Filosofisk undersøgelse 8. sem                        10 ECTS-point
Modul 6: Forandrings- og interaktionsfilosofi (metalinje) 8. sem. 5 ECTS-point

 

Fakta

Sidefaget starter en gang om året i september og med ansøgningsfrist den 1. marts
Efter fristen er du altid velkommen til at forhøre dig, om der skulle være ledige pladser.

Adgangskrav

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Anvendt Filosofi, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
     
  • Specifikke adgangskrav: Ingen.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere på GS Danmarks hjemmeside

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

Link til optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Studiets vejledere

Der er to studenterstudievejledere tilknyttet studiet i Anvendt Filosofi, som du kan benytte dig af, hvis du ønsker vejledning om det faglige indhold på sidefaget, bachelor- og kandidatuddannelsen, om studiemiljøet, om dagligdagen på studiet, om arbejdsbelastningen, om den særlige projektarbejdsform på Aalborg Universitet og meget andet.
 

De to vejledere er:

  • Freja Gabrielsson, 7. semester på kandidatuddannelsen.
  • Betina Elling, 7. semester på kandidatuddannelsen.


Træffetid

Freja og Betina har kontortid:

Torsdage kl. 12.30 - 14.30

ændret træffetid UGE 42 - 43 - 44

I uge 42 er kontortiden mandag d. 14. oktober kl. 12.30-14.30

I uge 43 er kontortiden tirsdag d. 22. oktober kl. 12.30-14.30.

I uge 44 er kontortiden onsdag d. 30. oktober kl. 12.30-14.30 

find vej

Kontoret ligger i lokale 3.123, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø. Du kan møde op personligt eller ringe på tlf. 2565 4605 i vejledningstiden.

skriv til os

Du er også meget velkommen til at skrive til Freja og Betina på: studvejl-filosofi@hum.aau.dk