ForsideUddannelseSidefag og tilvalgsfag

Sidefag

Anvendt Filosofi

Du kan læse Anvendt Filosofi som sidefag. Sidefaget i Anvendt Filosofi er modulopbygget og læses altid i kombination med et centralt fag. Det centrale fag er et andet fag end Anvendt Filosofi, og faget skal ligge inden for den gymnasiale fagrække.

Søg optagelse

Sidefag

Anvendt Filosofi

Du kan læse Anvendt Filosofi som sidefag. Sidefaget i Anvendt Filosofi er modulopbygget og læses altid i kombination med et centralt fag. Det centrale fag er et andet fag end Anvendt Filosofi, og faget skal ligge inden for den gymnasiale fagrække.

Søg optagelse

Fakta

Anvendt filosofi
Sidefaget starter en gang om året i september og med ansøgningsfrist den 1. marts. Efter fristen er du altid velkommen til at forhøre dig, om der skulle være ledige pladser.
Type
Sidefag
Sprog
Dansk

Du kan læse Anvendt Filosofi som sidefag. Sidefaget i Anvendt Filosofi er modulopbygget og læses altid i kombination med et centralt fag. Det centrale fag er et andet fag end Anvendt Filosofi, og faget skal ligge inden for den gymnasiale fagrække.

Sidefaget er opdelt i et bachelor- og et kandidatsidefag, og hver del vægter 45 ECTS-point. Med både et BA- og et KA-sidefag i Anvendt Filosofi kvalificeres du blandt andet til at kunne undervise i faget filosofi i gymnasiet og på hf.

Dit sidefag ligger på 5.-6.-7.-8. semester.

Sidefagets opbygning og indhold - Bachelor

Sidefagets opbygning og indhold - Kandidat

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Anvendt Filosofi, skal du opfylder visse krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

Du kan finde kravene i studieordningens §7. 

Find studieordningen her

Det er ikke muligt at søge om dispensation fra de fagspecifikke adgangskrav. Hvis studiet tilbyder tilbyder dispensationsmulighed for de generelle adgangskrav, vil dette fremgå af studieordningens §7.

Kontakt og studievejledning