Forskning
Samarbejde

FAQ om ansøgningsprocessen

Optag på kandidatuddannelser med ledige pladser


HVORNÅR KAN JEG SØGE OM OPTAGELSE PÅ EN KANDIDATUDDANNELSE MED LEDIGE STUDIEPLADSER?

Svar: De kandidatuddannelser, hvor der efter ansøgningsfristen stadig vil være ledige pladser, vil åbne op for nye ansøgninger i en 2. ansøgningsrunde. Datoen for, hvornår 2. runde starter, vil blive meldt ud på kandidatoptag.aau.dk, når den er fastlagt. Der vil også være en liste over, hvilke uddannelser der er ledige pladser på.
 

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE PÅ EN KANDIDATUDDANNELSE MED LEDIGE STUDIEPLADSER?

Svar: Du søger digitalt gennem Ansøgningsportalen. Har du brug for hjælp til at logge ind og til at søge kan du læse vores vejledning til Ansøgningsportalen
 

JEG FÅR IKKE LOV TIL AT SENDE MIN ANSØGNING, DA JEG ALLEREDE HAR SØGT OM OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN TIDLIGERE. HVAD SKAL JEG GØRE?

Svar: Du skal sende en e-mail til kandidatoptag@aau.dk og forklare situationen.
 

HVORNÅR FÅR JEG SVAR PÅ MIN ANSØGNING?

Svar: Ansøgere til en kandidatuddannelse med ledige studiepladser får løbende svar på deres ansøgninger.
 

HVIS JEG FÅR TILBUDT EN STUDIEPLADS, HVOR MANGE DAGE HAR JEG TIL AT BEKRÆFTE STUDIEPLADSEN?

Svar: Du skal i Ansøgningsportalen bekræfte din studieplads inden for tre hverdage. Har du flere spørgsmål, kan du finde du flere svar i afsnittet "Bekræft studieplads". 

Brugerprofil

Kun relevant for selvoprettede brugere

JEG HAR TASTET FORKERT VED BRUGEROPRETTELSEN

Svar: Du kan under fanen "Brugerprofil" ændre på dine personlige oplysninger, hvis du fx har tastet forkert under brugeroprettelsen.

Vigtigt: Rettelser gemmes ikke på allerede oprettede og afsendte ansøgninger. Kontakt venligst support@its.aau.dk for at få overført dine ændringer til eksisterende ansøgninger.

KAN JEG ÆNDRE MIN MAILADRESSE?

Svar: Nej, du kan ikke ændre din mailadresse. Hvis den mailadresse du brugte, da du loggede ind første gang, er blevet inaktiv, bedes du kontakte support@its.aau.dk for hjælp. 

Login

Har du læst loginvejledningen?


JEG KAN IKKE LOGGE IND

Svar: Har du logget ind på samme måde, som da du brugte Ansøgningsportalen første gang?

  • Loggede du ind med WAYF fra den institution, du er/har været studerende på, skal du vælge 'Log ind' og vælge institutionen på WAYF-listen.
  • Loggede du ind ved at oprette dig selv som bruger, skal du vælge 'Log ind som selvoprettet bruger'
  • Loggede du ind via NemID, skal du vælge 'Log ind med NemID'

JEG HAR OPRETTET MIG SOM BRUGER OG KAN IKKE HUSKE MIN ADGANGSKODe

Svar: Du kan bede om en ny adgangskode ved at klikke på 'Log ind som selvoprettet bruger' og herefter på 'Glemt adgangskode'. Oplever du her fejl, så kontakt support@its.aau.dk.


JEG HAR ALDRIG MODTAGET AKTIVERINGSLINK

Svar: Har du tjekket dit spam-filter? Hvis du ikke kan finde mailen, så prøv at bede om en ny adgangskode ved at klikke på "Log ind som selvoprettet bruger", og bed om en ny adgangskode.

Oplever du her fejl, så kontakt support@its.aau.dk


aKTIVERINGSLINKET ER UDLØBET

Svar: Har du prøvet at kopiere linket og sætte det ind i en anden browser? Hvis du fortsat oplever fejl, så prøv at logge på ved at vælge "Log ind som selvoprettet bruger", og bed om en ny adgangskode. Oplever du her fejl, så kontakt support@its.aau.dk 

Oprettelse af ansøgning

JEG ER I TVIVL OM, HVORVIDT I HAR MODTAGET MIN ANSØGNING?

Svar: I fanebladet "Se status på ansøgninger", kan du se status på din ansøgning. Hvis den står som status "Modtaget", har vi modtaget din ansøgning. Du får også et kvitteringsbrev i Ansøgningsportalen (fanebladet "Beskeder").


JEG HAR IKKE AFSLUTTET MIN ADGANGSGIVENDE UDDANNELSE PÅ ANSØGNINGSTIDSPUNKTET. HVAD SKAL JEG GØRE?

Svar: Hvis du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende uddannelse ved ansøgningstidspunktet, skal du uploade en foreløbig dokumentation fx en studiejournal. Heraf skal det fremgå, hvornår du forventer at bestå din adgangsgivende uddannelse. Hvis du er studerende på en institution, som bruger STADS, kan du få Ansøgningsportalen til at hente dine beståede eksamensresultater.
 

JEG KAN IKKE FÅ ANSØGNINGSportalen TIL AUTOMATISK AT HENTE MINE EKSAMENSRESULTATER?

Svar: I Ansøgningsportalen har du mulighed for at hente dine eksamensresultater via ”Indhentning af data”. Bemærk, at det kun kan lade sig gøre, hvis du er eller har været indskrevet på en af de nævnte institutioner.

Hvis indhentningen ikke fungerer, så vil der stå en fejlmeddelelse under trinnet ”Indhentning af data”.
Selvom du oplever fejl, eller kom til at starte indhentning ved en fejl, kan du sagtens færdiggøre og indsende din ansøgning. Klik blot på ”Næste” for at gå videre i oprettelsen af din ansøgning. Du kan altid manuelt uploade dit eksamensbevis eller en studiejournal, der viser dine beståede aktiviteter, under trinnet "Krav og forudsætninger"

Vær opmærksom på, at du ikke kan hente eksamensresultater fra alle institutioner. 

Krav til bilag

  • Bilag skal så vidt muligt uploades i PDF-format
  • Eksamensresultater skal være samlet i én PDF
  • Sørg for at bilagene er letlæselige og at al tekst er horisontal
  • Det er ikke muligt at indsætte links (fx til studieordninger)
  • Den maksimale tilladte størrelse for filer er 10MB 

Prioritering og max antal ansøgninger


HVORDAN PRIORITERER JEG MINE ANSØGNINGER?

Svar: Prioritering foregår helt automatisk. Hver gang du opretter og indsender en ny ansøgning, vil du blive bedt om at prioritere dine eksisterende ansøgninger.
 

HVORDAN PRIORITERER JEG MINE ANSØGNINGER PÅ FLERE INSTITUTIONER?

Svar: Du kan ikke prioritere på tværs af institutioner. Du kan fx ikke vælge AAU som 1. prioritet og Aarhus Universitet som 2. prioritet. Vær opmærksom på, at dette kan betyde, at du bliver tilbudt studieplads på flere institutioner. I så fald skal du naturligvis kun acceptere din studieplads det sted, som du ønsker at studere. Husk også at takke nej til den institution, hvor du ikke ønsker studiepladsen. Ellers tager du en studieplads fra en anden.


JEG HAR FORTRUDT MIN PRIORITERING - KAN JEG ÆNDRE I DEN?

Svar: Efter ansøgningsfristen kan du ikke ændre i din prioritering. Hvis du vil ændre din prioritering inden ansøgningsfristen er du nødt til at annullere den ansøgning/de ansøgninger, du vil ændre prioritet på, og efterfølgende sende ny(e) ansøgning(er). 

HVOR MANGE UDDANNELSER MÅ JEG SØGE IND PÅ?

Svar: På Aalborg Universitet må du oprette max tre ansøgninger. 

Upload dokumentation efter rykker
 

JEG HAR MODTAGET EN RYKKER - HVORDAN UPLOADER JEG YDERLIGERE DOKUMENTATION?

Svar: Har du modtaget en rykker, så gå først til fanen "Beskeder" for at orientere dig om, hvilke dokumenter du er blevet rykket for. Under fanen "Se status på ansøgninger" vil du nu kunne vælge at redigere din ansøgning. Du vil nu se proceslinjen for ansøgningsprocessen. Gå til "Dokumentation". Læg mærke til områder markeret med gul/orange - det er hér, du skal uploade den ønskede dokumentation. Vær opmærksom på, om der er flere end ét område, der er markeret med gul/orange. Du skal uploade dokumentation hvert sted, som er angivet med gul/orange. Når du har gjort dette, trykker du videre i ansøgningsprocessen og gensender din ansøgninger i det sidste trin.
 

JEG VED IKKE, HVILKEN DOKUMENTATION JEG SKAL UPLOADE?

Svar: Har du modtaget en rykker, så gå først til fanen "Beskeder" for at orientere dig om, hvilke dokumenter du er blevet rykket for. Sagsbehandleren har i beskeden specificeret, hvilke dokumenter der kræves af dig. 

Bekræft studieplads


HVORNÅR SKAL JEG BEKRÆFTE STUDIEPLADSEN?

Svar: Du skal være opmærksom på, at der kan være forskellige frister for bekræftelse af studiepladsen, alt afhængig af hvornår du har søgt, og hvornår du har fået tilbuddet. Du skal derfor se i dit optagelsesbrev, som du modtager i Ansøgningsportalen, for at finde fristen for bekræftelse at studiepladsen. Det er meget vigtigt, at du overholder denne frist, da din studieplads vil blive givet videre, hvis du ikke bekræfter og dermed takker ja til tilbuddet indenfor fristen.
 

HVOR SKAL JEG BEKRÆFTE STUDIEPLADSEN?

Svar: Du skal bekræfte studiepladsen i Ansøgningsportalen under fanebladet "Se status på ansøgninger" i kolonnen "Aktion".
 

HVORDAN KAN JEG SE, AT JEG HAR BEKRÆFTET STUDIEPLADSEN?

Svar: Du modtager en kvittering på, at du har bekræftet din studieplads. Se beskeden under fanen "Beskeder" i Ansøgningsportalen. 
 

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG FORTRYDER MIT JA TAK TIL EN STUDIEPLADS?

Svar: Du skal sende en e-mail til kandidatoptag@aau.dk 

Vigtige datoer - september optag

Ansøgningsportalen åbner

Forventes medio December

------

ANSØGNINGSFRIST 

1. marts

------

SVAR PÅ DIN ANSØGNING 

Senest 10. juni

------

Deadline for at acceptere studieplads

15. juni

------

Ledige pladser annonceres 

18. juni