Forskning
Samarbejde

Adgangskrav

 • +

  Opfylder du adgangskravene?

  Du skal have bestået en relevant bacheloruddannelse eller anden fagligt beslægtet dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau (180 ECTS) inden studiestart. Hvis der er sprogkrav til den uddannelse, du søger, skal du også opfylde dem inden studiestart.

  Selvom du opfylder adgangskravene, kan adgangsbegrænsning til uddannelsen betyde, at du ikke får en studieplads.

  Du kan finde adgangskravene til en kandidatuddannelse to steder på AAUs hjemmeside. På kandidat.aau.dk er de beskrevet under menupunktet 'Optagelse og adgangskrav' under hver kandidatuddannelse. De er også nævnt i studieordningen for uddannelsen, som du også finder på kandidat.aau.dk .

  AAU's kandidatuddannelser

 • +

  Forhåndsvurdering af adgangsgrundlag

  Som udgangspunkt foretager uddannelserne på AAU ikke forhåndsvurderinger af adgangsgrundlag. Derfor opfordrer vi dig til at søge de kandidatuddannelser (max 3), som du er interesseret i og afvente svar på optagelse. Husk at prioritere dine ansøgninger i Ansøgningsportalen.

 • +

  Adgangsbegrænsning eller fri adgang?

  En række uddannelser på AAU har adgangsbegrænsning. Det betyder, at du som ansøger ikke er sikker på at få tilbudt en studieplads på uddannelserne, selvom du opfylder adgangskravene og søger rettidigt.

  Andre uddannelser optager alle kvalificerede ansøgere og har såkaldt fri adgang.

  Du kan finde information om adgangsbegrænsning eller fri adgang for kvalificerede ansøgere til hver uddannelse under menupunktet 'Optagelse og adgangskrav' i oversigten over AAU's kandidatuddannelser på kandidat.aau.dk. Her kan du også læse om udvælgelseskriterier, antallet af studiepladser og andre optagelseskrav.

 • +

  Sprogkrav

  Søger du optagelse på en engelsksproget kandidatuddannelse, skal du have bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 uden oprunding. Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse. Du kan læse mere om engelskkravet på den engelske version af vores hjemmeside: 

  Læs mere om vores Engelskkrav
  Søger du optagelse på en dansksproget kandidatuddannelse, og har du et udenlandsk adgangsgrundlag, skal du have bestået Studieprøven i dansk eller tilsvarende inden studiestart. Er du nordisk statsborger med en nordisk gymnasial eksamen, er du ikke omfattet af kravet. Du kan læse mere om danskkravet på vores side for bachelor optag, hvor de samme regler vedrørende danskkravet gør sig gældende, som når du søger ind på vores dansksprogede kandidatuddannelser. 

  Læs mere om danskkravet

 • +

  Retskrav på optagelse?

  Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du har taget din bacheloruddannelse ved. I studieordningen for hver kandidatuddannelse kan du se, hvilken bacheloruddannelse, der giver retskrav til kandidatuddannelsen. Bemærk venligst, at retskravet kun gælder til kandidatuddannelsen på den campus, hvor bacheloruddannelsen er bestået.

  Hidtil har retskravet været gældende, hvis optagelsen er sket i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse.

  Fra og med 1. juli 2019 udvides retskravet til at gælde i 3 år.

  De 3 års retskrav beregnes fra førstkommende optag med studiestart i september, efter du har bestået din bacheloruddannelse, og gælder de 3 næste år. Det vil sige, at inklusiv det år, du består din bacheloruddannelse, har du som retskravsbachelor krav om optagelse på retskravskandidatuddannelsen ved 4 optag (det år, du består din bachelor, og de 3 efterfølgende optag om sommeren). Bestod du din bacheloruddannelse i sommeren 2020, har du retskrav i 2020, 2021, 2022 og 2023. 

  Retskravet kan kun bruges én gang. Retskravet er brugt, når du har søgt optagelsen og accepteret den tilbudte studieplads på retskravskandidatuddannelsen. Hvis du ikke accepterer den tilbudte studieplads, anses retskravet ikke som brugt, og du har derved fortsat retskrav om optagelse, hvis de 3 år ikke er gået.

  Retskravet er først brugt, når du har accepteret (takket ja) den tilbudte studieplads. I det øjeblik du takker ja til en tilbudt studieplads, som du har retskrav til, anses retskravet som brugt, og det er derfor ikke muligt at bruge retskravet til senere optag.

  Vær opmærksom på at retskravet kun er gældende, hvis du søger om optagelse inden for ansøgningsfristen.

  Vær opmærksom på, at kandidatreglen er gældende, selv om du har retskrav til optagelse.

  se mere om kandidatreglen her

  Retskrav til samme campus

  Retskravet gælder kun til kandidatuddannelsen på den campus, hvor bacheloruddannelsen er bestået.

  Retskrav og adgangsbegrænsning

  Du skal være særlig opmærksom på at benytte dit retskrav, hvis dit retskrav giver adgang til en adgangsbegrænset uddannelse, da du i perioden med retskrav, er sikret en studieplads på retskravskandidatuddannelsen. Først når alle ansøgere med retskrav har fået tilbudt en studieplads, vil andre kvalificerede ansøgere få tilbudt resterende studiepladser.

 • +

  Mangler du at bestå din bachelor?

  Det er et adgangskrav, at du skal have afsluttet en relevant bacheloruddannelse, før studiestarten på din kandidatuddannelse. Er du i den situation, at du mangler at bestå enkelte, mindre dele af bacheloruddannelsen, kan AAU nogle gange fravige adgangskravet ved at tildele dig en dispensation, hvis du søger om det. Dispensationsmuligheden gælder dog kun for bachelorstuderende på AAU.

  Søg dispensation

  Dispensationen giver dig mulighed for at tilmelde dig kurser og eksaminer på kandidatuddannelsen samtidig med, at du færdiggør din bacheloruddannelse. Du må tilmelde dig op til 30 ECTS point på kandidatuddannelsen. Du kan ikke optages formelt på kandidatuddannelsen, før du har færdiggjort din bacheloruddannelse.

  Forudsætninger for at opnå dispensation

  For at opnå en dispensation skal studienævnet skønne, at du har faglige forudsætninger for at kunne gennemføre og bestå din bacheloruddannelse samtidig med, at du følger fag på kandidatuddannelsen.

  Hvornår og hvordan søger du dispensation?

  Du skal søge dispensation ved at udfylde og sende ansøgningsskemaet til Kanditagoptag på AAU (se nedenfor). Du skal søge dispensationen, når du med sikkerhed ved, at du ikke kan færdiggøre din bacheloruddannelse inden starten på kandidatuddannelsen. Ved du det allerede, når du søger optagelse på kandidatuddannelsen, skal du uploade din dispensationsansøgning samtidig. Er det først efter, at du har søgt om optagelse på kandidatuddannelsen, du bliver klar over, at du bliver forsinket, fx fordi du er dumpet en reeksamen i august, skal du søge dispensation ved at sende en mail på dette tidspunkt, dog senest den 25. august. Denne frist gælder også, selvom din reeksamen er placeret sidst i august.

  Dispensationsansøgning


  Send din ansøgning til kandidatoptag

   

  Ekstra eksamensforsøg for at kunne afslutte bacheloruddannelsen?

  Er du i den situation, at du udover ikke at have bestået din bacheloruddannelse også har opbrugt dine eksamensforsøg, får du også brug for at søge om og opnå dispensation til et ekstra eksamensforsøg. Du skal søge om dispensationen hos dit studienævn.

  Kan du få SU?

  Vær opmærksom på, at du alene er berettiget til SU til bacheloruddannelsen. Du kan ikke få SU til kandidatuddannelsen, før du er optaget på den, og det kan først ske, når din bacheloruddannelse er bestået. læs mere om SU 

 • +

  Supplering for at opfylde adgangskrav

  Når AAU bedømmer, om du opfylder adgangskravet til den kandidatuddannelse, du søger optagelse på, skal vi primært lægge vægt på eksaminerne fra din bacheloruddannelse. Har du efter afslutningen af din bacheloruddannelse gennemført yderligere uddannelse eller kurser i Danmark eller udlandet, er det ikke muligt at inddrage det i bedømmelsen.

  Supplering af dit adgangsgrundlag er dog muligt i to situationer og må omfatte max 30 ECTS:

  • Supplering før afslutning af din bacheloruddannelse

  Enten skal aktiviteterne være foregået, før du afsluttede din bacheloruddannelse. Indsend dokumentation for kurset/kurserne, når du søger optagelse på kandidatuddannelsen. Suppleringen skal bestå af bestemte enkeltfag fra eksisterende bacheloruddannelse udbudt som deltidsuddannelse.

  • Supplering når du er betinget optaget på kandidaten

  Alternativt skal suppleringen finde sted, efter du er blevet betinget optaget på kandidatuddannelsen på AAU. Optages du på betingelse af, at du skal gennemføre og bestå et eller flere kurser, kan kurset være placeret i slutningen af sommerferien, eller det kan være placeret undervejs i første studieår af kandidatuddannelsen. Suppleringen skal være gennemført og bestået inden fristen angivet i optagelsesbrevet for at du kan påbegynde og/eller fortsætte kandidatuddannelsen.Suppleringen vil bestå af bestemte enkeltfag fra eksisterende bacheloruddannelse udbudt som deltidsuddannelse.

  Hvilke AAU-uddannelser benytter supplering?

  Studienævnet for hver kandidatuddannelse fastlægger selv, om supplering er en mulighed for at komme til at opfylde uddannelsens adgangskrav. På kandidat.aau.dk skal du kigge under menupunktet 'Optagelse og adgangskrav' for at finde informationerne om evt. suppleringsmuligheder for den uddannelse, du søger optagelse på.

  AAU's kandidatuddannelser

  Kan du få su?

  Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for suppleringskurserne, og at kurserne ikke berettiger til SU.
   

  mulighederne for betaling for supplering

   

  læs mere om su

 • +

  Er du professionsbachelor?

  Som professionsbachelor har du flere muligheder for at videreuddanne dig på AAU. Det kan enten være i form af en kandidatuddannelse (SU-berettigende dagstudium) eller i form af en masteruddannelse (betalingsstudier på deltid).

  Vær opmærksom på, at du ikke kan blive optaget på en cand.polyt uddannelse, hvis du har en professionsbachelor (diplomingeniører undtaget) jf. Adgangsbekendtgørelsen nr. 153 af 26. februar 2020, bilag 2 stk. 3.2.
   

   kandidatuddannelser på AAU

   

  Læs mere om vores masteruddannelser

Hvad kan jeg blive?

Se hvilke kandidatuddannelser Aalborg Universitet udbyder og læs mere om uddannelsernes indhold og karrieremuligheder.

Kandidatuddannelser

KONTAKT KANDIDATTEAMET

Studieservice
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø

Telefon:  9940 9655

E-mail: kandidatoptag@aau.dk
 

Telefontid

Man, tirs, tors og fre: 12:00 - 14:00
Ons: lukket