Tompladsordning

Uddannelse i dagtimer på hverdage

Hvis du bor eller arbejder i nærheden af Aalborg, Esbjerg eller København og har fleksible arbejdstider, så du kan deltage i nogle timers undervisning om ugen på hverdage i dagtimerne, har du mulighed for at efter- og videreuddanne dig gennem den såkaldte tompladsordning. Tompladsordningen giver dig m.a.o. mulighed for at deltage i dele af de ordinære fuldtidsuddannelser på universitetet, hvor den nyeste viden bliver formidlet.

Du kan følge enkeltfag (kurser) fra en bachelor- eller kandidatuddannelse, eller du kan følge afgrænsede helheder af en bachelor- eller kandidatuddannelse, f.eks. et helt semesters undervisning eller et sidefag (visse sidefag). Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordningen.

Det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under tompladsordningen. Højst halvdelen af en uddannelse må gennemføres via tompladsordningen, og heraf må maksimalt 1 år følges på fuld tid.

På tompladsordningen kan du således læse op til:

- 90 ECTS point af en bacheloruddannelse
- 60 ECTS point af en kandidatuddannelse

Det er ikke muligt at blive indskrevet som tompladsstuderende på det afsluttende bachelor- og kandidatprojektmodul.

Undervisningen foregår i:

Efterårssemestret:
1. september - 31. januar.
Ansøgningsfrist: 1. juni

Forårssemestret:
1. februar - 30. juni.
Ansøgningsfrist: 1. december

Hvad kræves der for at blive optaget?

For at blive optaget som tompladsstuderende, skal du for det første opfylde adgangskravene for faget. På engelsksprogede uddannelser er der bl.a. et krav om engelsk på gymnasielt B-niveau. Personer, som ikke har dansk som modersmål, skal desuden have bestået Studieprøven i dansk. Læs mere om adgangskrav her.

Dernæst skal der være en ledig plads på faget. Mange af universitetets uddannelser har adgangsbegrænsning. Det betyder, at alle studiepladser kan være optaget af ordinære fuldtidsstuderende. Universitetet forbeholder sig derfor ret til at afvise kvalificerede tompladsansøgere af kapacitetsmæssige grunde.

Du kan orientere dig om hvilke uddannelser, der har adgangsbegrænsning, på den enkelte uddannelses hjemmeside i Studieguiden for bacheloruddannelser og kandidatuddannelser.

Bemærk i øvrigt:

Du kan ikke få SU som tompladsstuderende, og du skal betale en deltagerbetaling pr. fag.

Hvis du allerede er indskrevet på (eller har orlov fra) en bachelor- eller kandidatuddannelse på Aalborg Universitet, kan du ikke følge fag via Tompladsordningen fra denne uddannelse.

Det er ikke muligt at tage et af de sidefag via tompladsordningen, som vægter mere end 90 ECTS på bachelordelen og 60 ECTS på kandidatdelen af den studieordning, som de hører under.
Der kan dog være mulighed for at tage op til 75 ECTS på kandidatdelen for de uddannelser, hvor der er studietidsforlængelse på 30 ECTS pga. kombination af fag mellem to hovedområder (f.eks. hvor man kombinerer et hovedfag inden for humaniora med et sidefag inden for naturvidenskab).

Find fag

For hjælp til at finde frem til, hvilke kurser/fag, der udbydes på Aalborg Universitets bachelor- og kandidatuddannelser, se menupunktet Kursus- og uddannelsesinformation.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med tompladsordningen, inkl. spørgsmål om ansøgningsprocessen, kan du kontakte:

Kirsten Birk Wogensen
Tlf. 9940 2437
E-mail: kbw@adm.aau.dk

Hvornår får du svar på din ansøgning?

På grund af mange ansøgninger og juleferie kan du først forvente at få svar på din ansøgning i sidste halvdel af januar måned.