AAU logo

Tompladsordning

Uddannelse i dagtimer på hverdage

Hvis du bor eller arbejder i nærheden af Aalborg, Esbjerg eller København og har fleksible arbejdstider, så du kan deltage i nogle timers undervisning om ugen på hverdage i dagtimerne, har du mulighed for at efter- og videreuddanne dig gennem den såkaldte tompladsordning.

Tompladsordningen giver dig m.a.o. mulighed for at deltage i dele af de ordinære fuldtidsuddannelser på universitetet, hvor den nyeste viden bliver formidlet.

Som tompladsstuderende følger du den almindelige undervisning og evt. eksamen, som finder sted på Aalborg Universitets bachelor- og kandidatuddannelser. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordningen.

Du kan ikke få SU som tompladsstuderende, og du skal betale en deltagerbetaling pr. fag.

Du kan følge enkelte fag/kurser fra en uddannelse eller afgrænsede helheder af en uddannelse, f.eks. et helt semesters undervisning eller et sidefag (visse sidefag). Det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under tompladsordningen. Højst halvdelen af den normerede uddannelsestid må gennemføres på tompladsordningen, og heraf må maksimalt ét år følges på fuld tid.

På tompladsordningen kan du således læse op til:

  • 90 ECTS point af en bacheloruddannelse
  • 60 ECTS point af en kandidatuddannelse

Det er ikke muligt at blive indskrevet som tompladsstuderende på det afsluttende bachelor- og kandidatprojektmodul.

Det er heller ikke muligt at tage et af de sidefag via tompladsordningen, som vægter mere end 90 ECTS på bachelordelen og 60 ECTS på kandidatdelen af den studieordning, som de hører under. Der kan dog være mulighed for at tage op til 75 ECTS på kandidatdelen for de uddannelser, hvor der er studietidsforlængelse på 30 ECTS pga. kombination af fag mellem to hovedområder (f.eks. hvor man kombinerer et hovedfag inden for humaniora med et sidefag inden for naturvidenskab).

Undervisningen følger de sædvanlige universitetssemestre, som er:

  • Efterårssemestret: 1. september – 31. januar (ansøgningsfrist: 1. juni)
  • Forårssemestret: 1. februar – 30. juni (ansøgningsfrist: 1. december)

For at blive optaget er det en forudsætning, at der er en ledig plads på faget. Universitetet forbeholder sig derfor ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde.

Du skal også opfylde adgangskravene for faget. På engelsksprogede uddannelser er der bl.a. et krav om engelsk på gymnasielt B-niveau. Personer, som ikke har dansk som modersmål, skal desuden have bestået Studieprøven i dansk.

Hvis du afslutter dit fag med en eksamen, kan du kontakte eksamenskontoret og bede om at få udstedt et eksamensbevis for det beståede fag.

Adgangsbegrænsede uddannelser

Mange af universitetets uddannelser har adgangsbegrænsning. Det betyder, at alle studiepladser kan være optaget af ordinære fuldtidsstuderende, og at der derfor ikke optages tompladsstuderende på dele af uddannelsen.

Du kan orientere dig om, hvilke uddannelser, der har adgangsbegrænsning, på den enkelte uddannelses hjemmeside (under menupunktet "Adgangskrav") i Studieguiden for bacheloruddannelser og kandidatuddannelser.

find fag

For hjælp til at finde frem til, hvilke kurser/fag, der udbydes på Aalborg Universitets bachelor- og kandidatuddannelser, se menupunktet Kursus- og uddannelsesinformation i højre side.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med tompladsordningen, inkl. spørgsmål om ansøgningsprocessen, kan du kontakte:

Kirsten Birk Wogensen
Tlf. 9940 2437
E-mail: kbw@adm.aau.dk