AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

WATER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, CIVILINGENIØR

Water and Environmental Engineering, civilingeniør

Water and Environmental Engineering, civilingeniør

Vand er afgørende for vores eksistens, og igennem tiden har der været tæt sammenhæng mellem samfunds vandressourcer (mængde og kvalitet) og deres velstand, levevilkår og politiske stabilitet. Vand er dermed en af jordens allervigtigste ressourcer, og forebyggelse og bekæmpelse af forurening i vand og jord er en central opgave både i dag og i fremtiden. Som civilingeniør (cand.polyt.) i Water and Environmental Engineering (Vand og Miljø) arbejder du med de ressource- og miljømæssige forhold i forbindelse med samfundets udnyttelse af vand og miljø.

På kandidatuddannelsen i Water and Environmental Engineering lærer du at løse miljøproblemer i byer, industri, landbrug og naturen. Du lærer at udforme vandforsynings- og afløbssystemer og at planlægge, hvordan grundvandsressourcerne skal udnyttes og beskyttes. Du arbejder med forurening i jord, grundvand, drikkevand, spildevand, vandløb, søer og fjorde, og hvordan disse systemer hænger tæt sammen og påvirker hinanden – fx iltsvind i en fjord som følge af menneskers udnyttelse af den omkringliggende jord eller oversvømmelse pga. klimaændringer. Denne type sammenhængende miljømæssige analyser gør uddannelsen unik.


På uddannelsen arbejder du tværfagligt med fysik, kemi, biologi og mikrobiologi. Du lærer at modellere og beregne de komplekse sammenhænge, som karakteriserer miljøproblemer. I løbet af uddannelsen udfører du forsøg i laboratoriet og målinger i naturen. Du bruger hydrologiske, hydrografiske, geologiske og hydrogeologiske metoder og arbejder med både simple og mere avancerede computermodeller.

Uddannelsen er engelsksproget, foregår i et internationalt miljø og udbydes internationalt. Det betyder, at du får stærke sproglige kompetencer ved siden af din faglige kompetence. Det internationale miljø giver dig også solide interkulturelle kompetencer.

Water and Environmental Engineering er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet civilingeniør i Water and Environmental Engineering kan du for eksempel arbejde med:

  • Offentlig forvaltning, fx i miljøafdelinger i kommuner og regioner samt i ministerier
  • Offentlig service, fx i vand- og spildevandsselskaber
  • Rådgivende ingeniørfirmaer, fx Krüger, COWI, NIRAS, EnviDan, Sweco m.fl.
  • Godkendte teknologiske servicevirksomheder, fx Teknologisk Institut og Dansk Hydraulisk Institut
  • Forskning og undervisning, fx universiteter, ingeniørhøjskoler og sektorforskningsinstitutioner som GEUS 

     

Læs mere om fagligt indhold på Water and Environmental Engineering

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet civilingeniøruddannelsen i Water and Environmental Engineering.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20 % af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


 

Søg optagelse på Water and Environmental Engineering

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Benyttelse og beskyttelse af naturens ressourcer
  • Samspillet mellem natur og det omgivende samfund
  • Feltmålinger, laboratorieanalyser og avancerede computermodeller

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for