Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Visual Studies and Art Education

Kandidat

Visual Studies and Art Education

I Nordic Master i Visual Studies and Art Education opnår de studerende relevante praktiske og teoretiske kompetencer inden for kunst, uddannelse, digital kommunikation og projektledelse til at arbejde i tværkulturelle og internationale miljøer

Derfor skal du læse uddannelsen

Du får indsigt i visuel og digital kommunikation og kultur udviklet i Norden
Du opnår en moderne tilgang til nordisk kunstpædagogik og læring
Du brænder for kreativt problemløsende projektarbejde

København

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Visual Studies and Art Education

I Nordic Master i Visual Studies and Art Education opnår de studerende relevante praktiske og teoretiske kompetencer inden for kunst, uddannelse, digital kommunikation og projektledelse til at arbejde i tværkulturelle og internationale miljøer

Derfor skal du læse uddannelsen

Du får indsigt i visuel og digital kommunikation og kultur udviklet i Norden
Du opnår en moderne tilgang til nordisk kunstpædagogik og læring
Du brænder for kreativt problemløsende projektarbejde

København

2-årig uddannelseEngelsk

Nordic Master i Visual Studies and Art Education (NM NoVA), på dansk Visuelle Studier og Kunst pædagogik, er en double degree uddannelse mellem Aalto Universitet i Finland og Aalborg Universitet.

På uddannelsen bliver de studerende introduceret for en omfattende forståelse af nordisk praksis og traditioner inden for kunstundervisning, visuel kultur og visuelt arbejde.

På NM NoVA opnår de studerende relevante praktiske og teoretiske kompetencer inden for kunst, uddannelse, digital kommunikation og projektledelse til at arbejde i tværkulturelle og internationale miljøer.

Fagligt indhold

Uddannelsens første år bygger en fælles akademisk faglighed oven på den adgangsgivende bacheloruddannelse, mens der sker specialisering på uddannelsens andet år gennem det integrerede udvekslingsprogram og projektorienterede forløb ved partneruniversitet frem mod specialet.

Uddannelsen er baseret på en tværfaglig sammensætning af kerneelementerne visuel og digital kommunikation og kunstpædagogik. Disse elementer konstituerer fagligheden og kobles med et modul om projektledelse, administration, entreprenørskab og forretningsforståelse.
 
Fagligheden giver kompetencer til kreativ problemløsning, herunder at analysere og designe forandring, udvikling og læring, hvad enten målet er forbedring af en kommunikativ praksis, ændring af en undervisningspraksis, udvikling af et produkt eller af en organisatorisk praksis. Uddannelsen er tilrettelagt som et projektorienteret og problembaseret studium, hvor teoretiske studier af digital og visuel kommunikation, informations-og kommunikationsteknologi, kunst, visuel kultur, kunstpædagogik samt kunstbaserede metoder vil udgøre de konstituerende fagligheder.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

NM NoVA tilbyder en blanding af problembaseret og elevcentreret, praktisk erfaring med teoretiske og praktiske studier inden for kunst, uddannelse, digital kommunikation og projektledelse. NM NoVA dimittender modtager kandidatgrad både fra Aalborg Universitet og Aalto Universitet.

I det følgende uddybes uddannelsens kernefaglige elementer

Uddannelsens opbygning

Hvordan studerer man på NM NoVA?

Alle moduler er co-taught mellem Aalto og Aalborg. Modulerne kan inkludere fysisk undervisning på campus, hybrid undervisning og onlineaktiviteter. Opbygning af et støttende NM NoVA-fællesskab er en vigtig del af programmet.

Udlandsophold

På uddannelsens 3. og 4. semester foregår undervisningen på partner universitetet.

NM NoVA inkluderer en obligatorisk mobilitet i løbet af studiets andet år. Studerende, der optages på NM NoVA gennem Aalborg Universitet, læser første år i Aalborg og andet år på Aalto. Omvendt starter studerende, der optages på Aalto Universitet, deres studier på Aalto og afslutter dem i Aalborg.

NM NoVA dimittender modtager kandidatbevis fra både Aalborg Universitet og Aalto Universitet.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Jobmuligheder

Afhængig af uddannelsesbaggrund kan NM NoVA-kandidater arbejde i forskellige stillinger og sammenhænge.

Her er nogle eksempler:

  • Designer af innovativ digital visuel kommunikation
  • Arrangør af æstetiske læreprocesser
  • Produktudvikler i kreative virksomheder og organisationer
  • Organisationsudvikler i offentlige og private virksomheder

Læs mere på NM NoVAs hjemmeside

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Generel studievejledning om AAU's uddannelser i København

Som studerende på AAU møder du...