Forskning
Samarbejde

VEJE OG TRAFIK, CIVILINGENIØR

Veje og Trafik, civilingeniør

Veje og Trafik, civilingeniør

Vi vil gerne hurtigt frem i trafikken, vi vil gerne sikkert frem i trafikken og vi vil gerne have vores varer kommer til tiden. Hvordan gør vi det uden, at der f.eks. sker ulykker, skabes støjgener eller forårsages skader på miljøet? På den toårige civilingeniøruddannelse i Veje og Trafik i Aalborg lærer du om disse og flere udfordringer i vores trafiksystemer og mulighederne for at løse dem.

God mobilitet - at komme frem i trafikken på den bedste måde

God mobilitet i trafikken handler om at skabe et transportsystem, så både mennesker og gods kan komme hurtigt, sikkert og rettidigt fra rejsens start til slut – hvad enten det handler om at komme på arbejde, komme i skole eller sikre, at vi får leveret frisk mælk til supermarkedet. Men samtidig ønsker vi, at den gode mobilitet opnås med færrest mulige negative påvirkninger på omgivelserne i form af ulykker, utryghed, støj, luftforurening og CO2-udslip. 

Veje og Trafik handler om at forme samfundets trafiksystemer, men også om at prioritere. Ofte er den gode løsning for bilister ikke den samme gode løsning for cyklister, og den kollektive trafik ønsker måske en hel tredje løsning. Samtidig er efterspørgslen efter mobilitet stigende; vi bevæger os mere og mere, og det giver trængsel, som giver store samfundsmæssige omkostninger. Derudover påvirker trafikken miljøet.

”Vi undersøgte, hvorfor der skete så mange uheld i forbindelse med åbningen af letbanen i Aarhus. Faktisk endte det med, at de kunne bruge de resultater, vi fik i projektet, til at forbedre sikkerheden omkring letbanen.”

Marie Chen Møller-Lange, tidl. studerende


Opgaver med virkelige, konkrete problemstillinger

Uddannelsen er opbygget i tæt dialog med sektoren. Mange projekter udføres i samarbejde med konsulentfirmaer, stat, regioner eller kommuner.

Du kommer til at arbejde med løsning af konkrete problemer, fx optimering af trafikafviklingen, minimering af trafikkens miljøproblemer i byer, planlægning af kollektiv trafik og parkering samt analyse og vurdering af aktuelle projekter og politikker på transportområdet.

Uddannelsen er på dansk, men enkelte lektioner kan være på engelsk. ​

Læs mere om fagligt indhold på Veje og Trafik

”Igennem projektarbejdet har mine grupper fx undersøgt vejbumps påvirkning på testpersoner med en accelerationsmåler, videofilmet vejkryds for at undersøge cyklisternes sikkerhed og kortlagt trafikkens mønstre igennem markobservationer”

Peter Nielsen, tidl. studerendeSOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Veje og Trafik.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.Video: Mød en studerende

 

søg optagelse på veje og trafik

 

Se brochuren om uddannelser inden for byggeri og anlæg, inklusiv veje og trafik (pdf):

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Veje og trafik - Trafikplanlægning
  • Trafiksikkerhed - Fremkommelighed og trængsel
  • Intelligente trafiksystemer

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for