Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Veje og trafik

Kandidat

Veje og trafik

På civilingeniøruddannelsen i Veje og Trafik lærer du om samfundets trafiksystemer og hvordan de udformes, men også om at prioritere imellem dem. Ofte er den gode løsning for bilister ikke den samme gode løsning for cyklister, og den kollektive trafik kræver måske en hel tredje løsning.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du interesserer dig for vej- og trafikplanlægning
Du går op i trafiksikkerhed - fremkommelighed og trængsel
Du vil arbejde med intelligente trafiksystemer og kollektiv trafik

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Veje og trafik

På civilingeniøruddannelsen i Veje og Trafik lærer du om samfundets trafiksystemer og hvordan de udformes, men også om at prioritere imellem dem. Ofte er den gode løsning for bilister ikke den samme gode løsning for cyklister, og den kollektive trafik kræver måske en hel tredje løsning.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du interesserer dig for vej- og trafikplanlægning
Du går op i trafiksikkerhed - fremkommelighed og trængsel
Du vil arbejde med intelligente trafiksystemer og kollektiv trafik

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

God mobilitet - at komme frem i trafikken på den bedste måde

God mobilitet i trafikken handler om at skabe et transportsystem, så både mennesker og gods kan komme hurtigt, sikkert og rettidigt fra rejsens start til slut – hvad enten det handler om at komme på arbejde, komme i skole eller sikre, at vi får leveret frisk mælk til supermarkedet. 

Vi bevæger os mere og mere, og det giver trængsel, som giver store samfundsmæssige omkostninger. For at opnå en god mobilitet ønsker vi samtidig, at dette sker med færrest mulige negative påvirkninger på omgivelserne i form af ulykker, utryghed, støj, luftforurening og CO2-udslip. 

Vi vil gerne hurtigt frem i trafikken, vi vil gerne sikkert frem i trafikken og vi vil gerne have vores varer kommer til tiden. Hvordan gør vi det uden, at der f.eks. sker ulykker, skabes støjgener eller forårsages skader på miljøet?

På civilingeniøruddannelsen Veje og Trafik (2-årig kandidatuddannelse) kommer du til at arbejde med løsning af konkrete problemer, fx optimering af trafikafviklingen, minimering af trafikkens miljøproblemer i byer, planlægning af kollektiv trafik og parkering samt analyse og vurdering af aktuelle projekter og politikker på transportområdet. Uddannelsen er på dansk, men enkelte lektioner kan være på engelsk.

Vi undersøgte, hvorfor der skete så mange ulykker i forbindelse med åbningen af letbanen i Aarhus. Faktisk endte det med, at de kunne bruge de resultater, vi fik i projektet, til at forbedre sikkerheden omkring letbanen.

Marie Chen Møller-Lange. Tidl. studerende

Fagligt indhold

Virksomheds- og udlandsophold på 3. semester

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Mød tidligere studerende

I løbet af det første år på uddannelsen fik jeg et godt og bredt kendskab til alle de udfordringer, som trafikplanlæggerne står over for, og hvilke værktøjer som kan anvendes til at reducere konsekvenserne af disse. Her blev det også tydeligt for mig, at det særligt var transportens påvirkning og bidrag til klimaudfordringerne, som havde min primære interesse.

Mens det første år er forholdsvist fastlagt, så er det på det sidste år af uddannelsen helt op til de studerende selv at vælge sit emne. For mig var det enormt motiverende, da jeg kunne beskæftige mig med lige præcis dét, som jeg finder interessant.

Line Røjkjær Rasmussen, studerende på Veje og Trafik i 2017-2019

Personligt har jeg interesseret mig for infrastruktur siden ungdomsuddannelsen, særligt pga. den store bevågenhed om emnet både politisk og for det enkelte individ. Igennem bacheloren på Byggeri og Anlæg blev jeg bekræftet i, at infrastruktur er et særdeles spændende område, især fordi det er i konstant udvikling og har stor påvirkning på samfundet og omvendt.

Kandidatuddannelsen har især trafiksikkerhed og mobilitet i fokus, hvilket jeg har fundet yderst spændende, for det er i sandhed noget, som folk kan diskutere og have holdninger til.

Kasper Kjelgaard Erlandsen, studerende på Veje og Trafik i 2018-2020

Gennem mit studie på Aalborg Universitet føler jeg mig godt rustet til de opgaver som møder en på arbejdsmarkedet.

Sideløbende med forskellige kurser og projektarbejde har jeg haft mulighed for at afprøve fagligheden i praksis gennem et studierelevant arbejde hos COWI. Når du står som færdiguddannet kandidat er det mit indtryk at jobmulighederne generelt er gode gennem studiet.

Morten Dietz Larsen, studerende på Veje og Trafik i 2019-2021

Job og karriere

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...