ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Veje og trafik

Kandidat

Veje og trafik

Uddannelsen handler om planlægning og projektering af veje og trafiksystemer.
Du får undervisning i moderne trafikteknik, trafiksimulering og modeldannelse, og du lærer bl.a. at designe trafiksikre løsninger og inddrage informatik i reguleringen af trafikken.

Få kendskab til

Vej- og trafikplanlægning. Vejprojektering og vejbelægninger
Trafiksikkerhed - Trafikfremkommelighed og trængsel
Intelligente trafiksystemer og kollektiv trafik

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Veje og trafik

Uddannelsen handler om planlægning og projektering af veje og trafiksystemer.
Du får undervisning i moderne trafikteknik, trafiksimulering og modeldannelse, og du lærer bl.a. at designe trafiksikre løsninger og inddrage informatik i reguleringen af trafikken.

Få kendskab til

Vej- og trafikplanlægning. Vejprojektering og vejbelægninger
Trafiksikkerhed - Trafikfremkommelighed og trængsel
Intelligente trafiksystemer og kollektiv trafik

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Vi vil gerne hurtigt frem i trafikken, vi vil gerne sikkert frem i trafikken og vi vil gerne have vores varer kommer til tiden. Hvordan gør vi det uden, at der f.eks. sker ulykker, skabes støjgener eller forårsages skader på miljøet? På den toårige civilingeniøruddannelse i Veje og Trafik i Aalborg lærer du om disse og flere udfordringer i vores trafiksystemer og mulighederne for at løse dem.

God mobilitet - at komme frem i trafikken på den bedste måde

God mobilitet i trafikken handler om at skabe et transportsystem, så både mennesker og gods kan komme hurtigt, sikkert og rettidigt fra rejsens start til slut – hvad enten det handler om at komme på arbejde, komme i skole eller sikre, at vi får leveret frisk mælk til supermarkedet. Men samtidig ønsker vi, at den gode mobilitet opnås med færrest mulige negative påvirkninger på omgivelserne i form af ulykker, utryghed, støj, luftforurening og CO2-udslip. 

Veje og Trafik handler om at forme samfundets trafiksystemer, men også om at prioritere. Ofte er den gode løsning for bilister ikke den samme gode løsning for cyklister, og den kollektive trafik ønsker måske en hel tredje løsning. Samtidig er efterspørgslen efter mobilitet stigende; vi bevæger os mere og mere, og det giver trængsel, som giver store samfundsmæssige omkostninger. Derudover påvirker trafikken miljøet.

Vi undersøgte, hvorfor der skete så mange uheld i forbindelse med åbningen af letbanen i Aarhus. Faktisk endte det med, at de kunne bruge de resultater, vi fik i projektet, til at forbedre sikkerheden omkring letbanen.

Marie Chen Møller-Lange. Tidl. studerende

Opgaver med virkelige, konkrete problemstillinger

Uddannelsen er opbygget i tæt dialog med sektoren. Mange projekter udføres i samarbejde med konsulentfirmaer, stat, regioner eller kommuner.

Du kommer til at arbejde med løsning af konkrete problemer, fx optimering af trafikafviklingen, minimering af trafikkens miljøproblemer i byer, planlægning af kollektiv trafik og parkering samt analyse og vurdering af aktuelle projekter og politikker på transportområdet.

Uddannelsen er på dansk, men enkelte lektioner kan være på engelsk. ​

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Fagligt indhold

Virksomheds- og udlandsophold

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Mød tidligere studerende

I løbet af det første år på uddannelsen fik jeg et godt og bredt kendskab til alle de udfordringer, som trafikplanlæggerne står over for, og hvilke værktøjer som kan anvendes til at reducere konsekvenserne af disse. Her blev det også tydeligt for mig, at det særligt var transportens påvirkning og bidrag til klimaudfordringerne, som havde min primære interesse.

Mens det første år er forholdsvist fastlagt, så er det på det sidste år af uddannelsen helt op til de studerende selv at vælge sit emne. For mig var det enormt motiverende, da jeg kunne beskæftige mig med lige præcis dét, som jeg finder interessant.

Line Røjkjær Rasmussen, studerende på Veje og Trafik i 2017-2019

Personligt har jeg interesseret mig for infrastruktur siden ungdomsuddannelsen, særligt pga. den store bevågenhed om emnet både politisk og for det enkelte individ. Igennem bacheloren på Byggeri og Anlæg blev jeg bekræftet i, at infrastruktur er et særdeles spændende område, især fordi det er i konstant udvikling og har stor påvirkning på samfundet og omvendt.

Kandidatuddannelsen har især trafiksikkerhed og mobilitet i fokus, hvilket jeg har fundet yderst spændende, for det er i sandhed noget, som folk kan diskutere og have holdninger til.

Kasper Kjelgaard Erlandsen, studerende på Veje og Trafik i 2018-2020

Gennem mit studie på Aalborg Universitet føler jeg mig godt rustet til de opgaver som møder en på arbejdsmarkedet.

Sideløbende med forskellige kurser og projektarbejde har jeg haft mulighed for at afprøve fagligheden i praksis gennem et studierelevant arbejde hos COWI. Når du står som færdiguddannet kandidat er det mit indtryk at jobmulighederne generelt er gode gennem studiet.

Morten Dietz Larsen, studerende på Veje og Trafik i 2019-2021

Job og karriere

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Veje og Trafik har du en dybdegående viden, som er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning i fagmiljøet.

Kontakt studiet

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Optagelse og adgangskrav

Mere om adgangskrav

Som studerende på AAU møder du...