AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

VEJE OG TRAFIK, CIVILINGENIØR

Veje og Trafik, civilingeniør

Veje og Trafik, civilingeniør

I gennemsnittet bruger vi dagligt en time i trafikken igennem hele livet. Det er især vejene, vi bruger. Vi ønsker, at færdslen skal fungere hurtigt og sikkert, og samtidig at den giver omgivelserne færrest muligt gener. Den toårige civilingeniøruddannelse i Veje og Trafik i Aalborg handler om de udfordringer, der skal løses for at få transportsystemerne til at fungere.

"Vores forsøg udføres bedst i fuldskala i den virkelige verden"

Peter Nielsen, tidligere studerende

Transport skal planlægges og samtænkes i forhold til omgivelserne og den skal tage hensyn til det omgivende miljø. Mange gange forbedrer vi eksisterende forhold og anvender ny viden og ofte også informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til at løse transportens udfordringer. Uddannelsen i Veje og Trafik drejer sig om at analysere problemer og om at finde løsninger. Det kræver kandidater der ud over solide ingeniørfaglige kompetencer også har viden om det omgivende samfund og evner at gå i dialog med både trafikanter og vejens naboer.

Du lærer om vej- og trafikfagenes grundlag, trafikkens miljøkonsekvenser, trafiksikkerhed, vejdesign i forhold til at minimere miljøgenerne og at analysere, planlægge og projektere samfundets transportsystemer. Du arbejder desuden med at sikre god trafikafvikling med trafiksimulering og modeldannelse. Du lærer også at skabe en god kollektiv trafik og at inddrage IKT til at regulere trafikken.

Uddannelsen er rettet mod at skabe kandidater, der har høj faglighed, og som umiddelbart kan bidrage til at producere resultater.

Samarbejde med erhvervslivet kan være en stor fordel, så du bliver opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i erhvervslivet. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk, analytisk og innovativt.

"Kandidatuddannelsen er præget af stor medindflydelse fra de studerendes side, hvad angår alt fra studieture til projektemner"

Mikkel Færgemand, studerende

Veje og Trafik er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.
 

Se brochuren om uddannelser inden for byggeri og anlæg, inklusiv veje og trafik (pdf):


Mød en studerende

”I MINE PROJEKTER HAR JEG FX UNDERSØGT VEJBUMPS PÅVIRKNING PÅ RIGTIGE TESTPERSONER MED EN ACCELERATIONSMÅLER, VIDEOFILMET VEJKRYDS FOR AT UNDERSØGE CYKLISTERNES SIKKERHED OG UDFØRT FLERE TRAFIKTÆLLINGER”

PETER NIELSEN, TIDLIGERE STUDERENDE

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Veje og Trafik har du en dybdegående viden, som er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning på området.

Du kan bruge din uddannelse både herhjemme og i udlandet. Vej- og trafiksektoren er tværfaglig, hvilket betyder, at du ofte kommer i tæt berøring med andre faggrupper som fx byplanlæggere, økonomer og sociologer, samt biologer, dataloger og andre ingeniørretninger.

Du kan arbejde hos fx:

  • Rådgivende ingeniørfirmaer
  • Entreprenørbranchen
  • Kommunale vejafdelinger
  • Statslige vej- og trafikinstitutioner – fx Vejdirektoratet
  • Regionale trafikselskaber – Nordjyllands Trafikselskab, FynBus, Midttrafik, Movia, Sydtrafik og Bornholms Regionskommunes Trafikselskab
     

Læs mere om fagligt indhold på Veje og Trafik

testimonials


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Veje og Trafik.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 

søg optagelse på veje og trafik

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Veje og trafik - Trafikplanlægning
  • Trafiksikkerhed - Fremkommelighed og trængsel
  • Intelligente trafiksystemer

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for