Spring til indhold

Kandidat

Tysk

Uddannelsen beskæftiger sig med sprogvidenskabelige og litterære fagelementer med følgende fokus: litteratur, kultur og medier i det tysksprogede område, tysk sprog og kommunikation, samt historie, kultur- og samfundsforhold i de tysksprogede lande. Gennem uddannelsen bliver du kvalificeret til at undervise på de gymnasiale uddannelser.

Derfor skal du læse uddannelsen

Skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling
Tysksproget litteratur
Læringsteori

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Tysk

Uddannelsen beskæftiger sig med sprogvidenskabelige og litterære fagelementer med følgende fokus: litteratur, kultur og medier i det tysksprogede område, tysk sprog og kommunikation, samt historie, kultur- og samfundsforhold i de tysksprogede lande. Gennem uddannelsen bliver du kvalificeret til at undervise på de gymnasiale uddannelser.

Derfor skal du læse uddannelsen

Skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling
Tysksproget litteratur
Læringsteori

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

På kandidatuddannelsen i Tysk, vil du ligesom på bacheloruddannelsen i Tysk, beskæftige dig med sprogvidenskabelige og litterære fagelementer, men på et højere niveau end på bacheloruddannelsen. Du har stor mulighed for selv at profilere din uddannelse i den retning, som du interesserer dig for, og som du gerne vil gøre karriere indenfor.

Endvidere indeholder kandidatuddannelsen i Tysk et praksismodul på 9. semester, hvor du arbejder med forskellige formidlings- og undervisningsteorier og -teknikker, inden du får mulighed for at prøve dine faglige formidlingsevner af i et kortere praktikophold på en uddannelsesinstitution eller i en virksomhed. Praktikopholdet kan være fra et par ugers varighed til et par måneder, afhængigt af hvor du vælger at komme i praktik.

Kandidatuddannelsen i Tysk kvalificerer dig til at undervise i tysk på de gymnasiale uddannelser og åbner op for en række andre karrieremuligheder, fx inden for kulturformidling eller kommunikation.

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Tysk er en bred uddannelse, som du har mulighed for at tone i den retning, som du interesserer dig for. Kandidatuddannelsen bygger oven på bacheloruddannelsen i Tysk og har fokus på følgende fagområder:

  • Litteratur, kultur og medier i det tysksprogede område
  • Tysk sprog og kommunikation
  • Historie, kultur- og samfundsforhold i de tysksprogede lande
  • Tyskfagets formidling og undervisningsdimension.

I løbet af uddannelsen skal du beskæftige dig med mindst to af de fire områder, og du kan således profilere uddannelsen i den retning, du ønsker. Kandidatuddannelsen er opbygget sådan, at du har 2,5 semester (75 ECTS) på grundfaget i Tysk og 1,5 semester (45 ECTS) på dit kandidatsidefag (fx dansk, mediefag, historie osv.).

Semesteroversigt

Som en del af kandidatuddannelsen i Tysk skal du i praktik. Det kan være praktik i et gymnasie, hvor du kan prøve, hvordan det er at undervise i tysk, eller det kan være i en virksomhed, hvor du arbejder med formidlings-, kommunikations- og oversættelsesopgaver.

Hvis du gerne vil i undervisningspraktik og prøve, hvordan det er at undervise i tysk, vil du inden praktikken få undervisning i didaktik, generel læringsteori og praktisk formidlingsteknik. I forlængelse af disse kurser skal du et par uger i praktik på et gymnasium, VUC el.lign., hvor du vil prøve at undervise i praksis. Du vil blive tilknyttet en lærer på stedet, som giver dig feedback på din undervisning.

Du har også mulighed for at komme i praktik i en privat eller offentlig virksomhed, hvor du kan arbejde med oversættelse, formidling eller kommunikation. Det kan fx være at oversætte brochurer fra dansk til tysk, skrive artikler med tyskfagligt indhold eller lave pressemeddelelser til tyske aviser og magasiner. Hvis du vælger virksomhedspraktik, vil opholdet i virksomheden typisk være af noget længere varighed, end hvis du vælger undervisningspraktik.

Optagelse og adgangskrav

Job & karriere

Med en kandidatuddannelse i Tysk har du en bred række af jobmuligheder. Ca. halvdelen af de tyskstuderende ved Aalborg Universitet vælger at arbejde som underviser, fx i gymnasieskolen eller på andre ungdomsuddannelser, højskoler eller aftenskoler. Du kan også komme til at undervise i tysk i det private erhvervsliv, fx for en konsulentvirksomhed, som udbyder erhvervsrettede kurser i tysk. Du har også mulighed for at komme til at arbejde med turisme, kommunikation, formidling/kulturformidling, marketing, oversættelse, projektarbejde mm. i offentlige eller private virksomheder. Ved medier, forlag og andre videns- og oplevelsesformidlende organisationer er der også gode jobmuligheder, fx sin tekstforfatter. Dansk industri efterspørger i stigende grad medarbejdere, der kan tysk.

Dine jobmuligheder afhænger af, hvilket sidefag du vælger, så der kan være andre muligheder end de ovenstående.

Arbejdsformen er projekt- og gruppeorienteret på Aalborg Universitet. Det gør dig attraktiv på arbejdsmarkedet, da du allerede i løbet af din uddannelse har opnået kompetencer inden for teamarbejde, og da du er hurtig til at sætte dig ind i og arbejde med problemstillinger.

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...