Forskning
Samarbejde

Sustainable Energy Engineering, Civilingeniør

Havvindmøllerpark

Sustainable Energy Engineering, civilingeniør

Energi er omdrejningspunktet for langt de fleste menneskers hverdagsliv og et vigtigt punkt på både den danske og internationale dagsorden. I Danmark er 27.000 beskæftiget på fuld tid med produktion af offshore-energi. Mere end 11.000 personer er beskæftiget inden for vind- og bølgeenergi, mens olie- og gasområdet beskæftiger knap 16.000 personer.

SØG OPTAGELSE PÅ SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING

“Det spændende ved uddannelsen er, at den berører mange af de problemstillinger, der er i verden, hvor der er meget fokus på at optimere energisystemer for at skabe en grønnere hverdag.”
Christian Lambertsen, studerende

Nyhed

Du har mulighed for en seks måneders jobgaranti ved at læse på AAU i Esbjerg, klik på grafikken herunder og læs mere.

Jobgaranti

Hvilke færdigheder og kompetencer får jeg?

På den 2-årige civilingeniøruddannelse i Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik), der læses på AAU Esbjerg, arbejder du med udvikling af intelligente og effektive metoder til udnyttelse af energiressourcer. I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med emner som analyse og design af systemer til havvindmøller, modellering af komplekse offshore energisystemer, forbrændingsteknik og bioenergisystemer.

Du vælger én af følgende specialiseringer:

  • Offshore Energy Systems (Offshore Energisystemer), hvor du arbejder med forskellige teknologier til energioverførsel, høstning af energi og regulering af offshore energisystemer. Du får bl.a. viden om design, analyse og modellering af mekaniske og termiske systemer med kompleks dynamik og ikke-lineær opførsel.
  • Process Engineering and Combustion Technology (Proces- og Forbrændingsteknik), hvor du arbejder med energisystemer baseret på avancerede forbrændingsteknologier. På denne specialisering lærer du bl.a. om, hvordan man kan designe, analysere og simulere enheder til forbrænding af fossile brændstoffer, biomasse og -gas.
     

Hør Kasper fortælle om noget af det han arbejder med som Energi-studerende:

 

Uanset hvilken specialisering du vælger, vil du i projekterne gå i dybden med komplekse, ofte tværfaglige problemstillinger. Projektarbejdet udføres som oftest i tæt samarbejde med højteknologiske virksomheder. På kandidatuddannelsens 3. semester har du mulighed for at vælge et virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i enten Danmark eller udlandet eller et studieophold, hvor du tager semesteret på et andet dansk eller udenlandsk universitet.

“Jeg kan rigtigt gode lide, at man arbejder sammen i grupper, selvom det til tider godt kan give problemer, men det er en del af det – og det vil det også være, når man kommer ud på en arbejdsplads.”
Rasmus Frost Hansen, studerende


Se brochuren for Energi-uddannelsen i Esbjerg (pdf):
Brochuren for Energi-uddannelsen i Esbjerg


Instituttet for Energiteknik vil du finde en masse veludstyrede og moderne testlaboratorier, så du kan udføre spændende laboratorieforsøg. Disse test vil kontrollere den teoretiske analyse, som du anvender i forbindelse med projektarbejdet. Laboratorierne gør det muligt at udføre realistiske tests inden for det aerodynamiske og hydrodynamiske område, og de omfatter avancerede computerbaserede faciliteter til udførelse af måling og kontrol. Desuden udføres størstedelen af projektarbejdet i samarbejde med industrien, hvilket giver dig mulighed for at udføre dele af projektarbejdet i en virksomhed. Virksomhederne vil bidrage med projektforslag og levere udstyr eller data til projektarbejdet.

Undervisningen foregår på engelsk, og du vil færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra udlandet. Litteraturen er derfor også på engelsk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

“Jeg valgte energiingeniør-uddannelsen, fordi jeg især var interesseret i vedvarende energi. Tanken om at udvinde energi uden at skade miljøet tiltalte mig meget.”
Stefan Jespersen, studerende


testimonials

læs mere om fagligt indhold

Du får viden om

  • Bæredygtighed - Bølgeenergi
  • Offshore energi - Bioolie
  • Energilagring - Vindmøllesystemer

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen