Forskning
Samarbejde

Sustainable Design, Civilingeniør

Sustainable Design

Sustainable Design

Vil du udvikle produkter og systemer for at skabe øget bæredygtighed? Sustainable Design er en 2-årig, engelsksproget civilingeniøruddannelse med fokus på design og udvikling af bæredygtige løsninger.

På uddannelsen i Sustainable Design har vi fokus på FNs Verdensmål

Innovativt og bæredygtigt produktdesign

Uddannelsen i Sustainable Design kombinerer bæredygtigt produktdesign med redskaber inden for innovationsteori og brugerorienteret design. Visualisering og eksperimenter er vigtige strategier for at kunne udvikle nye, innovative og bæredygtige løsninger.

I samarbejde med NGO’er, virksomheder og offentlige institutioner skal du løse udfordrende design-orienterede problematikker. Måske designer og udvikler du fremtidens nødhjælpstelte, robotstøvsugere eller airbags til cykler. Du kan også arbejde med rehabilitering med ældre eller handicappede i fokus, energi-effektiv mobilitet eller affaldshåndtering i storbyer.

Den tværfaglige uddannelse har fokus på kombination af forskellige metoder fra samfundsvidenskab, teknologi samt design. Du lærer at forstå, opsætte og udføre innovative processer med henblik på design og implementering af bæredygtige produkter, services og socio-materielle systemløsninger gennem involvering af relevante aktører.

"Fra første dag på studiet har vi været involveret med mange forskellige virksomheder i vores semesterprojekter."

AGUSTÍN GRANADOS MATEOS, færdiguddannet fra SUSTAINABLE DESIGN

 

Hør hvordan man arbejder på uddannelsen i sustainable design

Sustainable Design ingeniørvidenskab arbejder for at forbinde en række forskelligartede discipliner og dermed skabe innovative løsninger på de problemer, som verden står overfor i dag. Se mere i videoen her.

 

arbejd med virkelige problemstillinger

I denne video får de et konkret eksempel på et projekt fra uddannelsen. Valdemar, Elias og Cathrine har i deres projekt arbejdet med social bæredygtighed. I samarbejde med en specialinstitution har de udviklet et koncept, der kan hjælpe børn med særlige behov. Se mere i videoen her.

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …


PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform: problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

Som studerende arbejder du i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

Som studerende på Sustainable Design vil du udfolde dine tekniske og sociale kompetencer, der indvæves i kandidatens fag og projekter, som i vores terminologi er det socio-tekniske felt. Du vil arbejde i multidisciplinære teams med studerende fra forskellige kulturer og bachelorbagrunde. Dette muliggør udveksling af erfaringer internt, som har relevans til projekter, fag osv.

Teamarbejde er af stor betydning på kandidaten i Sustainable Design, da dette afspejler den arbejdstilgang, som en designingeniør vil have i sit fremtidige virke. Dette bliver praktiseret gennem store semesterprojekter, hvor du samarbejder med medstuderende om at relatere nye teorier, praksis, teknik og design til projektet, så det kan udvikle sig i en retning, netop I finder interessant, samt lever op til de faglige kompetencer lært gennem semesteret.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

STUDIEBYEN KØBENHAVN

Aalborg Universitet København (AAU CPH) er en del af Aalborg Universitet og ligger i Københavns Sydhavn tæt på hovedstadens centrum. Som studerende på AAU CPH har du derfor rig mulighed for at benytte dig af byens mange bolig-, kultur- og fritidstilbud.

Aalborg Universitet København er en forholdsvis ny campus med et innovativt studie- og læringsmiljø, internationalt fokus og tæt samarbejde med virksomheder, hvoraf flere holder til direkte på campus.

Samlet er ca. 3.700 studerende tilknyttet AAU CPH's mange spændende bachelor- og kandidatuddannelser inden for humaniora, de tekniske- og naturvidenskabelige fag samt samfundsvidenskab Læs mere om at leve som studerende i København.​

"Uddannelsen gav mig mulighed for at arbejde i teams og skabe nye, internationale og betydningsfulde venskaber."

GIULIA CAPPELLETTI, færdiguddannet fra SUSTAINABLE DESIGN

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Bæredygtigt forbrug
  • Markedsdannelse - Design i organisationer
  • Bæredygtig omstilling
  • Konceptdrevne forandringsprocesser

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for