Forskning
Samarbejde

Sustainable Cities, Civilingeniør

Sustainable Cities

Sustainable Cities

Vil du arbejde med bæredygtig forandring af nutidens byer? Vil du have indflydelse på og være med til at planlægge, hvordan vi tager os af klimaforandringer og miljømæssige problemer i vores byer? Ønsker du at lære, hvordan urbane infrastrukturer og systemer kan omlægges til at være mere bæredygtige? Så skal du læse Sustainable Cities på Aalborg Universitet København.

På uddannelsen i Sustainable Cities har vi fokus på FNs Verdensmål

På internationalt plan udgør byer en betydelig udfordring for bæredygtig forandring, hvad angår både miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. I fremtiden vil op til 70-80 % af verdens befolkning bo i byer. Det er derfor vigtigt at tage sig af de udfordringer, som dette medfører. Det er essentielt at planlægningen foregår på tværs af brancher og infrastrukturer inden for energi, mobilitet, vand, affald o. lign. Det er således nødvendigt at kunne være i stand til at tænke på tværs af sektorer, analysere konsekvenserne af en given strategi og inkludere interessenter: regering, borgere, virksomheder og miljøorganisationer.

Møde Ida og Jule fra Sustainable Cities

Bæredygtig forandring af byer

Civilingeniøruddannelsen (cand.polyt.) i Sustainable Cities (Bæredygtig Byudvikling) på Aalborg Universitet København sigter mod at lære studerende, hvordan vi opnår en bæredygtig forandring af byer. Først ved at afdække de ingeniørmæssige aspekter ved at se på infrastrukturen inden for fire hovedsektorer; 1) energi, 2) vand, 3) mobilitet og 4) ressourcer (affald). Dernæst ved at se på samfundsfaglige aspekter, på synergier på tværs af sektorer og på forskellige former for konsekvensvurdering.

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING PÅ TVÆRS AF FAG OG SEKTORER

I løbet af den to-årige kandidatuddannelse vil udfordringerne relateret til de specifikke infrastrukturer inden for hver sektor blive gennemgået; specifikke værktøjer til at kvantificere og analysere udfordringerne vil blive præsenteret, og vi vil undersøge, hvordan politik, borgere, praksis, virksomheder og organisationer influerer bæredygtige forandringer.

Kandidaterne fra denne uddannelse vil blive uddannet til at kunne skabe rammerne for fremtidens bæredygtige byer, hvor økonomiske, sociale, tekniske og miljømæssige elementer integreres på nye måder.

Undervisning på engelsk

Kandidatuddannelsen udbydes som en engelsk kandidatuddannelse, og der forventes at være både danske og internationale studerende på uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Planlægning og planlæggerroller
  • Strategisk planlægning
  • Bæredygtig omstilling
  • Økonomisk, miljømæssig og social konsekvensvurdering

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen