AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Biotechnology, Civilingeniør

Sustainable Biotechnology, civilingeniør

Sustainable Biotechnology, civilingeniør

Det er vigtigt for vores fremtid, at vi udnytter naturens ressourcer på en smart og bæredygtig måde. Udvikling af grøn teknologi er et højt prioriteret vækstområde og er nødvendigt for at skabe et bæredygtigt samfund. Civilingeniøruddannelsen i Sustainable Biotechnology (Bæredygtig Bioteknologi) tager udgangspunkt i de nyeste grønne teknologier til udvikling af fremtidens energiforsyning.

 

Fra fossile ressourcer til bæredygtighed

Olie udgør stadigvæk den vigtigste kilde til produktion af flydende brændstoffer, og det er et meget vigtigt råstof i plastik, kemikalier, lægemidler og andre produkter. I løbet af de næste årtier skal vi udvikle alternative bæredygtige ressourcer til erstatning af dette råstof. Sammen med en række andre bæredygtige kilder vil biomasse udgøre en væsentlig andel af den fremtidige energiforsyning, men biomasse vil også udgøre den absolut vigtigste erstatning for olie som industrielt råstof.

Omdannelsen af biomasse forventes at ske i bioraffinaderier, som svarer til traditionelle oliebaserede raffinaderier men med en helt anden teknologi og et andet råmateriale. Processerne baseres på mikroorganismer (svampe og bakterier) og mikrobielt producerede enzymer. Olien erstattes af afgrøderester, alger, industriaffald fra fødevareproduktion og anden biomasse, som omdannes til "højværdiprodukter" som fx biobrændstoffer, biokemikalier til farmaceutisk og kemisk industri og biologisk aktive stoffer.

"Det er helt klart super spændende, at det er en international uddannelse, hvilket betyder, at man møder folk fra mange andre lande og lærer nye kulturer at kende"

Cathrine W. Nielsen, studerende

Sustainable Biotechnology er en toårig kandidatuddannelse, der læses på AAU Cph. I løbet af uddannelsen kan du vælge at fokusere især på molekylærbiologisk bioteknologi eller procesorienteret bæredygtig bioteknologi. Som afslutning på uddannelsen udarbejder du et selvstændigt forskningsrelateret projekt i tilknytning til enten en forskningsgruppe på universitetet, en offentlig myndighed eller en privat bioteknologisk virksomhed.

På uddannelsen arbejdes der med grundlæggende problemstillinger inden for fagområdet, og der sættes fokus på moderne forskning og teknologi. Du fordyber dig i emner, som du er særligt interesseret i, du eksperimenterer, og du får træning i at se tingene i et større perspektiv.

Uddannelsen udbydes på engelsk og undervisningen foregår på engelsk. Du vil færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra både Danmark og udlandet. Dele af litteraturen er derfor også på engelsk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Du bliver udfordret både teoretisk og praktisk

Projektarbejdet giver mulighed for at løse virkelige problemstillinger i tæt samarbejde med virksomheder

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Sustainable Biotechnology har du et indgående kendskab til de mange nuancer og anvendelser af bioteknologi på baggrund af dit arbejde med teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning. Du kan identificere og analysere problemstillinger inden for fagområdet og være med til at løse problemerne ved valg af de rigtige teorier, metoder og værktøjer. Samtidig kan du være med til at forske i nye anvendelser og andre aspekter af faget.

Du kan arbejde med fx:

 • Miljøanalyser
 • Beregninger og planlægning af nye grønne tiltag
 • Handlingsplaner for forbedringer af miljøet i virksomheden
 • Udvikling af nye grønne brændstoffer
 • Rådgivning
 • Oprensning af molekyler fra mælkeprodukter for fx Arla
 • Oprensning af enzymer fra fermenteringsvæsker hos fx Novozymes
 • Opskalering af mikrobielle produktionsprocesser hos fx Novozymes
 • Kvalitetssikring ved fremstilling af medicin hos fx Novo Nordisk
 • Undervisning
 • Forskning som ph.d.-studerende

Se brochure om uddannelserne inden for sustainable biotechnology i København (pdf)


 

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ SUSTAINABLE BIOTECHNOLOGY

testimonials


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN København

Aalborg Universitet København (AAU CPH) er en del af Aalborg Universitet og ligger i Københavns Sydhavn tæt på hovedstadens centrum. Som studerende på AAU CPH har du derfor rig mulighed for at benytte dig af byens mange bolig-, kultur- og fritidstilbud.

Aalborg Universitet København er en forholdsvis ny campus med et innovativt studie- og læringsmiljø, internationalt fokus og tæt samarbejde med virksomheder, hvoraf flere holder til direkte på campus.

Samlet er ca. 3.700 studerende tilknyttet AAU CPH's mange spændende bachelor- og kandidatuddannelser inden for humaniora, de tekniske- og naturvidenskabelige fag samt samfundsvidenskab

Læs mere om at leve som studerende i København.


SØG OPTAGELSE PÅ SUSTAINABLE BIOTECHNOLOGY

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Intensivt, selvstændigt laboratoriearbejde
 • Udvikling af avancerede bioteknologiske løsninger

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for