Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Sustainable Biotechnology

Kandidat

Sustainable Biotechnology

Det er vigtigt for vores fremtid, at vi udnytter naturens ressourcer på en smart og bæredygtig måde. Udvikling af grøn teknologi er et højt prioriteret vækstområde og er nødvendigt for at skabe et bæredygtigt samfund.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne arbejde med de nyeste grønne teknologier
Du vil fokusere på molekylærbiologisk bioteknologi eller procesorienteret bæredygtig bioteknologi
Du trives med laboratoriearbejde, problemløsning og samarbejde med andre

København

3-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Sustainable Biotechnology

Det er vigtigt for vores fremtid, at vi udnytter naturens ressourcer på en smart og bæredygtig måde. Udvikling af grøn teknologi er et højt prioriteret vækstområde og er nødvendigt for at skabe et bæredygtigt samfund.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne arbejde med de nyeste grønne teknologier
Du vil fokusere på molekylærbiologisk bioteknologi eller procesorienteret bæredygtig bioteknologi
Du trives med laboratoriearbejde, problemløsning og samarbejde med andre

København

3-årig uddannelseEngelsk

Denne uddannelse er adgangsbegrænset (under lukning) fra 2023. 

Civilingeniøruddannelsen i Sustainable Biotechnology (Bæredygtig Bioteknologi) tager udgangspunkt i de nyeste grønne teknologier til udvikling af fremtidens energiforsyning.

Olie udgør stadigvæk den vigtigste kilde til produktion af flydende brændstoffer, og det er et meget vigtigt råstof i plastik, kemikalier, lægemidler og andre produkter. I løbet af de næste årtier skal vi udvikle alternative bæredygtige ressourcer til erstatning af dette råstof. Sammen med en række andre bæredygtige kilder vil biomasse udgøre en væsentlig andel af den fremtidige energiforsyning, men biomasse vil også udgøre den absolut vigtigste erstatning for olie som industrielt råstof.

Omdannelsen af biomasse forventes at ske i bioraffinaderier, som svarer til traditionelle oliebaserede raffinaderier men med en helt anden teknologi og et andet råmateriale. Processerne baseres på mikroorganismer (svampe og bakterier) og mikrobielt producerede enzymer. Olien erstattes af afgrøderester, alger, industriaffald fra fødevareproduktion og anden biomasse, som omdannes til "højværdiprodukter" som fx biobrændstoffer, biokemikalier til farmaceutisk og kemisk industri og biologisk aktive stoffer.

Det er helt klart super spændende, at det er en international uddannelse, hvilket betyder, at man møder folk fra mange andre lande og lærer nye kulturer at kende

Cathrine W. Nielsen, studerende

Sustainable Biotechnology er en toårig kandidatuddannelse, der læses på AAU Cph. I løbet af uddannelsen kan du vælge at fokusere især på molekylærbiologisk bioteknologi eller procesorienteret bæredygtig bioteknologi. Som afslutning på uddannelsen udarbejder du et selvstændigt forskningsrelateret projekt i tilknytning til enten en forskningsgruppe på universitetet, en offentlig myndighed eller en privat bioteknologisk virksomhed.

På uddannelsen arbejdes der med grundlæggende problemstillinger inden for fagområdet, og der sættes fokus på moderne forskning og teknologi. Du fordyber dig i emner, som du er særligt interesseret i, du eksperimenterer, og du får træning i at se tingene i et større perspektiv.

Uddannelsen udbydes på engelsk og undervisningen foregår på engelsk. Du vil færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra både Danmark og udlandet. Dele af litteraturen er derfor også på engelsk.

Projektarbejdet giver mulighed for at løse virkelige problemstillinger i tæt samarbejde med virksomheder
Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Sustainable Biotechnology har du et indgående kendskab til de mange nuancer og anvendelser af bioteknologi på baggrund af dit arbejde med teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning. Du kan identificere og analysere problemstillinger inden for fagområdet og være med til at løse problemerne ved valg af de rigtige teorier, metoder og værktøjer. Samtidig kan du være med til at forske i nye anvendelser og andre aspekter af faget.

Fagligt indhold

I løbet af civilingeniøruddannelsen i Sustainable Biotechnology (Bæredygtig Bioteknologi) får du mulighed for at fokusere på molekylærbiologisk bioteknologi eller procesorienteret bæredygtig bioteknologi. Du får et overblik over biologisk produktion som fx fødevareproduktion, medicinalindustri, enzymer, ingredienser og kemikalier, som den foregår i dag.

Du får en indføring i begrebet bæredygtighed og bæredygtig produktion, og du kommer til at arbejde med biokemi og cellebiologi ud fra et anvendelsesorienteret perspektiv.

Fagligt indhold

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Job og karriere

Civilingeniøruddannelsen i Sustainable Biotechnology (Bæredygtig Bioteknologi) udfylder en vigtig niche, som vil blive udviklet kraftigt de kommende år grundet den faldende tilgængelighed af olie samt overgangen til grønnere energikilder og råstoffer. Du vil kunne bidrage til den generelle udvikling fra et samfund baseret på fossile ressourcer til et samfund baseret på bæredygtighed.

Foruden denne åbenlyse beskæftigelsesmulighed vil du også som civilingeniør (cand.polyt.) inden for bæredygtig bioteknologi kunne finde beskæftigelse i virksomheder, som arbejder med beslægtede områder såsom foder- og fødevareproduktion, medicinalproduktion og rådgivning. Du kan også arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med bioteknologi, kemi og bioenergi, i rådgivende ingeniørvirksomheder og hos offentlige myndigheder, hvor dine arbejdsopgaver vil omhandle drift og teknologisk udvikling af bioteknologisk produktion af biobrændstoffer, fødevarekomponenter, biomedicin osv.

Arbejdsområderne kan fx være:

 • Miljøanalyser
 • Beregninger og planlægning af nye grønne tiltag
 • Handlingsplaner for forbedringer af miljøet i virksomheden
 • Udvikling af nye grønne brændstoffer
 • Rådgivning
 • Oprensning af molekyler fra mælkeprodukter for fx Arla
 • Oprensning af enzymer fra fermenteringsvæsker hos fx Novozymes
 • Opskalering af mikrobielle produktionsprocesser hos fx Novozymes
 • Kvalitetssikring ved fremstilling af medicin hos fx Novo Nordisk
 • Undervisning
 • Forskning som ph.d.-studerende

Optagelse og adgangskrav

Særligt for engelsksprogede uddannelser

Mere om adgangskrav

Kontakt

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev