Spring til indhold

Sundheds­teknologi

Kandidat

Sundheds­teknologi

Uddannelsen handler om forskning i og udvikling af avanceret teknologi til brug på sygehusene og i resten af sundhedssektoren. Du får kompetencer inden for bl.a. computerprogrammering, signalbehandling, fysiologisk modellering, machine learning og kliniske informationssystemer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Kliniske informationssystemer og semantik
Sensoriske systemer og sensorisk-motorisk kontrol
Avanceret signalprocessering

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Sundheds­teknologi

Uddannelsen handler om forskning i og udvikling af avanceret teknologi til brug på sygehusene og i resten af sundhedssektoren. Du får kompetencer inden for bl.a. computerprogrammering, signalbehandling, fysiologisk modellering, machine learning og kliniske informationssystemer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Kliniske informationssystemer og semantik
Sensoriske systemer og sensorisk-motorisk kontrol
Avanceret signalprocessering

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Udlandsophold

Du har mulighed for at tilrettelægge et udlandsophold på 3. semester inden det afsluttende projektarbejde.

I forskningsmiljøet på uddannelsen findes kontakter til adskillige universiteter i Europa, USA og Australien. Du kan også selv skabe kontakten til et universitet, som har forskning inden for netop dit interessefelt. 

Efter endt bacheloruddannelse har du mulighed for at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi. Her laver du projektarbejder i tæt samarbejde med meget aktive og internationalt stærke forskningsmiljøer, som giver dig mulighed for at specialisere dig eller opnå en bred profil afhængig af dine faglige interesser. Der er mange muligheder for at lave eksperimentelle forsøg i samarbejde med hospitaler i ind-og udland, og der er hvert år studerende, som opnår at få publiceret resultater af deres projektarbejder på internationale konferencer.

Undervisningen på kandidatuddannelsen foregår i et internationalt miljø, da de stærke forskningsmiljøer tiltrækker mange forskere og forskerstuderende fra udenlandske universiteter. Derfor foregår en del af undervisningen på engelsk. Der udbydes en række kurser, som sikrer et højt fagligt niveau og en bred profil, og en grundig introduktion til alle forskningsmiljøerne giver mulighed for at vælge mellem mange projekter.

Fagligt indhold

På kandidatuddannelsen kan du bl.a. studere, hvordan man måler og fortolker signaler fra kroppen (diagnostik), men også på hvordan man kan påvirke kroppen med forskellige instrumenter (terapi). Det er fx muligt at lave eksperimenter, der fremkalder bestemte symptomer for hjertesygdomme, eller elektrisk stimulation af lammede muskler for at afhjælpe bevægelseshandicap.

Nogle af de største emner inden for dette område er:

  • Elektrisk stimulering af muskler (f.eks. til at afhjælpe bevægelseshandicap eller inkontinens)
  • Fortolkning af signaler fra kroppen (f.eks. EEG og EKG, diagnosticering af hjerne-og hjertesygdomme)
  • Motorisk kontrol (hvordan nervesystemet styrer muskler)
    Smerteforskning (hvordan kroppen reagerer på smerte, f.eks. muskelsmerte)

En anden mulighed er at arbejde med indsamling og behandling af kliniske informationer i sundhedssektoren. Der er bl.a. fokus på, hvordan IT kan bruges i en lægelig diagnosticering af fx lungesygdomme, diabetes og Alzheimers.

Nogle af de største emner inden for dette område er:

  • Beslutningsstøttesystemer (fx forbedring af livskvalitet for diabetespatienter)
  • Medicinsk billedanalyse (fx diagnosticering af Alzheimers)

Kompetencer og projekter

At forstå for at behandle

"Uanset om man udvikler og optimerer scannere, bearbejder store datamængder eller justerer hjælpemidler til den enkelte patient, så bidrager sundhedsteknologi til de bedst mulige liv, også når mennesker rammes af sygdom og svære handicap" Kristoffer Moos, sundhedsteknologistuderende

Mød Kristoffer her

At forstå for at behandle

"Uanset om man udvikler og optimerer scannere, bearbejder store datamængder eller justerer hjælpemidler til den enkelte patient, så bidrager sundhedsteknologi til de bedst mulige liv, også når mennesker rammes af sygdom og svære handicap" Kristoffer Moos, sundhedsteknologistuderende

Mød Kristoffer her

Udlandsophold

I slutningen af uddannelsen har du mulighed for at studere et halvt år i udlandet. Du kan f.eks. vælge at samarbejde med universiteter i Australien, Kina, USA, Canada, Tyskland og Brasilien. Udover gode oplevelser og personlig udvikling giver det at lave et projektarbejde i udlandet et sprogligt kompetenceløft, som er en vigtig del af en global ingeniøruddannelse.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...