AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Structural and Civil Engineering, Civilingeniør

Structural and Civil Engineering, civilingeniør

Structural and Civil Engineering, civilingeniør

Hvis du drømmer om at være med til at designe større bygninger og anlægskonstruktioner i ind- og udland, så er den toårige civilingeniøruddannelse i Structural and Civil Engineering (Bygge- og Anlægskonstruktion) i Aalborg noget for dig. Omdrejningspunktet er at realisere større bygningsværker, som kan være alt fra et højhus til en havnemole eller en boreplatform.

”DET MATEMATISKE ELEMENT I UDDANNELSEN TILTRÆKKER MIG MEGET. JEG SYNES OGSÅ, DET LYDER RIGTIG SPÆNDENDE AT FÅ LOV TIL AT KOMME UD PÅ EN BYGGEPLADS I SIDSTE ENDE OG SE PROCESSEN OG FREMGANGEN I BYGGERIET”

Martin Bundgaard Andreasen, studerende


”DA JEG STARTEDE PÅ STUDIET I BYGGERI OG ANLÆG, VAR DET PÅ GRUND AF EN FASCINATION AF STORE BYGGERIER OG INFRASTRUKTURANLÆG"

Jacob Hausgaard Lyngs, færdiguddannet bygningsingeniør fra AAU

Naturkræfternes påvirkning af bygningerne udgør de største udfordringer, når bærende konstruktioner og fundamenter skal dimensioneres. Du lærer, hvordan naturkræfter som fx bølger eller vind påvirker bygninger og tårne, og hvordan man benytter computersimuleringer eller laver modeller til at løse problemerne. Det betyder, at du vil arbejde med både teoretiske og eksperimentelle modeller i projektarbejdet for at kunne sammenligne resultaterne og finde de forskellige metoders anvendelighed.

Du kommer til at arbejde med grundlæggende problemstillinger og sætter fokus på moderne forskning og teknologi. Du fordyber dig i emnerne, eksperimenterer og lærer at se tingene i et større perspektiv.

Uddannelsen udbydes også for udenlandske studerende, så den foregår på engelsk og du kommer til at færdes i et internationalt miljø med undervisere og studerende fra hele verden. Dette kan give dig sproglige og interkulturelle kompetencer som supplement til de faglige.

læs mere om fagligt indhold


Se brochure om uddannelserne inden for byggeri og anlæg i Aalborg (pdf):

 



SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.



Video: Mød en studerende

 

søg optagelse på structural and civil engineering

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Løsning af komplicerede tekniske og designmæssige problemer
  • Brug af modelleringsværktøjer og computersimuleringer
  • Laboratoriearbejde og forsøg

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen