Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Structural and Civil Engineering

Kandidat

Structural and Civil Engineering, Civilingeniør

Du lærer, hvordan man designer komplicerede bygninger, konstruktioner og deres fundering, samt hvordan de påvirkes af laster som fx bølger og vind. Du lærer at anvende og udvikle avancerede computersimuleringer og eksperimentelle modeller til at løse problemerne. Du vil arbejde med både teoretiske, numeriske og eksperimentelle modeller for at kunne sammenligne resultaterne og finde de forskellige metoders anvendelighed.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil arbejde med løsning af komplicerede tekniske og designmæssige problemer
Du vil lære at anvende modelleringsværktøjer og computersimuleringer
Du vil få praktisk erfaring med laboratoriearbejde og forsøg

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Structural and Civil Engineering, Civilingeniør

Du lærer, hvordan man designer komplicerede bygninger, konstruktioner og deres fundering, samt hvordan de påvirkes af laster som fx bølger og vind. Du lærer at anvende og udvikle avancerede computersimuleringer og eksperimentelle modeller til at løse problemerne. Du vil arbejde med både teoretiske, numeriske og eksperimentelle modeller for at kunne sammenligne resultaterne og finde de forskellige metoders anvendelighed.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil arbejde med løsning af komplicerede tekniske og designmæssige problemer
Du vil lære at anvende modelleringsværktøjer og computersimuleringer
Du vil få praktisk erfaring med laboratoriearbejde og forsøg

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Hvis du drømmer om at være med til at designe større bygninger og anlægskonstruktioner i ind- og udland, så er den toårige civilingeniøruddannelse i Structural and Civil Engineering (Bygge- og Anlægskonstruktion) i Aalborg noget for dig. Omdrejningspunktet er at realisere større bygningsværker, som kan være alt fra et højhus, en havnemole, en bro eller en offshore vindmølle.

Naturen vs byggeri

Naturkræfternes påvirkning af bygningerne udgør de største udfordringer, når bærende konstruktioner og fundamenter skal dimensioneres. Du lærer, hvordan naturkræfter som fx bølger eller vind påvirker bygninger, broer og vindmøller, og hvordan man benytter computersimuleringer eller laver modeller til at løse problemerne.

Det betyder, at du vil arbejde med både teoretiske og eksperimentelle modeller i projektarbejdet for at kunne sammenligne resultaterne og finde de forskellige metoders anvendelighed. Der er fokus på moderne forskning og teknologi.

Ingeniører fra AAU er velansete på arbejdsmarkedet, da de er specielt gode til samarbejde, og fordi de gennem studieformen med gruppearbejde har en god forståelse for at lede og fordele arbejde.

Det fungerer rigtig godt, at man har nogle kurser og derefter laver et projekt, der har en sammenhæng med det, man har lært.

Martin Bundgaard Andreasen, tidl. studerende

Fagligt indhold

Virksomheds- og udlandsophold på 3. semester

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Jeg var i gymnasiet ret glad for matematik og fysik, særligt når fagene blev koblet sammen, så matematikken blev brugt til at modellere et virkeligt, fysisk problem

Jacob Hausgaard Lyngs, tidl. studerende

Optagelse og adgangskrav

Engelsksproget uddannelse

Dette er en engelskproget uddannelse, dvs. du også kan have udenlandske medstuderende. Du kommer derfor til at færdes i et internationalt miljø med medstuderende og undervisere fra udlandet, og hvor faglitteraturen er på engelsk. Dette kan give dig sproglige og interkulturelle kompetencer som supplement til de faglige kompetencer.

Job og karriere

thumbnail

Anne Kathrine er færdiguddannet og arbejder hos Cowi

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Anne Kathrine er færdiguddannet og arbejder hos Cowi

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...