ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Risk and Safety Management

Kandidat

Risk and Safety Management

På uddannelsen vil du arbejde med ingeniørfaglige områder inden for sikkerhed og risikostyring. Du kommer bl.a. til at arbejde med sandsynlighedsberegninger, risikoanalyser, simulering og håndtering af nødsituationer samt sikkerhed og sundhed på arbejdspladser.

Få kendskab til

Risikoanalyse og -vurdering i virksomheder
Planlægning og kommunikation
Risikostyring

Esbjerg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Risk and Safety Management

På uddannelsen vil du arbejde med ingeniørfaglige områder inden for sikkerhed og risikostyring. Du kommer bl.a. til at arbejde med sandsynlighedsberegninger, risikoanalyser, simulering og håndtering af nødsituationer samt sikkerhed og sundhed på arbejdspladser.

Få kendskab til

Risikoanalyse og -vurdering i virksomheder
Planlægning og kommunikation
Risikostyring

Esbjerg

2-årig uddannelseEngelsk

Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om sikkerhed og risikostyring? Med en cand.tech.-uddannelse i Risk and Safety Management (Sikkerhed og Risikostyring) er du med til at sikre, at virksomheder kommer godt i gang med deres opgaver, og at de kommer sikkert i mål.

Risk and Safety Management er en toårig kandidatuddannelse, der læses på AAU Esbjerg. Du bliver klædt på til at kunne identificere de krisesituationer, der kan opstå i forbindelse med et projekt i en virksomhed. Du lærer at udarbejde planer til håndtering af projektet, og du får indsigt i både implementeringsmetoder, måder at føre løbende kontrol på og i rapporteringsmetoder.

I løbet af uddannelsen lærer du bl.a. om grundlæggende sandsynlighedsteori, om dataindsamling inden for risikoanalyse og om de samfundsmæssige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med risikoregulering og styring. Du bliver også præsenteret for de teoretiske metoder og strategier, som gør sig gældende inden for risikoopfattelse og kommunikation.

Jobgaranti

For at styrke relationen yderligere mellem studerende, dimittender og erhvervslivet i Esbjerg har Aalborg Universitet, Business Esbjerg og Esbjerg Kommune indgået en aftale om øget samarbejde - til gavn for både erhvervsliv, den regionale udvikling og dimittender.

Mulighed for seks måneders jobgaranti ved at læse på AAU i Esbjerg

Fagligt indhold

Det var selve kurserne på uddannelsen, der særligt trak i mig, da de bød på en god blanding af teknisk forståelse og ledelsesperspektiv. det så jeg som en god kombination, når man gerne vil arbejde med risici i projekter

Kean Hansen, studerende

Risk and Safety Management er en toårig, engelsksproget kandidatuddannelse, der læses på AAU Esbjerg. Du bliver klædt på til at kunne identificere de krisesituationer, der kan opstå i forbindelse med et projekt i en virksomhed. Du lærer at udarbejde planer til håndtering af projektet, og du får indsigt i både implementeringsmetoder, måder at føre løbende kontrol på og i rapporteringsmetoder.

I løbet af uddannelsen lærer du bl.a. om grundlæggende sandsynlighedsteori, om dataindsamling inden for risikoanalyse og om de samfundsmæssige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med risikoregulering og styring. Du bliver også præsenteret for de teoretiske metoder og strategier, som gør sig gældende inden for risikoopfattelse og kommunikation.

Podcast: ikke plads til fejl, når det handler om at redde liv

Shanta Deb fra Bangladesh har taget en kandidat i Risk and Safety Management på AAU Esbjerg. Shanta var specielt interesseret i hvordan man kan forhindre uheld på fabrikker i sit eget hjemland. Læs mere her og lyt til podcasten:

"Det lærte jeg i Danmark" med Shantas interview: 'Farlige Fabrikker'. 

Som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.
Jeg har en baggrund som bygningskonstruktør, og jeg ønskede at skabe de bedste forudsætninger for, at jeg i fremtiden bl.a. kan være med til at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø på de danske byggepladser

Jacob Ovesen, studerende

Job og karriere

Med en kandidatuddannelse som cand.tech. i Risk and Safety Management (Sikkerhed og Risikostyring) kan du få arbejde som fx

  • Risikoanalytiker
  • Arbejdsmiljøkoordinator
  • Projektleder inden for eksempelvis olie- og gassektoren, bygge- og anlægssektoren, transportsektoren eller den offentlige sektor

Du har kompetencer til at kunne identificere risici forbundet med virksomhedens operationer, til at analysere risici og til at komme med forslag til at reducere eller undgå risiko i henhold til både lovgivning og relevante standarder inden for området.

Du vil også kunne opstille mulige krisescenarier i forbindelse med operationer samt udarbejde planer til håndtering af sådanne situationer. Derudover vil du også kunne arbejde med udarbejdelse og implementering af procedurer for håndtering af sikkerhed og sundhed i forbindelse med risikofyldte operationer.

Konkrete eksempler på risikoscenarier kan være:

  • Sammenstyrtning af en bygning eller en bro
  • Olieudslip eller brand ved boreplatform
  • Montering og afmontering af dele til vindmøllegeneratorer i vindmølleparker
  • Kemisk uheld i medicinalvirksomhed under transport eller fremstilling af et lægemiddel

Mere info om Risk and Safety Management?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

Hvad er Cand. Tech.?

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske og naturvidenskabelige uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse. Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS.
 

Studiets vejleder

Heidi Valdkilde Abrahamsen
Niels Bohrs Vej 8, rum B125
6700  Esbjerg
E-mail: studievejledning@esbjerg.aau.dk
Telefon: 99 40 76 69

Mails og telefon besvares på hverdage i tidsrummet 8:00-15:00.

Vejledningsmøder afholdes efter aftale. Studievejlederen har tavshedspligt.

Mød os! book et online møde med en nuværende studerende i ved at læse på AAU i Esbjerg

Hvis du er interesseret i at møde os, så tilbyder vi online møder med nuværende studerende på studiet, hvor du kan få en snak om livet som studerende på AAU Esbjerg. Du er velkommen til at spørge om alt. Intet spørgsmål er for stort eller småt, og den studerende svarer gerne på alt lige fra studiets indhold over studiejobs til hvordan kantinen ser ud og fungerer.

For os er det vigtigt, at du føler dig godt klædt på til at træffe det rigtige studievalg for dig.

Møder med studerende arrangeres af Britta Nygaard, så rent praktisk fungerer det ved, at du skriver til hende på bn@staff.aau.dk, så kontakter hun dig for at aftale nærmere.

Kontakt studiet

Studievejleder

Har du brug for vejledning om indholdet og arbejdsbelastningen på studiet, optagelse, studiemiljø eller vide mere om hvordan det i det hele taget er at studere ved Aalborg Universitet kan du kontakte studievejledningen

Studienævn

Har du spørgsmål, der vedrører sammensætningen af din uddannelse, optagelse, studieskift, eksamensregler, merit, dispensationer mv. kan du kontakte dit studienævn.

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Optagelse og adgangskrav

Særligt for engelsksprogede uddannelser

Mere om adgangskrav

Som studerende på AAU møder du...

Boliggaranti i Esbjerg

I Esbjerg findes der en lang række attraktive studieboliger, og der er sjældent problemer med at finde en bolig før studiestart.

Læs om Esbjerg kommunes boliggaranti til nye studerende