Forskning
Samarbejde

Risk and Safety Management, cand.tech.

Risk and Safety Management

Risk and Safety Management

Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om sikkerhed og risikostyring? Med en cand.tech.-uddannelse i Risk and Safety Management (Sikkerhed og Risikostyring) er du med til at sikre, at virksomheder kommer godt i gang med deres opgaver, og at de kommer sikkert i mål.

Video: Steffen studerer Risk and Safety Management - hør ham fortælle, hvad der tiltaler ham ved uddannelsen. 

Podcast: Ikke plads til fejl, når det handler om at redde liv

Shanta Deb fra Bangladesh har taget en kandidat i Risk and Safety Management på AAU Esbjerg. Shanta var specielt interesseret i hvordan man kan forhindre uheld på fabrikker i sit eget hjemland. Læs mere her og lyt til podcasten "Det lærte jeg i Danmark" med Shantas interview: 'Farlige Fabrikker'


OBS! 

I 2021 skifter uddannelsen i Sikkerhed og risikostyring (Risk and Safety Management) optagelsestidspunkt fra februar til september. Optaget i februar 2021 lukkes og studerende kan i stedet søge om optagelse til september 2021.

Nyhed

Du har mulighed for en seks måneders jobgaranti ved at læse på AAU i Esbjerg, klik på grafikken herunder og læs mere.
 


Risk and Safety Management er en toårig kandidatuddannelse, der læses på AAU Esbjerg. Du bliver klædt på til at kunne identificere de krisesituationer, der kan opstå i forbindelse med et projekt i en virksomhed. Du lærer at udarbejde planer til håndtering af projektet, og du får indsigt i både implementeringsmetoder, måder at føre løbende kontrol på og i rapporteringsmetoder.

I løbet af uddannelsen lærer du bl.a. om grundlæggende sandsynlighedsteori, om dataindsamling inden for risikoanalyse og om de samfundsmæssige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med risikoregulering og styring. Du bliver også præsenteret for de teoretiske metoder og strategier, som gør sig gældende inden for risikoopfattelse og kommunikation.

”DET VAR SELVE KURSERNE PÅ UDDANNELSEN, DER SÆRLIGT TRAK I MIG, DA DE BØD PÅ EN GOD BLANDING AF TEKNISK FORSTÅELSE OG LEDELSESPERSPEKTIV. DET SÅ JEG SOM EN GOD KOMBINATION, NÅR MAN GERNE VIL ARBEJDE MED RISICI I PROJEKTER”

Kean Hansen, studerende

Kandidatuddannelsen udbydes for udenlandske studerende, og undervisningen foregår derfor på engelsk. Du kommer til at færdes i et internationalt miljø med medstuderende og undervisere fra udlandet, og hvor faglitteraturen er på engelsk. Dette kan give dig sproglige og interkulturelle kompetencer som supplement til de faglige.

Samarbejde med erhvervslivet er en stor del af uddannelsen, og du bliver opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for sikkerhed og risikostyring. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

"Jeg har en baggrund som bygningskonstruktør, og jeg ønskede at skabe de bedste forudsætninger for, at jeg i fremtiden bl.a. kan være med til at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø på de danske byggepladser"

Jacob Ovesen, studerende

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Se brochure om uddannelsen i Risk and Safety Management (pdf):

Som færdiguddannet cand.tech. i Risk and Safety Management har du en stor viden, som er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning i fagmiljøet.

Du kan arbejde som fx:

  • Risikoanalytiker
  • Arbejdsmiljøkoordinator
  • Projektleder inden for eksempelvis olie- og gassektoren, bygge- og anlægssektoren, transportsektoren eller den offentlige sektor

”MAN BLIVER IKKE TEKNISK SPECIALIST, MEN FÅR ET GRUNDLIGGENDE KENDSKAB OG VÆRKTØJER TIL AT ARBEJDE MED RISICI INDEN FOR TEKNISKE PROJEKTER”

Kean Hansen, studerende

HVAD ER CAND.TECH.?

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske og naturvidenskabelige uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse. Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS.
 

læs mere om fagligt indhold

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.
 

SØG OPTAGELSE PÅ RISK AND SAFETY MANAGEMENT

 

       

 

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Risikoanalyse og -vurdering i virksomheder
  • Planlægning og kommunikation
  • Risikostyring
  • Simulering og håndtering af nødsituationer  

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for