Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Psykologi

Psykologi

Kandidatuddannelsen i Psykologi varer to år og uddanner dig til psykolog (cand.psych.), så du kan udføre psykologfagligt arbejde, fx udredning, rådgivning og terapi. Adgangskravet er en bacheloruddannelse i psykologi.

Kandidatuddannelsen i Psykologi forbereder dig til arbejdet som psykolog i både private og offentlige virksomheder og i selvstændig praksis.

At arbejde som psykolog kræver både en solid teoretisk ballast samt gode metodiske og praktiske færdigheder. Derfor lærer du at forstå og forklare komplekse menneskelige reaktionsmønstre i mange forskellige sammenhænge. På kandidatstudiet lærer du også, hvorledes der kan gribes ind, når disse reaktionsmønstre er uhensigtsmæssige. Fx psykiske sygdomme, stress på arbejdspladser eller børn der har vanskelige kår. Desuden uddannes du til selv at udforme og udføre psykologiske undersøgelser og til at forholde dig kritisk til egne og andres antagelser. 

Overordnet set skal du lære at kunne omsætte psykologiske teorier til praksis, og du skal lære at kunne vurdere og udvælge de rette psykologiske teorier, metoder og redskaber i en given situation.

Endvidere skal du kunne formidle psykologisk viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Du får viden om

  • Videregående anvendt psykologi
  • Psykologisk praktik - psykologisk teori og metode
  • Psykologisk intervention og testing

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen