Spring til indhold

Kandidat

Psykologi

Uddannelsen uddanner dig til psykolog (cand.psych.), så du kan udføre psykologfagligt arbejde, fx udredning, rådgivning og terapi. Den forbereder dig til arbejdet som psykolog i både private og offentlige virksomheder og i selvstændig praksis.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du opnår dybere forståelse for den psykologiske profession
Du kan fordybe dig i psykologiens praksisfelt gennem dit professionsprogram
Du får indsigt i psykologiens interventionsmetoder og standardiserede psykologiske tests

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Psykologi

Uddannelsen uddanner dig til psykolog (cand.psych.), så du kan udføre psykologfagligt arbejde, fx udredning, rådgivning og terapi. Den forbereder dig til arbejdet som psykolog i både private og offentlige virksomheder og i selvstændig praksis.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du opnår dybere forståelse for den psykologiske profession
Du kan fordybe dig i psykologiens praksisfelt gennem dit professionsprogram
Du får indsigt i psykologiens interventionsmetoder og standardiserede psykologiske tests

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidatuddannelsen i Psykologi varer to år og uddanner dig til psykolog (cand.psych.), så du kan udføre psykologfagligt arbejde, fx udredning, rådgivning og terapi. Adgangskravet er en bacheloruddannelse i psykologi. Kandidatuddannelsen i Psykologi forbereder dig til arbejdet som psykolog i både private og offentlige virksomheder og i selvstændig praksis. Med en kandidatuddannelse i psykologi kan du blive autoriseret psykolog. 

At arbejde som psykolog kræver både en solid teoretisk ballast samt gode metodiske og praktiske færdigheder. Derfor lærer du at forstå og forklare komplekse menneskelige reaktionsmønstre i mange forskellige sammenhænge. På kandidatstudiet lærer du også, hvorledes der kan gribes ind, når disse reaktionsmønstre er uhensigtsmæssige, fx psykiske sygdomme, stress på arbejdspladser eller børn der har vanskelige kår. Desuden uddannes du til selv at udforme og udføre psykologiske undersøgelser og til at forholde dig kritisk til egne og andres antagelser.

Overordnet set skal du lære at kunne omsætte psykologiske teorier til praksis, og du skal lære at kunne vurdere og udvælge de rette psykologiske teorier, metoder og redskaber i en given situation. Endvidere skal du kunne formidle psykologisk viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Psykologi består af fire semestre og giver dig mulighed for at fordybe dig i ét af de 4 forskellige professionsprogrammer, der hver især er orienteret mod forskellige psykologfaglige praksisser:

  • Clinical Psychology, Psychotherapy and Psychiatry (CPPP)
  • Cultural Psychology and Educational Practice (CPEP)
  • Klinikkerne for udviklings- og rehabiliteringspsykologi (KUR)
  • Neuropsykologi

Du kan læse mere om de enkelte programmer under fordybelsesområderne ”Professionsprogrammer”. De forskellige professionsprogrammer forbereder dig særligt på visse aspekter af den psykologiske praksis, uden at låse dig fast inden for det område, du har valgt. Psykologiuddannelsen er en generalistuddannelse, som ikke giver kvalifikationer inden for særlige områder, men ruster dig til at arbejde bredt indenfor det psykologiske felt.

Semesteroversigt

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Psykologi, kan du læse mere om uddannelsens opbygning og indhold.

Job og Karriere

Som psykolog er der mange muligheder åbne på arbejdsmarkedet. Fælles for dem er, at du beskæftiger dig med mennesker og ofte arbejder sammen med andre fagområder som fx socialrådgivere og psykiatere. De mest udbredte stillinger er følgende:

Klinisk psykolog: Som klinisk psykolog arbejder du med patienter som har sindslidelser. Det kan være i forbindelse med en privat praksis, men også på behandlingscentre eller psykiatrien. Behandlingerne er oftest en række terapeutiske samtaler, hvor du støtter patient med at opnå bedre udfoldelsesmuligheder i sin tilværelse.

Arbejds- og organisationspsykolog: Arbejds- og organisationspsykologer arbejder med at forbedre arbejdsmiljøer på organisationsniveau, men kan også arbejde på individniveau fx med terapi eller at afklare en medarbejders arbejdsmarkedskompetencer. Arbejdspsykologer arbejder desuden ofte som konsulent i forhold til specifikke opgaver for virksomheder.

Pædagogisk Psykolog: Den pædagogiske psykolog arbejder bl.a. i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), på socialkontorer eller som supervisor til pædagoger og andre faggrupper. Arbejdsfeltet består således bredt set af uddannelsesområdet, ex. børnehave og skole, men også bredere pædagogiske institutioner såsom handicapområdet og arbejdet med anbragte unge. Opgaverne inkluderer udredning, konsultativ rådgivning og terapeutiske interventioner.

Der er et væld af øvrige muligheder, som eksempelvis neuropsykolog, coach, forsker osv. Kandidatuddannelsen i psykologi giver kompetencer til disse professioner.

Se hvilke job- og karrieremuligheder Psykologi på AAU har ført til (Dimittendundersøgelsen) Psykologi - kandidat AAU Aalborg 2017

Projektorienteret forløb og udenlandsophold

Psykologisk praktisk forløb finder som hovedregel sted på 8. semester, dvs. på kandidatuddannelsen i Psykologi. Her kan du prøve at være i den professionelle praksis, dvs. du får erfaring med selv at udføre praktiske psykologopgaver og kommer til at arbejde med klienter i praksis og får erfaringer med psykologiske arbejdsmetoder som observationer, test eller interview. I forløbet modtager du vejledning og supervision. Det giver dig en vished om, at du ikke blot behersker faget på et teoretisk plan, men også evner at omsætte det i praktiske færdigheder.

Læs mere under de enkelte professionsprogrammer.

Professionsprogrammer

Kandidatuddannelsen i Psykologi har 5 forskellige professionsprogrammer med forskellige underprogrammer.

Under kandidatuddannelsen er man som studerende tilknyttet et af de 4 professionsprogrammer. Kandidatuddannelsen incl. specialet beregnes til 120 ECTS point, hvoraf 40 ECTS foregår på professionsprogrammet. Tilknytningen til et professionsprogram indebærer specielt tilrettelagte kursusforløb, med fokus på et anvendt område indenfor psykologien.

Selvom den studerende kan tone sin uddannelse ved at følge et professionsprogram, så er Kandidatuddannelsen i psykologi en generalist-uddannelse, og alle studerende opnår ved uddannelsens afslutning titlen cand. psych. Det fremgår således ikke af eksamensbeviset, hvilket professionsprogram den enkelte studerende har fulgt. Professionsprogrammerne er forbeholdt de kandidatstuderende i psykologi. Der er ikke tale om selvstændige uddannelser, som man kan søge optagelse på, uden at være indskrevet på kandidatuddannelsen i psykologi.

Studerende, som er optaget på kandidatuddannelsen kan ønske en bestemt professionsprogram, men den studerende er ikke garanteret optagelse på et bestemt program. Ansøgere til kandidatuddannelsen kan med andre ord ikke garanteres en plads på et bestemt professionsprogram.

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...