Forskning
Samarbejde

Muskuloskeletal Fysioterapi, Kandidat

Muskuloskeletal fysioterapi

Muskuloskeletal fysioterapi

Kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi er for dig der er uddannet fysioterapeut og ønsker at arbejde med forsknings- og praksisbaseret viden inden for fysioterapi på højeste niveau. 

Som kandidat i Muskuloskeletal Fysioterapi opnår du kompetencer, der gør dig i stand til at udvælge og argumentere for valg af undersøgelses- og behandlingsmetode med udgangspunkt i forskningsbaseret viden på højeste internationale niveau. Du lærer at videreformidle sammenfatningen af kliniske fund og behandlingsforløb til både patient og pårørende med henblik på patientinddragelse.

Derudover får du kompetencer til at udvælge sundhedsvidenskabelige metoder til evaluering og monitorering af en klinisk indsats og bedømme effekten heraf, samt formidle forskningsbaseret viden i relation til fysioterapi og vurdere relevansen af forskning i kliniske og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetenceoverblik

Undersøgelse og diagnostik

  • Omfatter blandt andet forståelsen af billeddiagnostik og laboratorieanalyser som supplement til den fysioterapeutiske undersøgelse og klinisk ræsonnering.

Evidensbaseret intervention

  • Træning
  • Behandling
  • Hjælp til selvhjælp

Smertevidenskab

  • Aalborg Universitet er et af verdens førende universiteter inden for smerteforskning. På uddan­nelsen laves en kobling mellem den nyeste viden på smerteområdet og hvordan denne viden kan integreres i klinisk praksis.

Fysioterapeuten som primærkontakt

  • Uddannelsen sætter fokus på fysioterapeutens vigtige rolle i tværfaglig udredning af kliniske muskuloskeletale problemstillinger. Uddannelsen vil give kompetencer, som understøtter fysioterapeutens rolle i både udredning og behandling af muskuloskeletale smerte- og funktionsproblemer.

 

En studerende fortæller

"Mine kompetencer styrkes, når det akademiske og forskningen bliver klinisk relevant"  

Jeg har 15 års erfaring som fysioterapeut og ville gerne videreuddanne mig for at styrke og komplementere mine kliniske kompetencer. Én af de helt positive oplevelser er fornemmelsen af, hvordan jeg bliver skarpere på egen praksis – simpelthen fordi den nu sættes i nye perspektiver, og fordi jeg nu får værktøjer og ny inspiration til at reflektere over den. Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Nye videnskabelige input i praksisovervejelserne giver virkelig meget for mig i mit arbejde – og selvfølgelig også for de mennesker jeg behandler.

Underviserne på uddannelsen er både psykologer, læger, fysioterapeuter og forskere. Det er klart en fordel, at de repræsenterer forskellige tilgange og kompetencer. De supplerer hinanden godt, og det giver en god rød tråd i undervisningen. Og så giver det mig inspiration til at arbejde med problemstillinger undervejs i uddannelsen fra den vinkel, jeg netop finder relevant.

Case- og gruppearbejde giver mulighed for refleksion og sparring om kliniske problemstillinger. De kliniske problemstillinger vi f.eks. arbejder med og finder løsninger på i cases er med til at virkeliggøre og omsætte viden fra undervisningen til noget, som rent faktisk kan implementeres i min praksis. F.eks. når vi arbejder med træningsinterventioner ift. smerte og effektmål. Jeg har valgt at læse kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi, fordi jeg gerne vil kvalitetssikre min egen praksis. Jeg vil tage del i den forskning og kliniske udvikling, der sker på området – det skal være en naturlig del af den behandling, jeg tilbyder.

Thomas Sørensen, studerende 

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Undersøgelse og diagnostik
  • Evidensbaseret intervention
  • Smertevidenskab
  • Fysioterapeuten som primærkontakt

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for