AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Muskuloskeletal Fysioterapi, Kandidat

Muskuloskeletal fysioterapi

Muskuloskeletal fysioterapi

Kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi er en ny uddannelse på Aalborg Universitet. Den udbydes første gang i 2019. Uddannelsen er for dig der er uddannet fysioterapeut og ønsker at arbejde med forsknings- og praksisbaseret viden inden for fysioterapi på højeste niveau.

Som kandidat i Muskuloskeletal Fysioterapi opnår du kompetencer, der gør dig i stand til at udvælge og argumentere for valg af undersøgelses- og behandlingsmetode med udgangspunkt i forskningsbaseret viden på højeste internationale niveau. Du lærer at videreformidle sammenfatningen af kliniske fund og behandlingsforløb til både patient og pårørende med henblik på patientinddragelse.

Derudover får du kompetencer til at udvælge sundhedsvidenskabelige metoder til evaluering og monitorering af en klinisk indsats og bedømme effekten heraf, samt formidle forskningsbaseret viden i relation til fysioterapi og vurdere relevansen af forskning i kliniske og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetenceoverblik

Undersøgelse og diagnostik

  • Omfatter blandt andet forståelsen af billeddiagnostik og laboratorieanalyser som supplement til den fysioterapeutiske undersøgelse og klinisk ræsonnering.

Evidensbaseret intervention

  • Træning
  • Behandling
  • Hjælp til selvhjælp

Smertevidenskab

  • Aalborg Universitet er et af verdens førende universiteter inden for smerteforskning. På uddan­nelsen laves en kobling mellem den nyeste viden på smerteområdet og hvordan denne viden kan integreres i klinisk praksis.

Fysioterapeuten som primærkontakt

  • Uddannelsen sætter fokus på fysioterapeutens vigtige rolle i tværfaglig udredning af kliniske muskuloskeletale problemstillinger. Uddannelsen vil give kompetencer, som understøtter fysioterapeutens rolle i både udredning og behandling af muskuloskeletale smerte- og funktionsproblemer.

 

Undervisningen

Kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi er et fuldtidsstudie. Der afholdes forelæsninger og/eller laves projektarbejde stort set alle hverdage på AAU. Lektionerne begynder oftest kl. 8:15

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Undersøgelse og diagnostik
  • Evidensbaseret intervention
  • Smertevidenskab
  • Fysioterapeuten som primærkontakt

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for