Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Muskulo­skeletal fysioterapi

Kandidat

Muskulo­skeletal fysioterapi

Uddannelsen er for dig, der er uddannet fysioterapeut og ønsker at arbejde med forsknings- og praksisbaseret viden inden for fysioterapi på højeste niveau. Du lærer at tilrettelægge, gennemføre, lede og dokumentere udviklingsforløb i forhold til klinisk muskuloskeletal fysioterapi.

Derfor skal du læse uddannelsen

Undersøgelse og diagnostik
Evidensbaseret intervention
Smertevidenskab

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Muskulo­skeletal fysioterapi

Uddannelsen er for dig, der er uddannet fysioterapeut og ønsker at arbejde med forsknings- og praksisbaseret viden inden for fysioterapi på højeste niveau. Du lærer at tilrettelægge, gennemføre, lede og dokumentere udviklingsforløb i forhold til klinisk muskuloskeletal fysioterapi.

Derfor skal du læse uddannelsen

Undersøgelse og diagnostik
Evidensbaseret intervention
Smertevidenskab

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Som kandidat i muskuloskeletal fysioterapi opnår du kompetencer, der gør dig i stand til at udvælge og argumentere for valg af undersøgelses- og behandlingsmetode med udgangspunkt i forskningsbaseret viden på højeste internationale niveau. Du lærer at videreformidle sammenfatningen af kliniske fund og behandlingsforløb til både patient og pårørende med henblik på patientinddragelse.

Derudover får du kompetencer til at udvælge sundhedsvidenskabelige metoder til evaluering og monitorering af en klinisk indsats og bedømme effekten heraf, samt formidle forskningsbaseret viden i relation til fysioterapi og vurdere relevansen af forskning i kliniske og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Mine kompetencer styrkes, når det akademiske og forskningen bliver klinisk relevant

Thomas Sørensen, studerende

Kompetenceoverblik

Uddannelsens arbejdsform

Kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi er et fuldtidsstudie. Der er forelæsninger og/eller laves projektarbejde stort set alle hverdage. Lektionerne begynder oftest kl. 8.15.

 “Jeg synes, at det har fungeret overraskende godt at pendle frem og tilbage mellem Århus og Aalborg. Det har været rart, at vi har været to, som kom fra Århus, så vi kunne følges frem og tilbage. I starten af et semester er der en del undervisning, så der har vi pendlet meget. Det har en gang imellem resulteret i lange dage. Senere på et semester fylder undervisningen mindre, og der er mere fokus på semesterprojektet i studiegrupper. Det har givet mulighed for mere fleksibilitet, og min studiegruppe har været god til at tage højde for, at jeg kom fra Århus. Vi har skiftet mellem at mødes på universitetet og online over Teams. Derudover har jeg også en gang imellem overnattet hos en studieveninde i Aalborg ."

Sophie, studerende


Kandidatuddannelsen består af fire semestre, og der arbejdes med problemorienteret projektarbejde på alle 4 semestre. På hvert semester arbejdes med forskellige temaer, hvor kurser og projekter understøtter temarammen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

  • Klinisk arbejde
  • Kliniske cases
  • Projektarbejde
  • Forelæsninger
  • Klasseundervisning
  • Workshops
  • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
  • Feedback
  • Porteføljearbejde

Fagligt indhold og semesteroversigt

Udlandsophold

På uddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi har du mulighed for udlandsophold, hvilket typisk vil være på 3. semester. Da udlandsophold oftest bliver arrangeret igennem vejlederkontakter, har du mulighed for ophold i det meste af verdenen.

Udlandsophold kræver en individuel godkendelse af studienævnet.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...