ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Muskulo­skeletal fysioterapi

Kandidat

Muskulo­skeletal fysioterapi

Uddannelsen er for dig, der er uddannet fysioterapeut og ønsker at arbejde med forsknings- og praksisbaseret viden inden for fysioterapi på højeste niveau. Du lærer at tilrettelægge, gennemføre, lede og dokumentere udviklingsforløb i forhold til klinisk muskuloskeletal fysioterapi.

Få kendskab til

Undersøgelse og diagnostik
Evidensbaseret intervention
Smertevidenskab

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Muskulo­skeletal fysioterapi

Uddannelsen er for dig, der er uddannet fysioterapeut og ønsker at arbejde med forsknings- og praksisbaseret viden inden for fysioterapi på højeste niveau. Du lærer at tilrettelægge, gennemføre, lede og dokumentere udviklingsforløb i forhold til klinisk muskuloskeletal fysioterapi.

Få kendskab til

Undersøgelse og diagnostik
Evidensbaseret intervention
Smertevidenskab

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Som kandidat i muskuloskeletal fysioterapi opnår du kompetencer, der gør dig i stand til at udvælge og argumentere for valg af undersøgelses- og behandlingsmetode med udgangspunkt i forskningsbaseret viden på højeste internationale niveau. Du lærer at videreformidle sammenfatningen af kliniske fund og behandlingsforløb til både patient og pårørende med henblik på patientinddragelse.

Derudover får du kompetencer til at udvælge sundhedsvidenskabelige metoder til evaluering og monitorering af en klinisk indsats og bedømme effekten heraf, samt formidle forskningsbaseret viden i relation til fysioterapi og vurdere relevansen af forskning i kliniske og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetenceoverblik

Mine kompetencer styrkes, når det akademiske og forskningen bliver klinisk relevant

Thomas Sørensen, studerende

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi er et fuldtidsstudie. Der er forelæsninger og/eller laves projektarbejde på AAU stort set alle hverdage. Lektionerne begynder oftest kl. 8.15.

Kandidatuddannelsen består af fire semestre, og der arbejdes med problemorienteret projektarbejde på alle 4 semestre. På hvert semester arbejdes med forskellige temaer, hvor kurser og projekter understøtter temarammen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

  • Klinisk arbejde
  • Kliniske cases
  • Projektarbejde
  • Forelæsninger
  • Klasseundervisning
  • Workshops
  • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
  • Feedback
  • Porteføljearbejde

Semesteroversigt

Udlandsophold

På uddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi har du mulighed for udlandsophold, hvilket typisk vil være på 3. semester. Da udlandsophold oftest bliver arrangeret igennem vejlederkontakter, har du mulighed for ophold i det meste af verdenen.

Udlandsophold kræver en individuel godkendelse af studienævnet.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...