AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Matematik-teknologi, Kandidat

Matematik-teknologi (civilingeniør)

Matematik-teknologi (civilingeniør)

Din telefon, din tablet og din computer er resultater af avancerede matematiske metoder kombineret med ingeniørvidenskab. Uden denne kombination af matematik og teknologi ville verden, som du kender den, se meget anderledes ud. På civilingeniøruddannelsen i matematik-teknologi lærer du om anvendt matematik og teknologi på et højt videnskabeligt niveau.

MATEMATIK ER MED TIL AT FLYTTE VERDEN

Som civilingeniør i matematik-teknologi får du omfattende kompetencer i matematiske og ingeniørmæssige metoder og algoritmer til fx behandling af lyd, billeder og andre slags data. Hvert semester består dels af kurser og dels af et stort projekt, der integrerer teori med et problem hentet i den virkelige verden.

Uddannelsen i matematik-teknologi er din indgang til en bred vifte af attraktive jobmuligheder. Har du interesse og talent for matematik og dens teknologiske anvendelser, glæder vi os til at se dig på Aalborg Universitet!

Som civilingeniør i matematik-teknologi kan du bl.a. blive ansat i videnstunge og højteknologiske virksomheder, hvor du arbejder i forsknings- og udviklingsafdelinger, der fx beskæftiger sig med energiteknologi, audioteknologi, kommunikationsteknologi, softwareudvikling, transport, logistik, fødevareteknologi, forsikring eller finansiering.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.
læs mere om fagligt indhold


Mød en studerende

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


 

SØG OPTAGELSE PÅ MATEMATIK-TEKNOLOGI