Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Matematik-teknologi

Kandidat

Matematik-teknologi

På uddannelsen lærer du om anvendt matematik og teknologi på et højt videnskabeligt niveau. Du får omfattende kompetencer i matematiske og ingeniørmæssige metoder og algoritmer til fx behandling af lyd, billeder og andre slags data eller til modellering af energisystemer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne lære om statistik, maskinlæring og kunstig intelligens.
Du er interesseret i data- og signalbehandling.
Du har lyst til at fordybe dig i samfundsrelevante tekniske udfordringer.

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Matematik-teknologi

På uddannelsen lærer du om anvendt matematik og teknologi på et højt videnskabeligt niveau. Du får omfattende kompetencer i matematiske og ingeniørmæssige metoder og algoritmer til fx behandling af lyd, billeder og andre slags data eller til modellering af energisystemer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne lære om statistik, maskinlæring og kunstig intelligens.
Du er interesseret i data- og signalbehandling.
Du har lyst til at fordybe dig i samfundsrelevante tekniske udfordringer.

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Din telefon, din tablet og din computer er resultater af avancerede matematiske metoder kombineret med ingeniørvidenskab. Uden denne kombination af matematik og teknologi ville verden, som du kender den, se meget anderledes ud. På civilingeniøruddannelsen i matematik-teknologi lærer du om anvendt matematik og teknologi på et højt videnskabeligt niveau.

Matematik er med til at flytte verden

Som civilingeniør i matematik-teknologi får du omfattende kompetencer i matematiske og ingeniørmæssige metoder og algoritmer til fx behandling af lyd, billeder og andre slags data eller til modellering af energisystemer. Hvert semester består dels af kurser og dels af et stort projekt, der integrerer teori med et problem hentet i den virkelige verden.

Uddannelsen i matematik-teknologi er din indgang til en bred vifte af attraktive jobmuligheder. Har du interesse og talent for matematik og dens teknologiske anvendelser, glæder vi os til at se dig på Aalborg Universitet!

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Fagligt indhold

Efter afsluttet bacheloruddannelse i matematik-teknologi kan du fortsætte på den 2-årige civilingeniøruddannelse i matematik-teknologi. På kandidatuddannelsen udbydes kurser i mere avancerede matematiske-teknologiske emner, og i projekterne samarbejdes med højteknologiske virksomheder.

På 3. semester har du mulighed for selv at definere dit semester. Du har mulighed for at tage på virksomhedsophold, enten i en dansk eller udenlandsk virksomhed eller studere et semester på et udenlandsk universitet. Aalborg Universitet har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde – specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. I afgangsprojektet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Kandidatuddannelsen giver ret til titlen civilingeniør (cand.polyt.).

Mere info om matematik-teknologi?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

Job & karriere

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i matematik-teknologi får du en attraktiv faglig profil. Du har en stor viden inden for fagområdet på baggrund af teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning.

Dine kompetencer inkluderer fx:

  • Forståelse for koncepter og nøgleelementer inden for kombinationen af og mulighederne med matematik og teknologi
  • Viden om den grundlæggende teori samt den nyeste internationale forskning inden for fagområdet
  • Identifikation, analyse og arbejde med problemstillinger inden for fagområdet på baggrund af relevante teorier, metoder og værktøjer

Uddannelsen er din indgang til en bred vifte af attraktive job. Mulighederne er mange, og du er selv med til at definere retningen under dit studie, idet projektarbejdet giver mulighed for at fordybe dig i de emner, der interesserer dig mest.

Som civilingeniør i matematik-teknologi kan du bl.a. blive ansat i videns tunge og højteknologiske virksomheder, hvor du kan arbejde i forsknings- og udviklingsafdelinger. Du kan finde beskæftigelse i både den private og offentlige sektor. Der er desuden mulighed for at fortsætte med en forskeruddannelse (Ph.D.-uddannelse).

Optagelse og adgangskrav

Virksomheds- og udlandsophold

På kandidatuddannelsens 3. semester har du en række forskellige muligheder. Du kan vælge imellem:

  • Et virksomhedsophold (projektorienteret forløb), hvor du er med til at løse problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden. I løbet af opholdet udarbejder du et projekt, som tager udgangspunkt i en eller flere af de arbejdsopgaver, du tager del i. Virksomhedsopholdet kan være i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet
  • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller et udenlandsk universitet
  • Et sædvanligt semesterforløb med projekt og kurser på AAU
  • Et projektarbejde, som udarbejdes på AAU, og som strækker sig over to semestre, så det bliver dit speciale (lang afgang)

AAU har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelserne også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

Et udlandsophold kan booste dit CV og styrke dine faglige og personlige kompetencer. Du får mulighed for at opleve en ny kultur og skabe dig et netværk, som kan være værdifuldt efter endt uddannelse.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...