AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Matematik-økonomi, Kandidat

Matematik-økonomi

Matematik-økonomi

Hvorfor opstår lavkonjunkturer? Hvad er baggrunden for udviklingen af verdensomspændende finansielle kriser? Disse spørgsmål kan beskrives og besvares med matematiske modeller. På kandidatuddannelsen som cand.scient.oecon. i matematik-økonomi får du en dybtgående forståelse for økonomiske systemer, og du får indsigt i den økonomiske teori, som vi bruger i samfunds- og erhvervsøkonomien. Så hvis du har interesse for matematik og økonomi, er uddannelsen i matematik-økonomi et godt bud på en interessant og udfordrende uddannelse for dig.

Matematik-økonomi er en 2-årig kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Du kommer til at beskæftige dig med fx matematiske modeller, som kan bruges som værktøjer til at styre finansielle risici, økonomisk planlægning, logistik, produktionsplanlægning og konsekvensvurdering.

Hver gang man skal lave beregninger og vurderinger af effekten af fx politiske indgreb på samfundets økonomi, må man lave modeller, som man kan regne på og "lege med" ved at ændre på forholdene i den modellerede verden. Kvaliteten af de forudsigelser og beregninger, man laver, hænger uløseligt sammen med kvaliteten af den konstruerede model. De anvendte modeller er lavet i et matematisk sprog og ved hjælp af avancerede computerbaserede matematiske og statistiske metoder.

Aalborg Universitet lægger stor vægt på projektorienteret gruppearbejde, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i forbindelse med matematik-økonomi. Alle projekterne er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, analytisk og systematisk. Det er desuden en mulighed, at I samarbejder med erhvervslivet i jeres projekter. Det kan give et stort fagligt udbytte at arbejde i grupper, fordi du har god mulighed for at sparre med dine medstuderende, diskutere komplekse emner og få nye perspektiver på problemstillinger.

Du lærer at se ud over regler og dogmer og finde på nye kreative løsninger til løsning af finanskriser, risikovurderinger og økonomianalyser. Samtidig har du mulighed for at styrke din tværfaglighed ved en høj grad af valgmuligheder under studiet.

matematik-økonomi er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i gruppe. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet cand.scient.oecon. i matematik-økonomi er du efterspurgt på arbejdsmarkedet. har du et dybtgående kendskab til matematiske og statistiske metoder, således at du kan forstå, konstruere og anvende modellerne til at løse økonomiske problemstillinger. 

Læs mere om fagligt indhold


Mød en studerende

 


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


SØG OPTAGELSE PÅ MATEMATIK-ØKONOMI

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Empirisk finansiering og økonometri
  • Kontinuert-tids finansiering og financial engineering
  • Operationsanalyse og projektstyringssystemer

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen