Spring til indhold

Matematik-økonomi

Kandidat

Matematik-økonomi

På uddannelsen kommer du til at beskæftige dig med fx matematiske modeller, som kan bruges som værktøjer til at styre finansielle risici, økonomisk planlægning, logistik, produktionsplanlægning og konsekvensvurdering.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne lære om datavidenskab, maskinlæring og kunstig intelligens.
Du er interesseret i finans, elpriser, og risikovurdering.
Du har lyst til at fordybe dig i samfundsrelevante økonomiske og bæredygtighed udfordringer.

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Matematik-økonomi

På uddannelsen kommer du til at beskæftige dig med fx matematiske modeller, som kan bruges som værktøjer til at styre finansielle risici, økonomisk planlægning, logistik, produktionsplanlægning og konsekvensvurdering.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne lære om datavidenskab, maskinlæring og kunstig intelligens.
Du er interesseret i finans, elpriser, og risikovurdering.
Du har lyst til at fordybe dig i samfundsrelevante økonomiske og bæredygtighed udfordringer.

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Hvorfor opstår lavkonjunkturer? Hvad er baggrunden for udviklingen af verdensomspændende finansielle kriser? Disse spørgsmål kan beskrives og besvares med matematiske modeller. På kandidatuddannelsen som cand.scient.oecon. i matematik-økonomi får du en dybtgående forståelse for økonomiske systemer, og du får indsigt i den økonomiske teori, som vi bruger i samfunds- og erhvervsøkonomien. Så hvis du har interesse for matematik og økonomi, er uddannelsen i matematik-økonomi et godt bud på en interessant og udfordrende uddannelse for dig.

Om uddannelsen

Matematik-økonomi er en 2-årig kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Du kommer til at beskæftige dig med fx matematiske modeller, som kan bruges som værktøjer til at styre finansielle risici, økonomisk planlægning, logistik, produktionsplanlægning og konsekvensvurdering.

Hver gang man skal lave beregninger og vurderinger af effekten af fx politiske indgreb på samfundets økonomi, må man lave modeller, som man kan regne på og "lege med" ved at ændre på forholdene i den modellerede verden. Kvaliteten af de forudsigelser og beregninger, man laver, hænger uløseligt sammen med kvaliteten af den konstruerede model. De anvendte modeller er lavet i et matematisk sprog og ved hjælp af avancerede computerbaserede matematiske og statistiske metoder.

 

Fagligt indhold

På kandidatuddannelsen i matematik-økonomi får du en dybdegående forståelse af økonomiske systemer. Du får gennem matematiske og statistiske metoder kompetence til selvstændigt at kunne planlægge og udføre økonomiske analyser på et meget højt niveau. Du kan via valg af projektemner specialisere dig i et af følgende to områder:

  • Økonometri med særligt henblik på finansiering og Financial Engineering
  • Operationsanalyse

Under hele uddannelsen vil du igennem dit projektarbejde have tæt kontakt til eksempelvis banker, kreditforeninger, logistikvirksomheder, telekommunikationsvirksomheder eller andre relevante samarbejdspartnere i erhvervslivet.

Mere info om matematik-økonomi?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

Matematik-økonomi er generelt et spændende studium, der giver den studerende mange muligheder.

Ann Rendbæk, studerende

Virksomheds- og udlandsophold

Som studerende på kandidatuddannelsen som cand.scient.oecon. i matematik-økonomi har du på 3. semester mulighed for at tage

  • Et virksomhedsophold (projektorienteret forløb), hvor du er med til at løse problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden. I løbet af opholdet udarbejder du et projekt, som tager udgangspunkt i en eller flere af de arbejdsopgaver, du tager del i.
  • Virksomhedsopholdet kan være i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet
  • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller et udenlandsk universitet
  • Et sædvanligt semesterforløb med projekt og kurser på AAU
  • Et projektarbejde, som udarbejdes på AAU, og som strækker sig over to semestre, så det bliver dit speciale (lang afgang)

Ligesom på de andre semestre, kan dit projekt tage afsæt i data eller problemstillinger fra virksomheder. Det har instituttet lang erfaring med at skaffe adgang til. Matematik er et internationalt fag og instituttets forskning foregår i dette internationale matematikmiljø. Du har således mange muligheder for at få internationale kontakter, som er fagligt meningsfulde såvel forbindelse med dit studie som et eventuelt udlandsophold. 

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Job & karriere

En matematik-økonom er højt anset og meget efterspurgt på arbejdsmarkedet både i større produktionsvirksomheder, finanssektoren og i forskningsverdenen.

På grund af de analytiske evner og tværfagligheden kan du bruge uddannelsen meget bredt.

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...