Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Læring og forandrings­processer

Kandidat

Læring og forandrings­processer

Uddannelsen gør dig i stand til at arbejde kreativt og innovativt med undervisning, uddannelse og organisationsudvikling.
Du lærer at tilrettelægge og evaluere forandringsprocesser for forskellige målgrupper, og du kommer til at arbejde teoretisk og empirisk med områder som fx læringsteori, pædagogik og organisatorisk læring.

Derfor skal du læse uddannelsen

Læring og forandringsprocesser
Læringsportfolio i teori og praksis
Læring i interkulturelle kontekster

København

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Læring og forandrings­processer

Uddannelsen gør dig i stand til at arbejde kreativt og innovativt med undervisning, uddannelse og organisationsudvikling.
Du lærer at tilrettelægge og evaluere forandringsprocesser for forskellige målgrupper, og du kommer til at arbejde teoretisk og empirisk med områder som fx læringsteori, pædagogik og organisatorisk læring.

Derfor skal du læse uddannelsen

Læring og forandringsprocesser
Læringsportfolio i teori og praksis
Læring i interkulturelle kontekster

København

2-årig uddannelseDansk

Uddannelseslukning - sidste optag er i 2025

Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser på campus København har sidste optag i september 2025.

Uddannelsen i Aalborg bliver IKKE berørt af uddannelseslukning, hvorfor du henvises til at søge ind i Aalborg, hvis du har planer om at søge ind på uddannelsen efter 2025.

Kort om uddannelsen

Du bliver uddannet til at arbejde kreativt og innovativt med undervisning, uddannelse og organisationsudvikling. Du lærer at undersøge, tilrettelægge og analysere undervisning for forskellige målgrupper, og du kommer til at arbejde teoretisk og empirisk med områder som fx læringsteori, pædagogik, organisationer og globalisering. Uddannelsen åbner døre til mange forskellige jobmuligheder. Som færdiguddannet kan du fx arbejde som udviklingskonsulent, underviser, analytiker eller projektleder i offentlige og private organisationer samt videreuddanne dig til forsker. Du kan også søge ansættelse som forandringsagent, HR-medarbejder eller konsulent.

Læring og forandringsprocesser kvalificerer dig til

 • at undersøge, udvikle og designe læreprocesser og uddannelsesforløb
 • at tilrettelægge og evaluere organisatoriske forandringer på en arbejdsplads
 • at arbejde med forandringsledelse i danske eller internationale organisationer
 • at arbejde med sundhed og trivsel på individ-, gruppe- og organisationsniveau

Et krævende fuldtidsstudium

Læring og Forandringsprocesser er et krævende fuldtidsstudium, der forudsætter en betydelig grad af fremmøde på universitetet. Uddannelsen bør derfor ikke kombineres med erhvervsarbejde på fuld tid.
 

Et dynamisk og tværfagligt studiemiljø

Det er et særkende for uddannelsen, at de studerende kommer med mange forskellige baggrunde såvel uddannelses- som erhvervsmæssigt. Den faglige spændvidde på holdet er med til at kvalificere diskussioner og projektarbejde og bidrager til et dynamisk og tværfagligt studiemiljø. Du får nye vinkler på den faglighed, du selv kommer med, og du bidrager til en meget værdifuld erfaringsudveksling, der styrker opbygningen af nye kompetencer hos dig selv og dine holdkammerater.

  
En praksis- og erhvervsrettet uddannelse

Læring og Forandringsprocesser er meget praksis- og erhvervsrettet. I løbet af uddannelsen skal der udarbejdes projekter, der tager udgangspunkt i en konkret problemstilling i en virksomhed eller organisation. Du får erfaring med at tilrettelægge og evaluere læring og forandringsprocesser i praksis, og du kommer til at opleve forskellige roller, udfordringer, krav mm. 'på egen krop'.
 

Mia Esther Andersen har udviklet musikkonceptet 'Local Nights' 

Mia har som led i et studieprojekt videreudviklet musikkonceptet Local Nights. Her får unge drenge og piger erfaring i arbejdet med lys, lyd og scene i praksis. Mia fortæller i videoen om projektet, der bl.a. handlede om at  skabe en ramme så unge musiktalenter og frivillige scenefolk fik mulighed for at få koncerterfaring.

thumbnail

Mød Hatice, der har læst LFP

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Mød Hatice, der har læst LFP

Fagligt indhold

De mennesker, som du vil komme til at studere sammen med på Læring og Forandringsprocesser, har mange forskellige uddannelsesmæssige profiler. Det er med til at skabe et tværfagligt studiemiljø, der medvirker til at åbne din horisont og tilbyde dig perspektiver, som rækker udover og ind i din egen faglighed.

Lisa Eltved Bekskov Hansen

Optagelse og adgangskrav

Job & karriere

Som færdiguddannet kandidat vil du have en solid pædagogisk-læringsmæssig kompetenceprofil og samtidig en unik fagspecifik profil, der naturligvis afhænger af din bachelorbaggrund.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med uddannelses- og udviklingsprocesser i mange forskellige sammenhænge.

Følgende jobfunktioner er blandt de hyppige:

 • udviklingskonsulent
 • underviser
 • projektleder
 • evalueringskonsulent
 • personalekonsulent /HR medarbejder
 • uddannelseskonsulent
 • proceskonsulent / organisatorisk konsulent
 • læremiddelproducent mv.

Fremtiden kalder på læring og forandring

Uddannelse, læring og kompetenceudvikling er centrale nøgleord, når man taler om organisationers og medarbejderes muligheder for at omstille sig. Der er brug for medarbejdere og ledere, der forstår at arbejde udviklingsorienteret og innovativt.

Læring og kompetenceudvikling foregår både gennem uddannelse og i arbejdslivet. I de senere år er der kommet mere fokus på behovet for uddannelse og omstillingsparathed på individ- og organisationsniveau.

Virksomhedssamarbejde og udland

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Eksempler på projektorienterede praksisforløb

Kasper opkvalificerede nye skolepædagoger

Da Kasper Stoholm skulle i praksisforløb på 9. semester, faldt valget på en folkeskole på Amager. Ud fra en akademisk tilgang tilrettelagde han et individuelt kompetenceudviklingsforløb for hver pædagog. Områdelederen på skolen har været meget tilfreds med resultatet. 

Line fik trivslen i post danmark til at stige

På Line Sønderstrups 8. semester lavede hun og hendes gruppe et forandringsprojekt i samarbejde med Post Danmark. Tre afdelinger i Nordjylland var fusioneret, og det gik skævt med trivslen. Igennem workshops, sparring med lederne, tæt dialog med medarbejderne og en anerkendende tilgang formåede Line og hendes gruppe at hæve trivslen i teamet med 31 %.

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...