AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kommunikation, Kandidat

Kommunikation

Kommunikation

Interesserer du dig for kommunikation og kultur, mediernes politiske indhold og indflydelse, intern og ekstern organisationskommunikation, æstetisk kommunikation og oplevelse? Synes du menneskers adfærd og interaktion samt brug af sprog og medier er spændende? Finder du det interessant, hvordan moderne organisationer planlægger og tilrettelægger såvel intern som ekstern kommunikation? – Så er en kandidatuddannelse i Kommunikation måske noget for dig.

På kandidatuddannelsen i Kommunikation er målet, at du som studerende skal kunne forstå og undersøge komplekse kommunikations- og informationsindsatser. Dertil skal du kunne udvikle, planlægge og iværksætte sådanne fra private og offentlige virksomheder og organisationer.

Uddannelsen tager udgangspunkt i problembaseret læring. Det vil sige, at du på 7. og 8. semester skal skrive projekt i grupper, på 9. semester skal du i praktik, men skriver et projekt baseret på dit praktikforløb, og på 10. semester skriver du speciale. 

På kandidatuddannelsen i kommunikation får du mulighed for at specialisere dig igennem studiefagsmoduler og valgfag. Det er igennem studiefagsmodulerne, at du toner din faglige profil. Derudover skal man på 7. og 8. semester vælge et valgfag blandt de 5-7 valgfag som studienævnet vælger at udbyde.

Du har mulighed for at koncentrere dit arbejde inden for mange forskellige områder, eksempelvis:

 • Strategisk kommunikation og sociale medier
 • Politisk kommunikation
 • Markedskommunikation og medier
 • Oplevelsesøkonomi
 • Æstetik kommunikation
 • Etik og medier
 • Organisations- og ledelseskommunikation
 • Proces- og projektstyring

Med en kandidatuddannelse i Kommunikation handler det om, at du finder lige netop dit interesseområde og derudfra skaber din unikke faglige profil.

Du får viden om

 • Forandring og intervention gennem kommunikation
 • Medieæstetik
 • Organisationskonsultation, -kommunikation og -udvikling