ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Kommuni­kation

Kandidat

Kommuni­kation

På uddannelsen er målet, at du som studerende skal kunne forstå og undersøge komplekse kommunikative problemstillinger af både mediemæssig og interpersonel karakter. Samtidig skal du lære at planlægge, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser fra private virksomheder, offentlige organisationer og civilsamfund.

Få kendskab til

Forandring og intervention gennem kommunikation
Medier, æstetik og kultur
Offentlighed og politisk kommunikation

København

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Kommuni­kation

På uddannelsen er målet, at du som studerende skal kunne forstå og undersøge komplekse kommunikative problemstillinger af både mediemæssig og interpersonel karakter. Samtidig skal du lære at planlægge, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser fra private virksomheder, offentlige organisationer og civilsamfund.

Få kendskab til

Forandring og intervention gennem kommunikation
Medier, æstetik og kultur
Offentlighed og politisk kommunikation

København

2-årig uddannelseDansk

Interesserer du dig for kommunikation og kultur, eller for mediernes indhold og indflydelse? Synes du menneskers interaktion og brug af sprog og medier er spændende? Finder du det interessant, hvordan organisationer kommunikerer internt såvel som eksternt? – Så er en kandidatuddannelse i Kommunikation måske noget for dig.

På kandidatuddannelsen i Kommunikation er målet, at du som studerende skal kunne forstå og undersøge komplekse kommunikations- og informationsindsatser. Du lærer at udvikle, planlægge og iværksætte kommunikation fra private og offentlige virksomheder og organisationer.

Uddannelsen tager udgangspunkt i problembaseret læring. Det vil sige, at du på 1. og 2. semester skriver projekt i grupper, på 3. semester er i praktik, og på 4. semester skriver speciale.

Kandidatuddannelsen i kommunikation giver mulighed for at specialisere sig gennem projekter og valgfag. Du kan koncentrere dit arbejde inden for mange forskellige områder, eksempelvis:

 • Strategisk kommunikation og sociale medier
 • Politisk kommunikation
 • Markedskommunikation og medier
 • Oplevelsesøkonomi
 • Æstetik kommunikation
 • Etik og medier
 • Organisations- og ledelseskommunikation
 • Proces- og projektstyring

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Kommunikation løber over fire semestre. På hvert semester har du som studerende mulighed for at tone din uddannelse gennem eksempelvis valgfag, workshops og projektemner, så den passer til dine interesser og fremtidige jobønsker.

Semesteroversigt

Valgmoduler

På 1. og 2. semester udbydes der valgmoduler

Du kan vælge valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier eller ansøge studienævnet om lov til at erstatte det ene eller begge af de valgfrie moduler med valgfag, der tilbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller af andre universiteter.

Se KDMs udbud af valgfag

Uddannelsens opbygning

​Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Uddannelsens opbygning kan ses i nedenstående tabel. 

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Projektmodul: Analyse af kommunikativ praksis (15) Projektmodul: Forandring og intervention gennem kommunikation (20)

Projektmodul: Kommunikation i praksis (30)

eller

Projektmodul: Kommunikationsteori og metode (30)

Kandidatspeciale (30)    
Studiefagsmodul: Forskningsmetodologi (5) Valgfagsmodul (10)
Studiefagsmodul: Kommunikationsfagligt emnestudie (10)

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Kommunikation kan du læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Udlandsophold og projektorienteret forløb

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Job og karriere

Flertallet af kandidaterne fra Kommunikation arbejder der, hvor der skal overvindes barrierer, løses problemer og ske en udvikling via kommunikation og/eller kommunikationsteknologi – det være sig mennesker imellem, mennesker og organisation imellem, virksomheder og offentlighed imellem, eller mennesker og informationsteknologi imellem.

Se hvilke job- og karrieremuligheder kandidatuddannelsen i Kommunikation på Aalborg Universitet har ført til på Kommunikation - kandidat AAU Aalborg 2017 eller på Kommunikation - kandidat AAU København 2017

Optagelse og adgangskrav

Studievejledning

Kontaktoplysninger og åbningstider
Studievejledere i Aalborg
 • Lærke Vandaele Møldrup
 • Amalie Bejstrup
Adresse
Rendsburggade 14, lokale 2.250
9000 Aalborg
Træffetider
Vi besvarer mails mandag og torsdag.

Ønsker du at tale med en studievejleder, er det muligt at aftale enten et telefonmøde eller fysisk møde. Dette gøres ved at kontakte os via mail.

Send gerne en mail hvis der ønskes kontakt med en vejleder, så vil du blive ringet op efter aftale.
Studievejledere i København
 • Ida Marie Mortensen
 • Sara Aaen Nielsen
Adresse
Frederiks Kaj 12 (B)
(Ved vejledningscenteret), lokale C
2450 København
Træffetider
Ønsker du at tale med en studievejleder, er det muligt at aftale enten et telefonmøde eller fysisk møde. Dette gøres ved at kontakte os via mail. Mails vil løbende blive besvaret.

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Mere om adgangskrav

Som studerende på AAU møder du...