Forskning
Samarbejde

Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat

Klinisk Videnskab og Teknologi

Klinisk Videnskab og Teknologi

Vær med til at kvalitetsudvikle vores sundhedsvæsen

VIL DU VÆRE MED TIL AT FORANDRE DEN MÅDE, VI BRUGER TEKNOLOGI I SUNDHEDSSEKTOREN? 

Klinisk Videnskab og Teknologi er for dig, som gerne vil udvide din fagidentitet via forskningsbaseret uddannelse. Kombinér analyse, vurdering og udvikling af den kliniske praksis og bidrag til at kvalitetsudvikle vores sundhedsvæsen – altid med afsæt i en konkret problemstilling.  

På uddannelsen arbejder du forskningsbaseret med anvendelse og implementering af sundhedsteknologier som fx kliniske informationssystemer, rehabiliteringsteknologi, sensorer, billedmodaliteter, sundheds-apps og arbejdsprocedurer. Projektarbejde skaber rammen for, at du kan gå i dybden med lige præcis det område, du brænder for. 

Kompetencer 

Med afsæt i videnskabelige metoder vil du få kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre forskellige typer forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på at fremme relevant anvendelse af ny viden eller teknologi inden for forskellige sundhedsspecialer, hvor emner som biostatistik og videnskabelig metode har en central rolle
  • at kunne vurdere et eksisterende vidensgrundlag for anvendelse af ny viden og teknologi i klinisk praksis og
  • at kunne diskutere teknologi-implementering på et fler-videnskabeligt grundlag og vurdere resultaterne.

Undervisningen

Klinisk Videnskab og Teknologi er et fuldtidsstudie. Der afholdes forelæsninger og/eller laves projektarbejde stort set alle hverdage på AAU. Lektionerne begynder oftest kl. 8:15.

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Implementering af teknologi
  • Teknologivurdering i klinisk praksis
  • Eksperimentel udvikling af klinisk viden
  • Dataopsamling og -idebehandling
  • Videnskabelig metode og formidling

 

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde