Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat

Klinisk Videnskab og Teknologi

Klinisk Videnskab og Teknologi

Vær med til at kvalitetsudvikle vores sundhedsvæsen
 

Vil du være med til at skabe innovativ anvendelse af bæredygtige teknologier, intelligente arbejdsprocedurer og patient-borger sundhedsfaglige teknologier?

Klinisk Videnskab og Teknologi er for dig, som vil fremme relevant og innovativ anvendelse af sundhedsteknologi. Via analyse, vurdering og udvikling af den kliniske praksis bidrager du til at kvalitetsudvikle vores sundhedsvæsen – altid med afsæt i patientens tarv.

På uddannelsen arbejder du forskningsbaseret med anvendelse og implementering af sundhedsteknologier som fx kliniske informationssystemer, rehabiliteringsteknologi, sensorer, billedmodaliteter og sundheds-apps. Projektarbejde skaber rammen for, at du kan gå i dybden med lige præcis det område du brænder for.

Med afsæt i videnskabelige metoder vil du:

 • selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre forskellige typer forsknings- og
  udviklingsprojekter med henblik på at fremme relevant anvendelse af ny viden
  eller teknologi inden for forskellige sundhedsspecialer, hvor emner som biostatistik og videnskabelig metode har en central rolle,
 • vurdere et eksisterende vidensgrundlag for anvendelse af ny viden og teknologi i klinisk praksis og
 • diskutere teknologi-implementering på et fler-videnskabeligt grundlag og vurdere resultaterne.

Kandidatuddannelsen kvalificerer dig også til at kunne vælge ph.d.-uddannelse inden for relevante sundhedsvidenskabelige områder.

Undervisningen

Klinisk Videnskab og Teknologi er et fuldtidsstudie. Der afholdes forelæsninger og/eller laves projektarbejde stort set alle hverdage på AAU. Lektionerne begynder oftest kl. 8:15.

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Implementering af teknologi
 • Teknologivurdering i klinisk praksis
 • Eksperimentel udvikling af klinisk viden
 • Dataopsamling og -idebehandling
 • Videnskabelig metode og formidling

 

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde