AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat

Klinisk Videnskab og Teknologi

Klinisk Videnskab og Teknologi

Kandidatuddannelsen Klinisk Videnskab og Teknologi er for dig, der arbejder i sundhedssektoren, og som har et ønske om at kunne anvende højteknologiske hjælpemidler og udstyr i dit arbejde.

Hvorfor Klinisk Videnskab og Teknologi?

I uddannelsen fokuseres der på analyse, vurdering og udvikling af den kliniske praksis inden for sundhedsområdet på en innovativ og veldokumenteret måde.

Som kandidat i Klinisk Videnskab og Teknologi bliver du i stand til at fremme relevant anvendelse af teknologi inden for de respektive sundhedsspecialer. Derudover skal du kunne forholde sig kritisk til denne anvendelse i forhold til patientens tarv og den foreliggende dokumentation.

Med udgangspunkt i videnskabelige metoder vil du

 • selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre forskellige typer forsknings- og
  udviklingsprojekter med henblik på at fremme relevant anvendelse af ny viden
  eller teknologi inden for forskellige sundhedsspecialer, hvor emner som biostatistik og videnskabelig metode har en central rolle,
 • vurdere et eksisterende vidensgrundlag for anvendelse af ny viden og teknologi i klinisk praksis og
 • diskutere teknologi-implementering på et fler-videnskabeligt grundlag og vurdere resultaterne.

Kandidatuddannelsen kvalificerer den studerende til at gennemføre ph.d.-uddannelser inden for relevante sundhedsvidenskabelige områder.

Undervisningen

Klinisk Videnskab og Teknologi er et fuldtidsstudie. Der afholdes forelæsninger og/eller laves projektarbejde stort set alle hverdage på AAU. Lektionerne begynder oftest kl. 8:15

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Implementering af teknologi
 • Teknologivurdering i klinisk praksis
 • Eksperimentel udvikling af klinisk viden
 • Dataopsamling og -idebehandling
 • Videnskabelig metode og formidling

 

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde