Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Klinisk videnskab og teknologi

Kandidat

Klinisk videnskab og teknologi

Uddannelsen giver viden om, hvordan man udvikler, afprøver og implementerer højteknologiske hjælpemidler til forebyggelse, undersøgelse og behandling af patienter i sundhedssektoren eller borgere i eget hjem. Du får også en bred forståelse til brug for udvikling og implementering af it i sundhedssektoren.

Derfor skal du læse uddannelsen

Implementering af teknologi
Teknologivurdering af klinisk viden
Dataopsamling og -idebehandling

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Klinisk videnskab og teknologi

Uddannelsen giver viden om, hvordan man udvikler, afprøver og implementerer højteknologiske hjælpemidler til forebyggelse, undersøgelse og behandling af patienter i sundhedssektoren eller borgere i eget hjem. Du får også en bred forståelse til brug for udvikling og implementering af it i sundhedssektoren.

Derfor skal du læse uddannelsen

Implementering af teknologi
Teknologivurdering af klinisk viden
Dataopsamling og -idebehandling

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Vær med til at kvalitetsudvikle vores sundhedsvæsen og forandre den måde, vi bruger teknologi i sundhedssektoren

Klinisk videnskab og teknologi er for dig, som gerne vil udvide din fagidentitet via forskningsbaseret uddannelse. Kombinér analyse, vurdering og udvikling af den kliniske praksis og bidrag til at kvalitetsudvikle vores sundhedsvæsen – altid med afsæt i en konkret problemstilling.  

På uddannelsen arbejder du forskningsbaseret med anvendelse og implementering af sundhedsteknologier som fx kliniske informationssystemer, rehabiliteringsteknologi, sensorer, billedmodaliteter, sundheds-apps og arbejdsprocedurer. Projektarbejde skaber rammen for, at du kan gå i dybden med lige præcis det område, du brænder for. 

Kompetencer

Med afsæt i videnskabelige metoder vil du få kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre forskellige typer forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på at fremme relevant anvendelse af ny viden eller teknologi inden for forskellige sundhedsspecialer, hvor emner som biostatistik og videnskabelig metode har en central rolle
  • at kunne vurdere et eksisterende vidensgrundlag for anvendelse af ny viden og teknologi i klinisk praksis og
  • at kunne diskutere teknologi-implementering på et fler-videnskabeligt grundlag og vurdere resultaterne.


Undervisningen

Klinisk videnskab og teknologi er et fuldtidsstudie. Der afholdes forelæsninger og/eller laves projektarbejde stort set alle hverdage på AAU. Lektionerne begynder oftest kl. 8:15.

Fagligt indhold

Udlandsophold

På uddannelsen i klinisk videnskab og teknologi er det muligt at komme på udlandsophold, hvilket typisk vil være på 3. semester. Da udlandsophold oftest bliver arrangeret gennem vejlederkontakter, er der mulighed for ophold i det meste af verden, hvor du kommer i kontakt med anerkendt forskning. Mange projekter som er lavet i forbindelse med udlandsophold resulterer i bidrag til internationale videnskabelige konferencer. 

Udlandsophold kræver en individuel godkendelse af studienævnet.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...