AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi, Kandidat

Kemi

Kemi

Som studerende på kandidatuddannelsen i Kemi har du mulighed for at fordybe dig i kemiens grundlæggende eksperimentelle og teoretiske discipliner. Du kommer til at arbejde med løsningsorienteret anvendelse af din kemiske viden og udvider på denne måde dit kendskab til de centrale metoder, teorier og begreber inden for kemi.

 

 

Du kommer i løbet af uddannelsen til at gå i dybden med avancerede fremstillings- og analyseteknikker. Du kan desuden være med til at udvikle alt fra højteknologiske polymerer til solceller, drug delivery-systemer for bedre og målrettet virkning af medicinske præparater eller nye keramiske materialer, der bl.a. kan bidrage til energibesparelser og CO2-reduktion.

Du arbejder også med emner som organisk kemi, uorganisk kemi, fysisk kemi og teoretisk kemi samtidig med, at du får erfaring med at arbejde som kemiker. Du lærer at planlægge og udføre eksperimentelt arbejde og opnår kompetencer inden for både skriftlig og mundtlig formidling.

Kemi er en 2-årig kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Undervisningen er forskningsbaseret, og projektarbejdet foregår i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne. Det giver dig mulighed for at fordybe dig fagligt og udvikle dine evner til at anvende og forklare videnskabelige metoder og resultater.

Du har på kemistudiet mulighed for at skabe din egen profil som kemiker og udvikle nye kompetencer, selvstændighed og ansvarsbevidsthed. Dette kommer til udtryk i specialet, hvor du har mulighed for at fordybe dig i et specifikt emne, som du finder særdeles spændende.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

"Jeg synes, at problembaseret læring giver en rigtig god indgang til det kommende arbejdsliv. Man oplever både konflikter og succeser, og lærer hvordan man skal tackle forskellige situationer"

Josefine K. C. Johansen, tidligere studerende

LÆS KEMI SOM ETFAGS- ELLER TOFAGSUDDANNELSE

Du kan læse bachelor- og kandidatuddannelsen i Kemi som enten etfags- eller tofagsuddannelse.

Etfagsuddannelse

På etfagsuddannelsen læser du udelukkende Kemi, og når du har bestået både din bachelor og din kandidat, ender du med titlen cand.scient. i Kemi.

Tofagsuddannelse

På en tofaglig uddannelse, hvor Kemi er dit centrale fag, vælger du et sidefag som fx Fysik, Biologi, Engelsk eller et andet gymnasialt fag. Du skriver speciale i Kemi. Hvis du fx læser din uddannelse i Kemi og Engelsk, bliver din titel cand.scient. i Kemi og Engelsk, og din uddannelse er specielt velegnet til en karriere som gymnasielærer.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester.

Find information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet

Se oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte AAU studievejledning

"I forbindelse med projektarbejde bruger man ofte meget tid i laboratoriet, så jeg har tilegnet mig en stor praktisk viden, og jeg føler mig rustet til at skulle arbejde med kemi i den virkelige verden. Det er spændende at kæde ens eksperimentelle resultater sammen med teori og dermed prøve at forklare, hvordan ens forsøg virker, eller hvorfor forsøget måske ikke virker"

Luna Gade Sørensen, STUDERENDE


Job og karriere

Som færdiguddannet cand.scient. i Kemi har du en stor forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis på højeste internationale niveau. Uddannelsen kan føre til job i både den private og den offentlige sektor i ind- og udland.

Du kan arbejde med fx:

 • Undervisning på de gymnasiale uddannelser
 • Forskning
 • Udvikling og produktion af nye kemiske produkter og materialer til fødevarer, tekstiler, medicin, kosmetik, vaskemidler, sprøjtemidler, plast, lim eller byggematerialer 
 • Drift, kontrol eller udvikling i kemisk produktion
 • Analyse af forskellige materialers egenskaber
 • Tilsyn med kvalitet af fødevarer
 • Formidling
 • Rådgivning

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ KEMI


Se brochure om uddannelserne inden for biologi, kemi, miljø og bioteknologi (pdf):


testimonials


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.SØG OPTAGELSE PÅ KEMI

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Avancerede fremstillings- og analyseteknikker
 • Udvikling af højteknologiske plastikprodukter
 • Fordybelse og eksperimenter - praktiske færdigheder
 • Løsningsorienteret anvendelse af kemisk viden

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for