Spring til indhold

Informations­videnskab

Kandidat

Informations­videnskab

IT-systemer, algoritmer og kunstig intelligens (AI) er allestedsnærværende i dagens samfund - både i arbejdsliv og fritidsliv. IT-systemer spiller en afgørende rolle for kommunikation, videndeling og samarbejde i organisationer, behandling af data, og interaktion mellem mennesker. På kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab lærer du om design, udvikling og evaluering af IT-systemer med særligt fokus på relationerne og interaktionerne mellem mennesker og IT-systemer ved hjælp af en data- og brugerdrevet tilgang til at undersøge og informere beslutninger i relation til udvikling af IT.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du får en tværfaglig tilgang til dit arbejde
Du skaber nye designs med brugeren i centrum
Du får adgang til en bred vifte af jobs inden for både IT og design

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Informations­videnskab

IT-systemer, algoritmer og kunstig intelligens (AI) er allestedsnærværende i dagens samfund - både i arbejdsliv og fritidsliv. IT-systemer spiller en afgørende rolle for kommunikation, videndeling og samarbejde i organisationer, behandling af data, og interaktion mellem mennesker. På kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab lærer du om design, udvikling og evaluering af IT-systemer med særligt fokus på relationerne og interaktionerne mellem mennesker og IT-systemer ved hjælp af en data- og brugerdrevet tilgang til at undersøge og informere beslutninger i relation til udvikling af IT.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du får en tværfaglig tilgang til dit arbejde
Du skaber nye designs med brugeren i centrum
Du får adgang til en bred vifte af jobs inden for både IT og design

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Interesserer du dig for menneskers brug af og udvikling af IT-systemer i deres arbejde?  Finder du det interessant, hvordan man kan udvikle, designe og konstruere IT-systemer og it-løsninger på fordelagtig og bæredygtig vis i små, mellemstore og store organisationer? Så er en kandidatuddannelse i Informationsvidenskab noget for dig.

Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab har fokus på, hvordan it-systemer kan designes, udvikles og evalueres i organisatoriske kontekster. Det kunne være design af conversational AI, implementering af nye enterprise systemer, sundheds-IT, business intelligence løsninger eller nye måder at opkvalificere medarbejdere på.  Et centralt fokuspunkt er relationer og interaktioner mellem mennesker og IT-systemer.

Overordnet set handler kandidatuddannelsen om forståelse og design af IT-systemer i forhold til de menneskelige og organisatoriske ressourcer og processer. Derfor skal du som studerende lære at udforme undersøgelser af samspillet mellem menneskers praksis, deres organiseringer og IT-systemer og især at kunne gøre det i forbindelse med udvikling af IT-systemer. Det gælder ved implementering af IT-systemer i arbejdsmæssige sammenhænge både i den offentlige og private sektor.

Som studerende bliver dine teoretiske, analytiske og designorienterede kompetencer opbygget gennem studier inden for følgende vidensområder:

 • Etnografisk og brugerorienteret tilgang til design
 • Informationsinfrastruktur
 • Samarbejde og læring
 • Informationsarkitektur
 • Data-drevet design og udvikling
 • Kunstig intelligens (Generativ AI)
 • Interaktion og brugergrænseflader

Igennem kandidatuddannelsen har du som studerende mulighed for at specialisere dig i IT-Systemer i forhold til bestemte sektorer, organisationer og virksomheder, der arbejder med eksempelvis kommunikation, sundhed, læring/uddannelse, udvikling af systemer og forretninger eller forvaltning. Det handler om, at du skal finde lige præcis dit interesseområde, og derudfra skabe din unikke faglige profil.

Kandidatuddannelse i Informationsvidenskab udmærker sig også ved et tæt samarbejde med offentlige og private virksomheder. Efter første studieår er der mulighed for at komme et helt semester ud i en virksomhed som en del af et projektorienteret forløb (praktik). Eksempelvis har studerende fra Informationsvidenskab været i praktik ved Telenor, Visma Consulting, TrackUnit, Combine, MobilePay, Nykredit og Danfoss.

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab (Cand.IT) løber over fire semestre. På hvert semester har du som studerende mulighed for at tone din uddannelse gennem eksempelvis valgfag, workshops og projektemner, så den passer til lige netop dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker.

Praktik og udlandsophold

Der er ikke nogen fast procedure for, hvornår du som studerende på kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab kan tage et udlandsophold. Som udgangspunkt er det helt op til dig selv, hvor du gerne vil hen, og hvornår – men det skal godkendes af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. Måden du får et udlandsophold godkendt på, er ved nøje at overveje, hvorfor du gerne vil af sted, og hvad dette ophold har af relevans for lige præcis dit uddannelsesforløb. På den måde kan et udlandsophold være med til at skabe din unikke faglige profil.

Projektorienteret forløb

Når du er studerende på kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab, har du rig mulighed for at komme i projektorienterede forløb og/eller tage et udlandsophold. Det projektorienterede forløb er som udgangspunkt placeret på 3. semester af uddannelsen. Du kan eventuelt vælge at kombinere det projektorienterede forløb med et udlandsophold.
 
Eksempler på opgaver:

 • Udvikling og evaluering af IT-systemer
 • Udvikling og evaluering af Informationsarkitektur
 • Behovsafdækning, analyse, design, udvikling og test i forbindelse med konkret IT-system
 • Udvikling og evaluering af digitale læringsforløb

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Med en kandidatgrad i Informationsvidenskab åbner der sig en verden af jobmuligheder, hvor du kan bidrage med dine færdigheder på forskelligartede måder.

Kombination af den informationsvidenskabelige faglighed, dine personlige interesser og din specialisering under uddannelsen - som eksempelvis de valg, du har truffet i dit praktikophold og i forbindelse med dit kandidatafslutningsprojekt – er med til at forme dine karrierevalg.

Kandidater i fra informationsvidenskab har blandt andet fundet veje ind i karrierer som:

 • IT-rådgivere
 • UX-designere
 • product owners
 • digitale læringsdesignere
 • onboarding managers
 • modern workplace arkitekt
 • forretningsudviklere med et IT-fokus
 • data-specialister.

Kandidater fra Cand.IT i Informationsvidenskab ender i jobs, hvor de bruger IT til at overvinde udfordringer, løse problemer og drive udvikling i små, mellemstore og store virksomheder.

Ofte er kandidater fra Informationsvidenskabet bindeledet mellem brugere og udviklere eller mellem data og udviklere. Derudover varetager kanditater fra Informationsvidenskab IT-relaterede stillinger som skaber værdi for virksomheden.

Som kandidat i Informationsvidenskab er dine jobmuligheder brede og varierede, og du kan finde arbejde i virksomheder af enhver størrelse og type, både i den private og offentlige sektor. De specifikke roller, du kan indtage, vil i høj grad afhænge af, hvilke aspekter af studiet du har lagt vægt på.

Kontakt

Informationsvidenskab på LinkedIn

Følg med i livet på Informationsvidenskab på LinkedIN

Join us

Som studerende på AAU møder du...