Spring til indhold

Informations­videnskab

Kandidat

Informations­videnskab

Uddannelsen har fokus på, hvordan menneskers og organisationers kommunikation kan udvikles via IT, men også på de vanskeligheder, begrænsninger og udfordringer som kan ligge i teknologien på grund af dens formaliseringer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Brugerpraksis, brugeranalyse og forundersøgelse
Udvikling og design af IT
IKT-baseret datafangst og analyse

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Informations­videnskab

Uddannelsen har fokus på, hvordan menneskers og organisationers kommunikation kan udvikles via IT, men også på de vanskeligheder, begrænsninger og udfordringer som kan ligge i teknologien på grund af dens formaliseringer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Brugerpraksis, brugeranalyse og forundersøgelse
Udvikling og design af IT
IKT-baseret datafangst og analyse

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Interesserer du dig for menneskers brug af og omgang med informations- og kommunikationsteknologi (IKT)? Synes du, at relationen mellem menneske og it er spændende? Finder du det interessant, hvordan man kan udvikle, designe og konstruere IKT-systemer og ikt-løsninger på fordelagtig og bæredygtig vis? Så er en kandidatuddannelse i Informationsvidenskab måske noget for dig.

Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab har fokus på, hvordan menneskers og organisationers kommunikation kan udvikles via IT, men også på de vanskeligheder, begrænsninger og udfordringer som kan ligge i teknologien på grund af dens formaliseringer.

Overordnet set handler kandidatuddannelsen om tilpasning af IKT til de menneskelige og organisatoriske ressourcer. Derfor skal du som studerende lære at udforme undersøgelser af samspillet mellem menneskers adfærds- og tænkemåder, deres organiseringer og IKT og især at kunne gøre det i forbindelse med udvikling af IKT-systemer. Det gælder i forbindelse med ibrugtagning af systemer i uddannelse, læring og mere generelt i forbindelse med simulering og stimulering af sproglige, tankemæssige, didaktiske og sociale processer, ligesom det gælder i forbindelse med design af IKT-systemer i organisationer og på arbejdspladser.

Som studerende bliver dine teoretiske, analytiske og konstruktive kompetencer opbygget gennem studier inden for følgende vidensområder:

  • IKT, læring og samarbejde
  • Viden og formalisering
  • Kunstig intelligens
  • Design af brugergrænseflader
  • Systemudvikling
  • Menneske-maskine interaktion

Igennem kandidatuddannelsen, har du som studerende mulighed for at specialisere dig i IKT i forhold til bestemte sektorer, organisationer og virksomheder, der arbejder med eksempelvis sprog, sundhed, læring/uddannelse eller forvaltning. Det handler om, at du skal finde lige præcis dit interesseområde, og derudfra skabe din unikke faglige profil.

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab (Cand.IT) løber over fire semestre. På hvert semester har du som studerende mulighed for at tone din uddannelse gennem eksempelvis valgfag, workshops og projektemner, så den passer til lige netop dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker.

Praktik og udlandsophold

Der er ikke nogen fast procedure for, hvornår du som studerende på kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab kan tage et udlandsophold. Som udgangspunkt er det helt op til dig selv, hvor du gerne vil hen, og hvornår – men det skal godkendes af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. Måden du får et udlandsophold godkendt på, er ved nøje at overveje, hvorfor du gerne vil af sted, og hvad dette ophold har af relevans for lige præcis dit uddannelsesforløb. På den måde kan et udlandsophold være med til at skabe din unikke faglige profil.

Projektorienteret forløb

Når du er studerende på kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab, har du rig mulighed for at komme i projektorienterede forløb og/eller tage et udlandsophold. Det projektorienterede forløb er som udgangspunkt placeret på 3. semester af uddannelsen. Det er helt op til dig selv, hvor du gerne vil i praktik henne – du kan eventuelt vælge at kombinere det med et udlandsophold.
 
Eksempler på opgaver:

  • Arbejde med IT-udviklingsprojekter
  • Informationsarkitektur
  • Behovsafdækning, analyse, løsningsdesign, udvikling, test og leverance i forbindelse med konkret software-produkt
  • Udvikling af e-learning

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Når du kommer ud på arbejdsmarkedet med en kandidatuddannelse i Informationsvidenskab, har du mulighed for at indgå i flere jobs og løse mange forskellige opgaver. Det afhænger først og fremmest af, hvad dine interesser er, og hvad du har valgt at fordybe dig i undervejs i uddannelsen, eksempelvis gennem dit praktikforløb og i dit kandidatspeciale.

Flertallet af kandidaterne fra Informationsvidenskab arbejder typisk der, hvor der skal overvindes barrierer, løses problemer og ske en udvikling via kommunikation og/eller kommunikationsteknologi – det være sig mennesker imellem, mennesker og organisation imellem, virksomheder og offentlighed imellem, eller mennesker og informationsteknologi imellem.

Med en kandidat i Informationsvidenskab, har du mulighed for at få job i alle slags virksomheder – store eller små, private eller offentlige. Dine jobfunktioner kan være mange, igen afhængigt af hvad du har fokuseret på undervejs i din uddannelse. Du kan eksempelvis få job som systemudvikler, teknologikonsulent, informationstilrettelægger, webdesigner eller informationsmedarbejder. Inden for it-sektoren kan du også blive forsker, underviser, formidler, konsulent eller strategiudvikler.

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...