AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Information Studies, Kandidat

Information Studies

Information Studies

Interesserer du dig for menneskers brug af og omgang med informations- og kommunikationsteknologi (IKT)? Synes du, at relationen mellem menneske og it er spændende? Finder du det interessant, hvordan man kan udvikle, designe og konstruere IKT-systemer og ikt-løsninger på fordelagtig og bæredygtig vis? Så er en kandidatuddannelse i Information Studies (tidligere kendt som Human Centered Informatics) måske noget for dig.

Kandidatuddannelsen i Information Studies har fokus på, hvordan menneskers og organisationers kommunikation kan udvikles via IT, men også på de vanskeligheder, begrænsninger og udfordringer som kan ligge i teknologien på grund af dens formaliseringer.

Overordnet set handler kandidatuddannelsen i Information Studies om tilpasning af IKT til de menneskelige og organisatoriske ressourcer. Derfor skal du som studerende lære at udforme undersøgelser af samspillet mellem menneskers adfærds- og tænkemåder, deres organiseringer og IKT og især at kunne gøre det i forbindelse med udvikling af IKT-systemer. Det gælder i forbindelse med ibrugtagning af systemer i uddannelse, læring og mere generelt i forbindelse med simulering og stimulering af sproglige, tankemæssige, didaktiske og sociale processer, ligesom det gælder i forbindelse med design af IKT-systemer i organisationer og på arbejdspladser.

Som studerende på kandidatuddannelsen i Information Studies bliver dine teoretiske, analytiske og konstruktive kompetencer opbygget gennem studier inden for følgende vidensområder:

  • IKT, læring og samarbejde
  • Viden og formalisering
  • Kunstig intelligens
  • Design af brugergrænseflader
  • Systemudvikling
  • Menneske-maskine interaktion.

Igennem kandidatuddannelsen i Information Studies, har du som studerende mulighed for at specialisere dig i IKT i forhold til bestemte sektorer, organisationer og virksomheder, der arbejder med eksempelvis sprog, sundhed, læring/uddannelse eller forvaltning. Det handler om, at du skal finde lige præcis dit interesseområde, og derudfra skabe din unikke faglige profil.

Særlige forhold

Bemærk at uddannelsen foregår på engelsk. 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Brugerpraksis, brugeranalyse og forundersøgelse
  • Udvikling og design af IT
  • IKT-baseret datafangst og analyse

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen