AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Geography, Kandidat

Geography

Geography

Geografi er mere end at lave kort. En geograf kan forstå, forklare og forudsige både menneskelige og fysiske omgivelser.

En bæredygtig fremtid

Geografer kan finde løsninger på komplekse problemer både på lokalt, regionalt og globalt plan. Det sker ved at studere de fysiske kræfter, der former vores jord, og de politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige forhold, der er konsekvenser af den menneskelige interaktion med jorden.

Klimaforandringer, urbanisering, forurening, mobilitet og energiforsyning gør, at geografiske kvalifikationer er meget vigtige. Med viden om disse aspekter, kan geografer bidrage til at planlægge en mere bæredygtig fremtid.

Feltarbejde er en essentiel del af uddannelsen. Data, som geografer skal bruge til at løse fremtidens komplekse problemstillinger, skal ofte findes i felten i form af prøvetagning, målinger, observationer og interviews. En geograf sidder bestemt ikke på kontoret hele dagen.

I denne ‘big data’-æra kan geografer levere kvalifikationer og redskaber, der kan støtte beslutningsprocesser og planlægning i forhold til både den offentlige og private sektor. Geografiske informationssystemer (GIS) er den mest brugte software blandt geografer. GIS kan vise helt nye, geografiske kontekster.

Bæredygtighed

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform: problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

Studerende

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Naturgeografi: Klimaændringer - Økologiske og naturlige processer
  • Hydrologi og vandmiljøer

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for