Kandidat

Geography

Uddannelsen kvalificerer dig til at analysere miljømæssige problemer i både private og offentlige organisationer. Du bliver i stand til at deltage i og lede arbejdet på alle organisatoriske niveauer i relation til brug, beskyttelse og planlægning af naturressourcer i en global kontekst.

Få kendskab til

Naturgeografi: Klimaændringer - Økologiske og naturlige processer
Hydrologi og vandmiljøer

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Geography

Uddannelsen kvalificerer dig til at analysere miljømæssige problemer i både private og offentlige organisationer. Du bliver i stand til at deltage i og lede arbejdet på alle organisatoriske niveauer i relation til brug, beskyttelse og planlægning af naturressourcer i en global kontekst.

Få kendskab til

Naturgeografi: Klimaændringer - Økologiske og naturlige processer
Hydrologi og vandmiljøer

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Geografi er mere end at lave kort. En geograf kan forstå, forklare og forudsige både menneskelige og fysiske omgivelser.

Geografer kan finde løsninger på komplekse problemer både på lokalt, regionalt og globalt plan. Det sker ved at studere de fysiske kræfter, der former vores jord, og de politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige forhold, der er konsekvenser af den menneskelige interaktion med jorden.

Klimaforandringer, urbanisering, forurening, mobilitet og energiforsyning gør, at geografiske kvalifikationer er meget vigtige. Med viden om disse aspekter, kan geografer bidrage til at planlægge en mere bæredygtig fremtid.

Feltarbejde er en essentiel del af uddannelsen. Data, som geografer skal bruge til at løse fremtidens komplekse problemstillinger, skal ofte findes i felten i form af prøvetagning, målinger, observationer og interviews. En geograf sidder bestemt ikke på kontoret hele dagen.

I denne ‘big data’-æra kan geografer levere kvalifikationer og redskaber, der kan støtte beslutningsprocesser og planlægning i forhold til både den offentlige og private sektor. Geografiske informationssystemer (GIS) er den mest brugte software blandt geografer. GIS kan vise helt nye, geografiske kontekster.

Fagligt indhold

Læs uddannelsen som

 • Vil du være gymnasielærer?

  Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.

 • Et-faglig uddannelse

  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde.

 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag

  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.

Job & karriere

Som dimittend fra uddannelsen i Geografi har du mange forskellige karrieremuligheder. Du har veludviklede kvalifikationer inden for krydsdisciplinært projektarbejde. Eksempler på potentielle fremtidige arbejdsområder kan være:

 • Miljøvurdering
 • Arbejde indenfor mobilitet
 • Arbejde hos et rådgivende ingeniørfirma
 • GIS, fx hos Geodatastyrelsen
 • Energiplanlægning
 • Administration af naturressourcer i offentlige organisationer
 • Implementering af miljøstandarder og administration af fredet natur og vandressourcer
 • Ph.d.-studier inden for områderne Geografi og Miljøstudier
Jeg er uddannet i naturgeografi fra Aalborg Universitet i 2015 med speciale omhandlende vandløbsrestaurering. Siden jeg afsluttede min uddannelse har jeg arbejdet som projektleder i Limfjordsrådets Sekretariat. Mit arbejde består primært af at projektere og gennemføre vandløbsrestaureringer i oplandet til Limfjorden, men jeg er også involveret i vådområdeindsatsen, uddannet dronepilot og ansvarlig for en stor del af GIS-arbejdet i sekretariatet. Til daglig bruger jeg mange af de kompetencer jeg har opnået gennem geografiuddannelsen - herunder specielt GIS og projektledelse. Min drivkraft er interessen for naturen og menneskets samspil med naturen i forhold til f.eks. klima og bæredygtighed. Netop interesser for sammenspillet mellem mennesket og natur samt den klassiske geografi disciplin, kortlægning (GIS), synes jeg gør geografiuddannelsen unik. Det er områder man på geografistudiet har mulighed for at udvikle gennem både kurser og projekter.

Henrik Rosenskjold, dimittend fra AAU og projektleder i Limfjordssekretariatet

Praktik og udlandsophold

På geografistudiet er der rig mulighed for at tage et semester i udlandet eller prøve kræfter af i en praktikperiode i ind- eller udland.

At studere i udlandet eller at få fingrene ned i virkelige problemstillinger kan være med til at udvikle dine kompetencer samtidig med, at du får uforglemmelige oplevelser. Mange vælger praktik- og udlandsophold på 9. semester, men der er ingen hindringer for, at du rejser ud tidligere i uddannelsesforløbet.

Geografiuddannelsen og Aalborg Universitet har samarbejdsaftaler med en række udenlandske universiteter. Samarbejdsaftaler gør det nemt at tage et semester i udlandet, men det er også muligt at arrangere ophold på andre universiteter. Som hovedregel står du selv for at arrangere praktik- og udlandsophold, men der er hjælp at hente hos internationalt kontor og studiets undervisere.

Det er også muligt at rejse ud for at indsamle data til et semesterprojekt. Ofte rejser studerende til lokaliteter indenfor landets grænser, men der også mulighed for at rejse ud, og evt. arbejde sammen med organisationer, der kan bruge din hjælp.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Kontakt studiet

Optagelse og adgangskrav

Særligt for engelsksprogede uddannelser

Mere om adgangskrav

Som studerende på AAU møder du...