AAU logo

Geography, Kandidat

Geography

Geography

Efter din bachelorgrad åbner muligheden sig for en 2-årig kandidatuddannelse i Geography (geografi).

Geografer skal have en bred vifte af fag i bagagen for kunne lave en geografisk analyse af problemstillinger. Derfor skal du lære både naturvidenskab og samfundsfag. Geografer bruger også mange forskellige metoder til at analysere verden omkring sig, og du vil bruge redskaber, metoder og værktøjer forskelligt igennem din uddannelse.

KORT

Et af de vigtigste redskaber for geografer er kort. Kort viser meget mere end man kan beskrive med ord. Kort kan fx beskrive undergrunden, temperatur, befolkningsforhold, produktion af bestemte varer, klima og urbaniseringsgrader. Kort kan også give et øjebliksbillede eller et billede af ændringer over tid og fx give svar på, hvor urskoven ryddes med størst hast eller hvor stor stigningen er i indvindingen af råstoffer?

Dimissionerne på verdenskortet er ændret så det viser hvor i verden husholdninger lever for mere end 200 dollars om dagen. Kilde: www.worldmapper.org

INFORMATIONSTEKNOLOGI

Geografisk Informations System (GIS) er geografernes mest brugte software. GIS giver overblik over mange forskellige data. Man kan se fordelingen af farlige vejstrækninger ved at kombinere et kort med en ulykkesstatistik. Mineselskaber samler alle deres data i et GIS program for endeligt at kunne analysere sig frem til, hvor guldet sidder i fjeldet, og hvor minen skal være. Ved at koble data til digitale kort kan GIS være med til at vise (nye) geografiske sammenhænge. Igen vil din specialisering enten inden for Human Geography eller Naturgeografi afgøre hvordan du bruger GIS. 

FELTARBEJDE

Geograferne er ofte "i marken" for at indsamle data om forskellige fænomener og arbejder du med mere eller mindre med værktøjer som prøvetagninger, målinger, observationer eller interviews. Nogle data kan tælles, måles og vejes, dvs. behandles kvantitativt, andre data fortolkes, dvs. behandles kvalitativt. 

Kandidat geografistuderende på feltarbejde i Norge
Naturgeografistuderende på feltarbejde i Norge

OG MEGET MERE...

Ingen af de metoder, geografer bruger for at analysere omverden, bliver brugt alene. De forskellige metoder supplerer og styrker hinanden. Med i geografernes værktøjskasse hører også kartografi, kvantitative og kvalitative metoder, arbejde i laboratorium samt statistik og modellering.

Du har også mulighed for at vælge et 1½-årige sidefag i Geografi som - sammen med 3½ års studier i et andet fag - giver undervisningskompetence ved de gymnasiale uddannelser. Se yderligere oplysninger om mulighederne som gymnasielærer.

Geografi som sidefag

Sidefag i Geografi giver dig faglig kompetence til at undervise i Geografi på gymnasiet.

Læs mere om Geografi som sidefag her

 

Du får viden om

  • Naturgeografi: Klimaændringer - Økologiske og naturlige processer
  • Hydrologi og vandmiljøer

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for