AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Folkesundhedsvidenskab, Kandidat

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende uddannelser

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab fra en række forskellige universitets- og professionsbacheloruddannelser. Afhængigt af din adgangsgivende bacheloruddannelse skal du måske deltage i og bestå et eller to suppleringskurser inden for epidemiologi og statistik. I skemaet nedenfor kan du se de adgangsgivende uddannelser samt eventuelle behov for supplering.

Uddannelse

Modul 1         

Modul 2         

ECTS     

Bacheloruddannelserne i Folkesundhedsvidenskab, Idræt, Medicin og Medicin med Industriel specialisering

Nej Nej 0
Professionsbacheloruddannelserne i Sygepleje, Ergoterapi, Bioanalytiker, Tandplejer og Psykomotorik
Bacheloruddannelserne i Psykologi, Sociologi, Politik og administration
Ja Ja 10
Professionsbacheloruddannelserne i Ernæring og Sundhed, Fysioterapi, Radiografi, Jordemoderkundskab, Global Nutrition and Health Nej Ja 5

Suppleringsmodul 1 foregår i juni og suppleringsmodul 2 foregår i august, så du er klar til at begynde på uddannelsen til studiestart i september. Du kan se datoerne længere nede på siden. 

Der er et begrænset antal pladser, men i 2018 og 2019 blev alle kvalificerede ansøgere tilbudt en plads. Afhængigt af antal ansøgere kan du forvente svar på din ansøgning i midten af april, således at det er muligt for dig at planlægge din tid frem til studiestart inkl. eventuel supplering.

hvis din bacheloruddannelse ikke giver direkte adgang

Hvis din bacheloruddannelse ikke er nævnt i tabellen ovenfor, har du ikke direkte adgang til kandidatuddannelsen og ansøgningen sendes derfor til godkendelse hos det relevante studienævn. I tilfælde af, at du har fulgt særlige kurser, valgfag eller lign. kan studienævnet vurdere om du opfylder optagelseskravene hvis du inden ansøgningsfristen fremsender dokumentation i form af modulbeskrivelser, læringsmål og litteraturlister.

Der gøres opmærksom på, at ansøgere som på et tidligere tidspunkt har gennemført en mellemlang sundhedsfaglig uddannelse ikke er inkluderet i denne ordning, da de ikke er uddannet under bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor. Her vil det ligeledes komme an på en individuel bedømmelse foretaget af studienævnet.

For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kræves desuden bestået Studieprøve i dansk.

Indhold i suppleringskurser

Læs mere om indholdet i suppleringskurserne i studieordning for modulerne:

Epidemiologi og statistik 1
Epidemiologi og statistik 2

NB! MAN HAR TO FORSØG TIL AT BESTÅ SUPPLERINGEN


DATOER 2020

MODUL 1:

Undervisning 15. juni – 3. juli
Eksamen 3. august (mundtlig)
Evt. reeksamen 16. september (mundtlig)

MODUL 2:

Undervisning 4. august – 28. august
Eksamen 31. august (skriftlig 4 timer uden mulighed for at kommunikere)
Evt. reeksamen 29. september (mundtlig)

Information vedr. afholdelse af modul 1

Afholdelse af suppleringsmodul 1 vil i juni 2020, foregå udelukkende online/virtuelt. Der vil stadig være tale om et fuldtidsstudie, og undervisningen afholdes på skemalagte tidspunkter, dog vil det være muligt at se enkelte forelæsninger online i en kort periode efter den skemalagte forelæsning. Man forventes at deltage i videoforelæsninger mv. på det skemalagte tidspunkt, som hvis kurset blev afholdt med fysisk fremmøde.

I forhold til opgaveløsning vil dette foregå i grupper, der mødes online. Det vil være muligt at få støtte til opgaveløsning mv. af underviseren i et skemalagte tidsrum.

Nærmere beskrivelse af hvordan i får adgang til de relevante it-redskaber vil blive opdateret her på hjemmesiden.

skema 

Link til skema (opdateres for sommer 2020 i løbet af april/maj 2020)

Litteratur

CENTRAL LITTERATUR FOR MODUL 1:

1) Svend Juul et al. Epidemiologi og evidens 3. udgave. Munksgaard, 2017. Tidligere udgaver kan bruges.

2) Hans Lund og Henrik Røgind. Statistik i ord. Munksgaard, 2. udgave 2016. Første udgave kan også bruges.

Herudover vil der blive anvendt videnskabelige artikler og andet materiale i forbindelse med de enkelte kursusgange.

CENTRAL LITTERATUR FOR MODUL 2:

Kirkwood BR & Sterne JAC: Essential Medical Statistics. Blackwell Science, 2005, 2. edition (reprinted). Kapitlerne 1-8 og 14-16

Juul S. et al.: Epidemiologi og evidens. Munksgaard, 2017, 3. udgave (1. eller 2. udgave af bogen er ikke væsentligt forskellige og kan også bruges...)

tilmelding til supplering

Tilmelding foregår via Tompladsordningen (STADS DANS) - Tilbudsnavnet hedder "Suppleringsfag til Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Forår 2020". Spørgsmål vedrørende tilmeldingsportalen og betaling rettes til Kirsten Birk Wogensen
tlf. 9940 2437, e-mail: kbw@adm.aau.dk.

Ansøgningsfrist til supplering er 1. juni.

Du er ikke automatisk tilmeldt supplering, selvom du har søgt ind på kandidaten og skal supplere, ligesom du ikke er automatisk tilmeldt kandidatuddannelsen, når du har tilmeldt dig suppleringen.
 

Svar på ansøgning om tilmelding til supplering

Da der er adgangsbegrænsning på uddannelsen, vil du først modtage svar på din ansøgning til suppleringen efter du har fået svar på om du er optaget på kandidatuddannelsen. 
 

Økonomi og andre forhold

Suppleringskurserne er ikke SU-berettigende, og der er en brugerbetaling på kr. 3.000,- pr. suppleringskursus. Dvs. 6.000 kr., hvis du skal supplere med begge kurser. Suppleringskurserne udbydes under deltidsbekendtgørelsen for åben uddannelse. Undervisningen er tilrettelagt som fuld tid (forelæsninger, gruppearbejde og selvstudie) i de pågældende uger.

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads, men i 2018 og 2019 blev alle kvalificerede ansøgere tilbudt en plads. Afhængigt af antal ansøgere kan du forvente svar på din ansøgning i starten af april, så du kan planlægge din tid frem til studiestart inkl. eventuel supplering også selvom du måske er på arbejdsmarkedet.

Alle ansøgere vurderes ud fra deres ansøgning.

DU SKAL I DIN ANSØGNING VEDHÆFTE NEDENSTÅENDE:

  • Motiveret ansøgning (max. 2400 anslag)
  • Curriculum Vitae (CV)
  • Studiejournal eller eksamensbevis for adgangsgivende bacheloruddannelse/professionsbacheloruddannelse

PRIORITERING AF KVALIFICEREDE ANSØGERE SKER PÅ BAGGRUND AF FØLGENDE UDVÆLGELSESKRITERIER:

  • Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab som demonstrerer kendskab til forebyggelse og sundhedsfremme samt studieformen på uddannelsen (PBL og gruppearbejde) herunder de krav studieformen stiller til bl.a. tilstedeværelse
  • Opnåede karakterer i den adgangsgivende bacheloruddannelse

 

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav