AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Folkesundhedsvidenskab, Kandidat

Adgangskrav

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. I skemaet kan du se hvilke uddannelser der kræver supplering i  epidemiologi og statistik.

Uddannelse

Modul 1

Modul 2

ECTS

Bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab

     

Bacheloruddannelse i Idræt

     

Bacheloruddannelse i Medicin

     

Bacheloruddannelse i Medicin med Industriel Specialisering

     
Professionsbachelor i Sygepleje Ja Ja 10
Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed   Ja 5
Professionsbachelor i Fysioterapi    Ja 5
Professionsbachelor i Ergoterapi  Ja Ja 10
Professionsbachelor i Jordemoderkundskab   Ja 5
Professionsbachelor,  Bioanalytiker Ja Ja 10
Professionsbachelor, Radiograf   Ja 5
Professionsbachelor, Global Nutrition and Health   Ja 5
Professionsbachelor, Tandplejer Ja Ja 10
Bachelor, Psykologi Ja Ja 10
Bachelor, Sociologi Ja Ja 10
Bachelor, Politik og administration Ja Ja 10
Professionsbachelor, Psykomotorik Ja Ja 10
Bachelor, Biologi - Skal til faglig vurdering i studienævn      

supplering i epidemiologi og statistik

Efter optagelse på uddannelsen er ALLE bachelorer/professionsbachelorer forpligtet til at deltage i og bestå kurser inden for epidemiologi og statistik (modul 1 og/eller 2) hvis det fremgår af skemaet ovenfor.Alle ansøgere hvis bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sendes til godkendelse hos det relevante studienævn.

For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kræves desuden bestået Studieprøve i dansk.

I tilfælde af, at du har fulgt særlige kurser, valgfag eller lign. kan studienævnet vurdere om du opfylder optagelseskravene hvis du inden ansøgningsfristen fremsender dokumentation i form af modulbeskrivelser, læringsmål og litteraturlister.

Der gøres opmærksom på, at ansøgere som på et tidligere tidspunkt har gennemført en mellemlang sundhedsfaglig uddannelse ikke er inkluderet i denne ordning, da de ikke er uddannet under bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor. Her vil det ligeledes komme an på en individuel bedømmelse foretaget af studienævnet.

Indhold i suppleringskurser

Læs mere om indholdet i suppleringskurserne i studieordning for modulerne:

Epidemiologi og statistik 1
Epidemiologi og statistik 2

NB! MAN HAR TO FORSØG TIL AT BESTÅ SUPPLERINGEN


DATOER 2019 - datoer for 2020 kommer primo 2020

MODUL 1:

Undervisning 17. juni – 5. juli
Eksamen 2. august (mundtlig eksamen på baggrund af artikel som udleveres 1. august)
Evt. reeksamen 18. september (mundtlig)

MODUL 2:

Undervisning 5. august – 30. august
Eksamen 30. august (skriftlig 4 timer uden mulighed for at kommunikere)
Evt. reeksamen 24. september (mundtlig)

skema 

Link til skema (opdateres for sommer 2020 i løbet af april/maj 2020)

Litteratur

CENTRAL LITTERATUR FOR MODUL 1:

1) Svend Juul et al. Epidemiologi og evidens 3. udgave. Munksgaard, 2017. Tidligere udgaver kan bruges.

2) Hans Lund og Henrik Røgind. Statistik i ord. Munksgaard, 2. udgave 2016. Første udgave kan også bruges.

Herudover vil der blive anvendt videnskabelige artikler og andet materiale i forbindelse med de enkelte kursusgange.

CENTRAL LITTERATUR FOR MODUL 2:

Kirkwood BR & Sterne JAC: Essential Medical Statistics. Blackwell Science, 2005, 2. edition (reprinted). Kapitlerne 1-8 og 14-16

Juul S. et al.: Epidemiologi og evidens. Munksgaard, 2017, 3. udgave (1. eller 2. udgave af bogen er ikke væsentligt forskellige og kan også bruges...)

tilmelding 

Tilmelding foregår via Tompladsordningen (STADS DANS) - Tilbudsnavnet hedder "Suppleringsfag til Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Forår 2020".

Ansøgningsfrist til supplering er 1. juni.

Du er ikke automatisk tilmeldt supplering, selvom du har søgt ind på kandidaten og skal supplere, ligesom du ikke er automatisk tilmeldt kandidatuddannelsen, når du har tilmeldt dig suppleringen.
 

Svar på ansøgning om tilmelding 

Da der er adgangsbegrænsning på uddannelsen, vil du først modtage svar på din ansøgning til suppleringen efter du får svar på om du er optaget på kandidatuddannelsen ultimo maj. 
 

Økonomi

Suppleringskurserne er ikke SU berettigende, og der er fra 2017 en brugerbetaling på kr. 3.000,- pr. suppleringskursus. Dvs. 6.000 kr. hvis du skal supplere med begge kurser.

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

 

DU SKAL I DIN ANSØGNING VEDHÆFTE NEDENSTÅENDE:

  • Motiveret ansøgning (max. 2400 anslag)
  • Curriculum Vitae (CV)
  • Studiejournal eller eksamensbevis for adgangsgivende bacheloruddannelse/professionsbacheloruddannelse

PRIORITERING AF KVALIFICEREDE ANSØGERE SKER PÅ BAGGRUND AF FØLGENDE UDVÆLGELSESKRITERIER:

  • Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab som demonstrerer kendskab til forebyggelse og sundhedsfremme samt studieformen på uddannelsen (PBL og gruppearbejde) herunder de krav studieformen stiller til bl.a. tilstedeværelse
     
  • Opnåede karakterer i den adgangsgivende bacheloruddannelse

 

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse