AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Folkesundhedsvidenskab, Kandidat

Adgangskrav

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. I skemaet kan du se hvilke uddannelser der kræver supplering i  epidemiologi og statistik.

Uddannelse

Modul 1

Modul 2

ECTS

Bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab

     

Bacheloruddannelse i Idræt

     

Bacheloruddannelse i Medicin

     

Bacheloruddannelse i Medicin med Industriel Specialisering

     
Professionsbachelor i Sygepleje Ja Ja 10
Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed   Ja 5
Professionsbachelor i Fysioterapi    Ja 5
Professionsbachelor i Ergoterapi  Ja Ja 10
Professionsbachelor i Jordemoderkundskab   Ja 5
Professionsbachelor,  Bioanalytiker Ja Ja 10
Professionsbachelor, Radiograf   Ja 5
Professionsbachelor, Global Nutrition and Health   Ja 5
Professionsbachelor, Tandplejer Ja Ja 10
Bachelor, Psykologi Ja Ja 10
Bachelor, Sociologi Ja Ja 10
Bachelor, Politik og administration Ja Ja 10
Professionsbachelor, Psykomotorik Ja Ja 10
Bachelor, Biologi - Skal til faglig vurdering i studienævn      

 

supplering i epidemiologi og statistik

Efter optagelse på uddannelsen er ALLE bachelorer/professionsbachelorer forpligtet til at deltage i og bestå kurser inden for epidemiologi og statistik (modul 1 og/eller 2) hvis det fremgår af skemaet.
Læs om suppleringskurserne her

indhold i Modul 1 og modul 2

Læs om indholdet i de to moduler i Tillæg til studieordningen

 Alle ansøgere hvis bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sendes til godkendelse hos det relevante studienævn.

For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kræves desuden bestået Studieprøve i dansk.

I tilfælde af, at du har fulgt særlige kurser, valgfag eller lign. kan studienævnet vurdere om du opfylder optagelseskravene hvis du inden ansøgningsfristen fremsender dokumentation i form af modulbeskrivelser, læringsmål og litteraturlister.

Der gøres opmærksom på, at ansøgere som på et tidligere tidspunkt har gennemført en mellemlang sundhedsfaglig uddannelse ikke er inkluderet i denne ordning, da de ikke er uddannet under bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor. Her vil det ligeledes komme an på en individuel bedømmelse foretaget af studienævnet.

 

 

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

 

DU SKAL I DIN ANSØGNING VEDHÆFTE NEDENSTÅENDE:

  • Motiveret ansøgning (max. 2400 anslag)
  • Curriculum Vitae (CV)
  • Studiejournal eller eksamensbevis for adgangsgivende bacheloruddannelse/professionsbacheloruddannelse

PRIORITERING AF KVALIFICEREDE ANSØGERE SKER PÅ BAGGRUND AF FØLGENDE UDVÆLGELSESKRITERIER:

  • Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab som demonstrerer kendskab til forebyggelse og sundhedsfremme samt studieformen på uddannelsen (PBL og gruppearbejde) herunder de krav studieformen stiller til bl.a. tilstedeværelse
     
  • Opnåede karakterer i den adgangsgivende bacheloruddannelse

 

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse