AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Folkesundhedsvidenskab, Kandidat

Folkesundhedsvidenskab

Folkesundhedsvidenskab

Folkesundhedsvidenskab er en tværfaglig 2-årig kandidatuddannelse på Aalborg Universitet, som er for dig der ønsker at videreuddanne dig inden for områder, der knytter sig til udvikling, implementering og evaluering af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.

Undervisningen

Folkesundhedsvidenskab er et fuldtidsstudie, og det forventes at man er i Aalborg alle hverdage, da der kan ligge undervisning i alle hverdagene. Efter forelæsningerne er der ofte projektarbejde.

Hvorfor Folkesundhedsvidenskab?

Formålet med uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab er, at den studerende bliver i stand til på et veldokumenteret videnskabeligt grundlag at udvikle, implementere og vurdere strategier og indsatser for forebyggelse og sundhedsfremme.

Uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, som udbydes ved AAU, er kendetegnet ved, at den har et særligt fokus på strukturel forebyggelse - dvs. de organisatoriske, strukturelle, økonomiske, sociale og politiske faktorer, som har betydning for befolkningens eller særlige befolkningsgruppers sundhed og sygdom, og de underliggende faktorer, som leder til den markante ulighed i sundhed, som findes mellem mennesker med forskel i uddannelsesniveau og social status

Med udgangspunkt i sundheds-, natur-, samfunds- og humanvidenskabelige teorier og -forskningsmetoder vil den studerende kunne:

  • Drive forandringsprocesser i relation til forebyggelse og sundhedsfremme
  • Vurdere et eksisterende vidensgrundlag for forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
  • Analysere og vurdere sundhedsmæssige konsekvenser af politikker og indsatser
  • Udvikle forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på et flervidenskabeligt grundlag og vurdere resultaterne heraf
  • Selvstændigt kunne udføre udviklings-, implementerings og evalueringsarbejde indenfor sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i befolkninger

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Forståelse for sundhed, risiko og forebyggelse
  • Epidemiologi og statistik
  • Sundhedsøkonomi

 

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for