Forskning
Samarbejde

Folkesundhedsvidenskab, Kandidat

Folkesundhedsvidenskab

Folkesundhedsvidenskab

Gør en forskel for fremtidens folkesundhed

Vil du være med til at udvikle sundhed for alle i vores samfund?

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab er for dig, der gerne vil udvikle og udvide din faglighed for at forbedre fysisk og mental sundhed og forebygge sygdom. Med en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab fra Aalborg Universitet får du indgående viden om de organisatoriske, strukturelle, økonomiske, sociale og politiske faktorer, som har betydning for befolkningens sundhed og sygdom og som kan forklare, hvorfor nogle befolkningsgrupper rammes hårdere end andre.

Du får stærke kompetencer til at analysere sundhedsudfordringer- og bidrage samfundsmæssigt med analyse af konsekvenser af sundhedspolitikker, evaluering af forebyggende indsatser og deres virkningsmekanismer, sundhedsøkonomisk analyse eller udarbejdelse af beslutningsgrundlag, der vil have betydning for politiske beslutninger og sundhedstilbud til borgere og patienter.

Du bliver skarp til at arbejde med projekter, som oftest foregår i samarbejde med kommuner, regioner, organisationer eller virksomheder – der hvor du skal gøre en forskel efter endt uddannelse. Projekterne tager afsæt i virkelige problemer og skaber rammen for, at du kan gå i dybden med præcis det område, du brænder for. Du kommer til at arbejde i tværfaglige grupper, som har en forskningsbaseret og flervidenskabelig tilgang til løsningen af folkesundhedsudfordringer, hvor I trækker på teorier fra sundhedssociologi og –antropologi og bruger både kvalitative og epidemiologiske tilgange til at finde nye løsninger. Du får stærke kompetencer til at udvikle, organisere og lede videnskabelige og praksisnære projekter. 

Hvorfor Folkesundhedsvidenskab?

Formålet med uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab er, at du bliver i stand til på et veldokumenteret videnskabeligt grundlag at udvikle, implementere og vurdere strategier og indsatser for forebyggelse og sundhedsfremme.

Med udgangspunkt i sundheds-, natur-, samfunds- og humanvidenskabelige teorier og -forskningsmetoder opbygger du kompetencer til at kunne:

  • Drive forandringsprocesser i relation til forebyggelse og sundhedsfremme
  • Vurdere et eksisterende vidensgrundlag for forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
  • Analysere og vurdere sundhedsmæssige konsekvenser af politikker og indsatser
  • Udvikle forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på et flervidenskabeligt grundlag og vurdere resultaterne heraf
  • Udføre udviklings-, implementerings og evalueringsarbejde inden for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i befolkninger

dialogbaseret undervisning

Folkesundhedsvidenskab er et fuldtidsstudie, som er baseret på en dialogbaseret undervisningsform. Vi forventer, at du kan deltage i undervisning på alle hverdage. Efter forelæsningerne er der ofte projektarbejde, du skal arbejde med. 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Forståelse for sundhed, risiko og forebyggelse
  • Epidemiologi og statistik
  • Sundhedsøkonomi

 

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for