Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

VARSLING – ÆNDRING/SKÆRPELSE AF ADGANGSKRAV GÆLDENDE FRA SEPTEMBER 2021

AAU varsler skærpede adgangskrav på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi gældende fra optaget september 2021. Nedenstående adgangskrav er gældende fra og med september 2021  


Adgangsgivende uddannelser

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse:

 • Bachelor (BSc) i Erhvervsøkonomi, HA, fra Aalborg Universitet (AAU).

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse:

 • Bachelor (BSc) i Erhvervsøkonomi, HA, fra Copenhagen Business School (CBS).
 • Bachelor (BSc) i Erhvervsøkonomi, HA, fra Roskilde Universitet (RUC).
 • Bachelor (BSc) i Erhvervsøkonomi, HA, fra Syddansk Universitet (SDU).
 • Bachelor (BSc) i Erhvervsøkonomi, HA, fra Aarhus Universitet (AU).

Ansøgere med en tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. En faglig vurdering foretages udelukkende i forbindelse med ansøgning om optagelse. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen Erhvervsøkonomi, cand.merc. på Aalborg Universitet. Det betyder, at IKKE alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som søger rettidigt, får tilbudt en studieplads.

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Opnåede kompetencer og generelt standpunkt/opnåede karakterer i den adgangsgivende uddannelse.


Antal studiepladser

Antallet af udbudte studiepladser til de enkelte cand.merc.-uddannelser er:

 • Marketing = 38 pladser
 • International Business = 46 pladser
 • Innovation Management (uddannelsen udbydes i Kina) = 15 pladser
 • Finance = 25 pladser
 • Organisation og Strategi = 34 pladser
 • Økonomistyring = 100 pladser.

Søger du optagelse på Innovation Mangement, skal du udover dokumentation for dit adgangsgrundlag vedlægge en motiveret ansøgning (en A4 side på engelsk) og et CV (maks. to sider på engelsk). Denne dokumentation skal vedhæftes ansøgningen i STADS-DANS.


SUPPLERING

Hvis du har en relevant bacheloruddannelse, men mangler et eller flere specifikke fag for at opfylde adgangskravene til en kandidatuddannelse, kan du muligvis supplere din bacheloruddannelse. Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for suppleringsfagene.

Vær opmærksom på, at Aalborg Universitet ikke foretager forhåndsvurdering, og at du ikke er garanteret optagelse.

Hvis du har færdiggjort din bacheloruddannelse skal du søge om optagelse på den ønskede kandidatuddannelse, inden du kan tage suppleringsfag. Det er muligt at blive optaget på betingelse af, at du følger et eller flere suppleringsfag sideløbende med kandidatuddannelsens første studieår. Om du kan optages betinget af suppleringsfag, og i givet fald hvor mange fag du skal supplere med, vil blive oplyst i et eventuelt optagelsesbrev. Du skal selv sørge for at tilmelde dig suppleringsfag via TOM-pladsordning.  

​Kan du supplere mellem bachelor og kandidat?

Det er ikke muligt for dig at bestå suppleringsfag, i perioden fra du afslutter din bacheloruddannelse, til du bliver optaget på din kandidatuddannelse. Du kan heller ikke bruge fag, der er bestået, før du startede på din bacheloruddannelse. Det betyder, at fag, der ikke er en del af din adgangsgivende uddannelse ikke kan tages med i vurderingen af din ansøgning.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav