AAU logo

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen Erhvervsøkonomi, cand.merc.:

Se også uddannelsens studieordning og AAU’s Uddannelsestjekker.

 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen Erhvervsøkonomi, cand.merc. på Aalborg Universitet. Det betyder, at det ikke er sikkert, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og som søger rettidigt, får tilbudt en studieplads.

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

  • Opnåede kompetencer og generelt standpunkt/opnåede karakterer i den adgangsgivende uddannelse.

 

Antal studiepladser

Antallet af udbudte studiepladser til de enkelte cand.merc.-uddannelser er følgende fra 2018:

  • International Marketing = 38 pladser
  • International Business = 46 pladser
  • Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics (MIKE-B) = 25 pladser
  • Innovation Management = 15 pladser
  • Organisation og Strategi = 34 pladser
  • Økonomistyring = 100 pladser.

Der bliver ikke adgangsbegrænsning på MIKE-E.

 

har du ikke en Bachelor i erhvervsøkonomi(ha)?

Optagelse på en cand.merc.-uddannelse forudsætter en bestået HA eksamen eller en anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet. Ansøgere med en anden bachelor kan kun blive optaget på uddannelsen, hvis ansøgeren mangler optil 30 ECTS for at have en tilsvarende bacheloruddannelse. Hvis ansøgeren mangler mellem 15-30 ECTS, skal ansøgeren supplere x antal ECTS inden studiestart, for at ansøgeren kun mangler at supplere 15 ECTS, når cand.merc.-uddannelsen påbegyndes d. 1. september. Disse ECTS skal være suppleret inden første studieårs afslutning.

 

Specifikke adgangskrav for bachelorer, der ikke har en almen HA:

De specifikke adgangskrav skal være opfyldt af akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
Fagene skal have et specifik indhold og være på et analytisk niveau, der svarer til bachelorfag på AAU. I tvivlstilfælde er det Erhvervsøkonomisk Studienævn, der afgør om et fag kan opfylde et bestemt specifikt adgangskrav.

 

Suppleringskrav for HD:

 

  HD FR

HD O

HD R HD MM HD ØP
Marketing og markedsanalyse, 10 ECTS x   x    
Finansiering, 5 ECTS   x   x x
Eksternt regnskab, 5 ECTS   x   x x
Organisation og strategi, 10 ECTS          
Videnskabelig metode, 5 ECTS x x x x x

 

Begrænset adgang for kvalificerede ansøgere ved cand.merc. specialiseringen i innovation management

Bemærk at der ved cand.merc. specialiseringen i Innovation Mangement er adgansbegrænsning. Søger du optagelse på Innovation Mangement, skal du udover dokumentation for dit adgangsgrundlag vedlægge en motiveret ansøgning (en A4 side på engelsk) og et CV (maks. to sider på engelsk). Denne dokumentation skal vedhæftes ansøgningen i STADS-DANS.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse