Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

På den toårige cand.merc.-uddannelse fra Aalborg University Business School (AAUBS) kan du bygge videre på de kompetencer, du har fået på bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA). Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig og opnå dybere indsigt i teorier og metoder inden for specifikke erhvervsøkonomiske interesseområder.


En cand.merc.-uddannelse er det naturlige valg for studerende, der har færdiggjort en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) eller en anden relevant bacheloruddannelse, og som gerne vil stå stærkt på arbejdsmarkedet.

Kandidatuddannelsen bygger videre på den læring, du har med fra din bacheloruddannelse, og giver dig mulighed for at studere og specialisere dig inden for flere erhvervsøkonomiske områder. Derudover kan du tilpasse din kandidatuddannelse gennem valgfag.

Aalborg Universitet tilbyder følgende cand.merc.-specialiseringer:

 • Finance (engelsksproget)
 • Innovation Management (engelsksproget), (Beijing, Kina)
 • International Business (engelsksproget)
 • Marketing (engelsksproget)
 • Organisation og Strategi
 • Økonomistyring
 • Erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.jur.
 • Revision, cand.merc.aud.

Kandidatuddannelserne i Erhvervsøkonomi-jura og Revision kan du finde som selvstændige uddannelser på listen med kandidatuddannelser på Aalborg Universitet. De øvrige cand.merc.-uddannelser er specialiseringer under kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi.

Læs mere om cand.merc.-specialiseringerne under Fagligt indhold

Hverdagen som studerende

Undervisningen på cand.merc. består hovedsageligt af forelæsninger, øvelsestimer, gruppearbejde samt projektarbejde. Udgangspunktet er en problembaseret læringstilgang, hvor undervisningsaktiviteterne fokuserer på virkelige problemstillinger, som analyseres og formidles gennem case-baserede kurser, gæsteforelæsninger og samarbejde mellem studerende og virksomheder.

Du kan forvente en stor arbejdsbelastning, dog med en stor mulighed for fleksibilitet. Du vil fortsat have mulighed et aktivt socialt liv og deltage i sociale og faglige foreninger.

Cand.merc.-specialiseringerne har en del studerende og undervisere fra forskellige kulturer, og dette internationale miljø skaber nye og spændende læringsmuligheder for dig. 

Du får viden om

 • Erhvervsøkonomi
 • Innovation
 • Ledelse

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen