Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Erhvervs­økonomi

Kandidat

Erhvervs­økonomi

Uddannelsen giver dig en dybere indsigt i de teorier og metoder, som anvendes inden for specifikke erhvervsøkonomiske fagområder.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du er interesseret i business data science, finansiering og innovation management
Du vil gerne vide mere om international business, marketing og salg
Du vil gerne have viden om organisation, økonomistyring, strategi og ledelse

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Erhvervs­økonomi

Uddannelsen giver dig en dybere indsigt i de teorier og metoder, som anvendes inden for specifikke erhvervsøkonomiske fagområder.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du er interesseret i business data science, finansiering og innovation management
Du vil gerne vide mere om international business, marketing og salg
Du vil gerne have viden om organisation, økonomistyring, strategi og ledelse

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

På den toårige cand.merc.-uddannelse fra Aalborg University Business School (AAUBS) kan du bygge videre på de kompetencer, du har fået på bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA). Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig og opnå dybere indsigt i teorier og metoder inden for specifikke erhvervsøkonomiske fagområder.

På kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi skal du vælge en retning, du vil specialisere dig i:

En cand.merc.-uddannelse er det naturlige valg for studerende, der har færdiggjort en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) eller en tilsvarende bacheloruddannelse, og som gerne vil stå stærkt på arbejdsmarkedet.

Kandidatuddannelsen bygger videre på den læring, du har med fra din bacheloruddannelse, og giver dig mulighed for at studere og specialisere dig inden for flere erhvervsøkonomiske områder. Derudover kan du tilpasse din kandidatuddannelse gennem valgfag.

Fagligt indhold

Cand.merc.-retningerne er opbygget på samme måde. 

Virksomhedsforløb

På tredje semester har du mulighed for at gennemføre et projektorienteret virksomhedsforløb, hvor du kan være tilknyttet en virksomhed eller organisation i en længere periode i Danmark eller udlandet.

Du har derudover mulighed for at tage et semester på et andet dansk universitet, på en anden cand.merc.-uddannelse på Aalborg Universitet eller vælge et af de tilknyttede specialiseringssemestre. Du kan også vælge at arbejde på et forskningsprojekt på universitetet.

Læs mere om muligheder for virksomhedsforløb på: https://jobbank.aau.dk/da/.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Hverdagen som studerende

Undervisningen på cand.merc. består hovedsageligt af forelæsninger, øvelsestimer, gruppearbejde samt projektarbejde. Udgangspunktet er en problembaseret læringstilgang, hvor undervisningsaktiviteterne fokuserer på virkelige problemstillinger, som analyseres og formidles gennem case-baserede kurser, gæsteforelæsninger og samarbejde mellem studerende og virksomheder.

Du kan forvente en stor arbejdsbelastning, dog med en stor mulighed for fleksibilitet. Du vil fortsat have mulighed et aktivt socialt liv og deltage i sociale og faglige foreninger.

Cand.merc.-specialiseringerne har en del studerende og undervisere fra forskellige kulturer, og dette internationale miljø skaber nye og spændende læringsmuligheder for dig. 

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Cand.merc.er finder ofte beskæftigelse inden for inden for stort set alle administrative funktioner, herunder regnskab, it, marketing, eksport, planlægning, personale og organisation.

Da cand.merc.-uddannelserne retter sig mod forskellige ansættelsesområder, er der ikke nogen entydig jobprofil.

Generelt regnes cand.merc.er for at være meget fleksible medarbejdere, fordi de kombinerer et højt fagligt niveau med evnen til analytisk tænkning, til at gå på tværs af fagområder og til at arbejde både selvstændigt og sammen med andre. Gennem projektarbejdet får man mulighed for at få konkrete erfaringer med relevante problemstillinger og et godt indblik i erhvervslivets forhold.

Tidligere studerende fortæller

Anders Jensen, cand.merc. i Organisation og Strategi

- Organisation og Strategi er en uddannelse, der giver dig mulighed for at udvikle, ikke bare dig selv, men også andre omkring dig. Uddannelsen har åbnet har åbnet utroligt mange døre for mig og har i høj grad gjort det muligt at have den karriere, som jeg har i dag.

- Anders Jensen, forsker og underviser i godstransport på Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet samt bestyrelsesformand for to mindre danske virksomheder, 2021.

Anja Poulsen, cand.merc. i Finance

- Studiets store fokus på problembaseret læring især gjort mig god til at se forskellige vinkler på en problemstilling og være fleksibel og tilpasset i forhold til nye input og nye idéer, samtidig med at jeg er mere nuanceret i min tilgang til et emne.

- Anja Poulsen, Manager for Gas Trade Support hos Centrica, 2021.

Jens Bonnevie, cand.merc. i Økonomistyring

- Den læring, konfliktløsning og den sandkasse for samarbejde, som AAU har været, har på alle måder været en styrke for mig igennem min karriere. Uddannelsen giver helt sikkert en grundlæggende forståelse for processer, regnskaber, analyse og strategiarbejde. Dette har for mig været et rigtig godt fundament at bygge ny og branchespecifik viden ovenpå.

- Jens Bonnevie, Chefkonsulent i Danske Banks afdeling for risikostyring, 2021.

I Aalborg Havn Logistik A/S har vi ved flere lejligheder gjort brug af cand.merc.-studerende til at forholde sig til mere eller mindre velformulerede problemer og udfordringer i koncernen Aalborg Havn. De enkelte projekter har været af forskellig varighed og kompleksitet, men samlet set har de alle været udtryk for reelle enten taktiske eller strategiske udfordringer, organisationen stod overfor.

Claus Holstein, administrerende direktør, Aalborg Havn.

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...