Spring til indhold

Economics and Business Administration

Specialiseringen i Innovation Management giver dig viden og kompetencer inden for innovation og klæder dig på til at planlægge og udføre innovative udviklingsprojekter i private og offentlige virksomheder og organisationer. Få kendskab til innovationssystemer og innovationsprocesser, kreativitet, organisation, metode, læring, globalisering og forretningsmodeller

Søg optagelse

Economics and Business Administration

Specialiseringen i Innovation Management giver dig viden og kompetencer inden for innovation og klæder dig på til at planlægge og udføre innovative udviklingsprojekter i private og offentlige virksomheder og organisationer. Få kendskab til innovationssystemer og innovationsprocesser, kreativitet, organisation, metode, læring, globalisering og forretningsmodeller

Søg optagelse

Specialiseringen i Innovation Management er organiseret af Sino-Danish Center for Education and Research og foregår ved the University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) i Beijing, Kina.

Innovation er den målrettede proces med at skabe værdi ud fra ideer og er en drivkraft for konkurrenceevne og bæredygtighed i virksomheder, institutioner og organisationer. Selvom mange virksomheder og organisationer forstår, at innovation er afgørende for deres overlevelse og konkurrenceevne, er styring af innovation en kompleks opgave.

Formålet med specialiseringen i Innovation Management er at give dig en dyb forståelse af, hvad innovation er, og klæde dig på til at styre innovationsprocesser.

Innovation handler ikke kun om at være kreativ. Kreativitet kan resultere i gode ideer, men hvis ideerne ikke kan anvendes til at skabe værdi, bliver de måske aldrig til innovationer. Innovation Management-uddannelsen lærer dig at identificere og udvikle kreative ideer og bringe dem ud i livet, så de ​​skaber værdi og styrker innovative organisationers konkurrencefordel.

I løbet af uddannelsen får du professionel vejledning fra forskere og praktikere fra erhvervslivet. Formålet er at give dig viden på højest mulige niveau, som du kan anvende både i erhvervslivet og den akademiske verden.

En kandidatgrad i Innovation Management giver dig:

  • teorier og metoder inden for innovation, som du kan anvende i både forskning og praksis til at identificere, analysere og løse relevante teoretiske og praktiske problemstillinger.
  • kompetencer til at skabe værdi hos virksomheder og organisationer gennem systematiske processer
  • værktøjer til at forstå og styre komplekse innovationsprocesser.
  • Som færdiguddannet kandidat modtager du både et dansk eksamensbevis fra Aalborg Universitet og et kinesisk eksamensbevis (Double Master’s Degree) fra UCAS i Beijing. Du har dermed optimale forudsætninger for at forfølge en international karriere, hvor Kina er en stadig vigtigere aktør.

Fagligt indhold

Specialiseringen i Innovation Management varer to år. Uddannelsen består af omhyggeligt skræddersyede moduler, der omfatter forskningsområder inden for innovation management, planlægning, innovationssystemer, kreativitet, organisation, metode, læring, globalisering, forretningsmodeller. Desuden er der projektarbejde og det afsluttende speciale.

Undervisningen bygger på problembaseret læring, dvs. at du lærer at identificere, behandle og løse problemer fra den virkelige verden.

Virksomhedsforløb

På tredje semester har du mulighed for at gennemføre et projektorienteret virksomhedsforløb, hvor du kan være tilknyttet en virksomhed eller organisation i en længere periode i Danmark eller udlandet.

Du har derudover mulighed for at tage et semester på et andet dansk universitet eller tage et semester på en anden uddannelse på Aalborg Universitet. Du kan også vælge at arbejde på et forskningsprojekt på universitetet.

Læs mere om udlandsophold på: https://www.internationaloffice.aau.dk/.

Læs mere om muligheder for virksomhedsforløb på: https://jobbank.aau.dk/da/.

Optagelse og adgangskrav

Optagelse og adgangskrav

Uddannelsen finder sted i Beijing, Kina, og optager både danske og internationale studerende med en bachelorgrad i Erhvervsøkonomi eller tilsvarende.

Hvis din bacheloruddannelse ikke er Erhvervsøkonomi, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Ansøgere med en tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på tilsvarende niveau kan kvalificeres til optagelse og vil blive individuelt bedømt.

Job og karriere

Innovation er en vigtig drivkraft for fremtidig konkurrenceevne og bæredygtighed for virksomheder, institutioner og organisationer. Arbejdsgivere har derfor i stigende grad brug for eksperter og ledere med kompetencer inden for innovation og forretningsudvikling, som kan gøre en virksomhed kreativ og innovativ.

Specialiseringen i Innovation Management imødekommer dette behov for personer med en detaljeret forståelse for globale markedsmekanismer, teknologisk udvikling, strategisk indsigt, organisatoriske færdigheder, iværksætterlyst og kreativitet.

Innovation Management giver dig ikke kun færdigheder til at søge job i eksisterende virksomheder og organisationer, men fremmer også din interesse for at starte din egen virksomhed. Uddannelsen tilbyder dig desuden muligheden for at deltage i akademisk forskning inden for innovation.

Som færdiguddannet kandidat i Innovation Management med både et dansk og et kinesisk eksamensbevis har du en international jobprofil, som giver dig en global konkurrencefordel på arbejdsmarkedet.

Kontakt