Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Economics and Business Administration

Kandidat

Economics and Business Administration

Uddannelsen giver dig en dybere indsigt i de teorier og metoder, som anvendes inden for specifikke erhvervsøkonomiske fagområder.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du er interesseret i business data science, finansiering og innovation management
Du vil gerne vide mere om international business, marketing og salg
Du vil gerne have viden om organisation, økonomistyring, strategi og ledelse

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Economics and Business Administration

Uddannelsen giver dig en dybere indsigt i de teorier og metoder, som anvendes inden for specifikke erhvervsøkonomiske fagområder.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du er interesseret i business data science, finansiering og innovation management
Du vil gerne vide mere om international business, marketing og salg
Du vil gerne have viden om organisation, økonomistyring, strategi og ledelse

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Når du læser den toårige kandidatuddannelse i Economics and Business Administration på  AAU Business School, bygger du videre på de kompetencer, du opnåede på din bachelor. Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig og opnå dybere indsigt i teorier og metoder inden for specifikke erhvervsøkonomiske interesseområder.

På kandidatuddannelsen i Economics and Business Administration skal du vælge en retning, du vil specialisere dig i. Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

En cand.merc.-uddannelse er det naturlige valg for studerende, der har færdiggjort en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) eller en anden relevant bacheloruddannelse, og som gerne vil stå stærkt på arbejdsmarkedet.

Kandidatuddannelsen bygger videre på den læring, du har med fra din bacheloruddannelse, og giver dig mulighed for at studere og specialisere dig inden for flere erhvervsøkonomiske områder. Derudover kan du tilpasse din kandidatuddannelse gennem valgfag.

Fagligt indhold

Cand.merc.-retningerne er opbygget på samme måde. 

Hverdagen som studerende

Undervisningen på cand.merc. består hovedsageligt af forelæsninger, øvelsestimer, gruppearbejde samt projektarbejde. Udgangspunktet er en problembaseret læringstilgang, hvor undervisningsaktiviteterne fokuserer på virkelige problemstillinger, som analyseres og formidles gennem case-baserede kurser, gæsteforelæsninger og samarbejde mellem studerende og virksomheder.

Du kan forvente en stor arbejdsbelastning, dog med en stor mulighed for fleksibilitet. Du vil fortsat have mulighed et aktivt socialt liv og deltage i sociale og faglige foreninger.

Cand.merc.-specialiseringerne har en del studerende og undervisere fra forskellige kulturer, og dette internationale miljø skaber nye og spændende læringsmuligheder for dig. 

Virksomhedsforløb

På tredje semester har du mulighed for at gennemføre et projektorienteret virksomhedsforløb, hvor du kan være tilknyttet en virksomhed eller organisation i en længere periode i Danmark eller udlandet.

Du har derudover mulighed for at tage et semester på et andet dansk universitet, på en anden cand.merc.-uddannelse på Aalborg Universitet eller vælge et af de tilknyttede specialiseringssemestre. Du kan også vælge at arbejde på et forskningsprojekt på universitetet.

Læs mere om muligheder for virksomhedsforløb på: https://jobbank.aau.dk/da/.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Cand.merc.er finder ofte beskæftigelse inden for inden for stort set alle administrative funktioner, herunder regnskab, it, marketing, eksport, planlægning, personale og organisation.

Da cand.merc.-uddannelserne retter sig mod forskellige ansættelsesområder, er der ikke nogen entydig jobprofil.

Generelt regnes cand.merc.er for at være meget fleksible medarbejdere, fordi de kombinerer et højt fagligt niveau med evnen til analytisk tænkning, til at gå på tværs af fagområder og til at arbejde både selvstændigt og sammen med andre. Gennem projektarbejdet får man mulighed for at få konkrete erfaringer med relevante problemstillinger og et godt indblik i erhvervslivets forhold.

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...